Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1964-01-01- -1964-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    1
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    2
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  3
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  4
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    5
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    6
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    7
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  8
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  9
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  10
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    11
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    12
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  13
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  14
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    15
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  16
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    17
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  18
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  19
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    20
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  21
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  22
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    23
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  24
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  25
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    26
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  27
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    28
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    29
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  30
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    31
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    32
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  33
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  34
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  35
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  36
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  37
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    38
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  39
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  40
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  41
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    42
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  43
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  44
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1925-01-01--  liberal  SVAT 1925-1943, 1945, 1948, 1950-1994  45
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1925-01-01--1973-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1925--1941, 1970--1973; TS 1942--1969  46
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1970-12-31  fri och obunden  enl tidningen själv  47
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk    48
HALLANDSPOSTEN (1857) 1927-01-01--1969-12-31  liberal    49
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--2004-12-31  socialdemokratisk    50
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22  socialdemokratisk  1929-34 SVAT,  51
NY DAG (1930) 1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk    52
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1929-01-01--2012-04-17  socialdemokratisk  SVAT 1929--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--  53
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1930-01-01--  liberal  SVAT 1930-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  54
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1930-01-01--  socialdemokratisk  SVAT 1930--1956, TS 1957--1969, SVAT 1970--1977, TS 1978--  55
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1931-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  56
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1976-12-31  politiskt fristående    57
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1932-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  58
GRENNA TIDNING (1858) 1934-01-01--1964-10-30  opolitisk    59
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1934-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1935-1941, TS 1942-1967  60
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk    61
KRONOBERGAREN (1934) 1934-01-01--1990-12-31  socialdemokratisk  SVAT  62
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-01--2000-12-31  opolitisk    63
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1935-01-01--1966-12-31  folkpartistisk  SVAT, Tollin  64
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1973-12-31  folkpartistisk  SVAT 1935--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1973  65
ÖSTGÖTEN (1874) 1936-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  1935-11-01 enl. T 1948-06-18; SVAT  66
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-01-01--1967-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1967  67
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1936-01-01--1967-12-31  moderat  SVAT 1936-1945, TS 1946-1967  68
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1936-01-01--1968-12-30  folkpartistisk    69
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1936-01-01--1972-12-31  folkpartiet    70
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941, TS 1942--1969, SVAT 1970--1976  71
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1936-01-01--1976-12-31  folkpartistisk    72
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1936-01-01--1987-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1987  73
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1941; TS 1942--1968; SVAT 1970--1978; TS 1979--1990  74
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1936-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1936--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1990  75
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1937-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  76
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk    77
BORÅS TIDNING (1838) 1939-01-01--1969-12-31  höger  SVAT  78
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--2023-04-20  liberal  SVAT  79
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-01-01--1987-12-31  socialdemokratisk  SVAT, TS-boken  80
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-01-01--2003-12-31  politiskt obunden    81
EXPRESSEN (1944) 1944-01-01--1995-12-31  liberal    82
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1985-11-30  socialdemokratisk    83
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1945-01-01--1969-12-31  folkpartistisk    84
DAGEN (1945) 1945-01-01--1999-12-31  partipolitiskt obunden    85
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-01-01--1973-12-31  folkpartistisk    86
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-01-01--1965-12-31  höger    87
KLIPPANS TIDNING (1938) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  88
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1947-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom.  89
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1948-01-01--  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-; politiskt obunden 2014-02-20-- enl. redaktionsrutan  90
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1948-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  91
DEGERFORS TIDNING (1925) 1948-01-01--1967-12-31  opolitisk  92
HAPARANDABLADET (1882) 1948-01-01--1968-12-31  höger  TS  93
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1948-01-01--1969-12-31  höger    94
AVESTA TIDNING (1882) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    95
SALA ALLEHANDA (1880) 1948-01-01--1971-12-31  oberoende    96
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1948-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    97
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1948-01-01--1978-12-31  konservativ  SVAT  98
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1948-01-01--1979-12-31  opolitisk  SVAT 1948-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1979  99
SÄTERS TIDNING (1907) 1948-01-01--1982-12-31  opolitisk  SVAT  100
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1948-01-01--1984-12-31  opolitisk    101
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1948-01-01--1986-12-31  opolitisk    102
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  103
LUDVIKA TIDNING (1910) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  104
MORA TIDNING (1893) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  105
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1948-01-01--1988-12-31  opolitisk  SVAT  106
VETLANDAPOSTEN (1893) 1948-01-01--1990-12-31  folkpartistisk  SVAT 1948--1990  107
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1948-01-01--1996-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--  108
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1949-01-01--1965-12-31  moderat    109
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-01-01--1967-12-31  socialdemokratisk  TS  110
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1949-01-01--1968-12-31  högerpartistisk  TS 1949--1968  111
TROLLHÄTTAN (1906) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk    112
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1949-01-01--1969-12-31  opolitisk  TS  113
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1949-01-01--1972-12-31  folkpartistisk  TS-boken  114
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-01--1972-12-31  opolitisk    115
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1949-01-01--1976-12-31  folkpartistisk  TS 1949--1969, SVAT 1970--1976  116
STORFORS TIDNING (1950) 1950-01-01--1967-12-31  opolitisk    117
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-01-01--1975-12-31  folkpartistisk    118
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk    119
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1951-01-01--1969-12-31  opolitisk  SVAT 1951-1969.  120
BAROMETERN (1841) 1952-01-01--  moderat    121
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-01-01--1972-12-31  höger    122
VÄSTSVERIGE (1953) 1953-01-01--1964-12-31  höger    123
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1953-01-01--1970-12-31  obunden  T 1953-01-07. Möjligen ett tidigare startdatum.  124
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1953-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1954--1970  125
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1954-01-01--1969-12-31  höger  TS  126
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--  Socialdemokratisk    127
SÄFFLETIDNINGEN (1954) 1954-11-26--2010-12-31  opolitisk    128
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1955-01-01--  liberal    129
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1955-01-01--1968-12-31  moderat  TS-Boken  130
RONNEBYPOSTEN (1895) 1955-01-01--1969-12-31  höger  TS 1955--1969  131
SIGTUNABYGDEN (1928) 1955-01-01--1979-12-31  politiskt fristående  Tollin  132
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1955-01-01--1982-12-31  borgerlig  TS 1955--1969, SVAT 1970--1982  133
VÄSTERORT (1955) 1955-01-01--1987-12-31  opolitisk  134
DAGBLADET (1955) 1955-01-01--2015-02-28  socialdemokratisk  SVAT 1955-1956, TS 1957-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  135
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1956-01-01--1971-12-31  höger  TS, SVAT  136
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1956-01-01--1975-12-31  liberal    137
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1956-01-01--1996-12-31  centerpartistisk    138
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1970-12-31  moderat  SVAT 1956--1970  139
HALLANDS NYHETER (1919) 1957-01-01--  centerpartistisk    140
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1957-01-01--  centerpartistisk    141
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1957-01-01--1966-12-31  centerpartistisk    142
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1957-01-01--1967-12-31  liberal  TS  143
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1957-01-01--1969-12-31  liberal  SVAT  144
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1957-01-01--1977-12-31  borgerlig    145
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1957-01-01--2005-12-31  centerpartistisk    146
VÄSTERBYGDEN (1949) 1957-01-01--2012-11-16  centerpartistisk  TS. Enligt Tollin 1958-  147
LAHOLMS TIDNING (1931) 1957-01-01--2018-10-25  centerpartistisk    148
NORDSVERIGE (1919) 1957-01-02--2001-12-31  centerpartistisk    149
NORRORT (1957) 1957-10-25--1970-12-31  opolitisk    150
LÄNSPOSTEN (1950) 1958-01-01--  centerpartiet    151
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS 1958--  152
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1958-01-01--  centerpartistisk    153
NORRA SKÅNE (1900) 1958-01-01--  centerpartistisk  TS  154
VIMMERBY TIDNING (1884) 1958-01-01--  centerpartistisk    155
HÄRJEDALEN (1944) 1958-01-01--  opolitisk  TS 1958--1969, SVAT 1970--1978, TS-T 1979--  156
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--  politiskt oberoende    157
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1958-01-01--1966-12-31  opolitisk  T 1959-07-03, SVAT 1962-1966.  158
GOTLÄNNINGEN (1884) 1958-01-01--1967-12-31  centerpartistisk  TS  159
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1958-01-01--1969-12-31  höger  TS, SVAT  160
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-01-01--1972-12-31  liberal    161
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  162
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1958-01-01--1977-12-31  centerpartistisk  SVAT  163
VÄXJÖBLADET (1945) 1958-01-01--1993-12-31  centerpartistisk  TS  164
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-01-01--1995-12-31  folkpartistisk  --1995-09-30  165
KINDAPOSTEN (1894) 1958-01-01--2005-05-17  centerpartistisk    166
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1958-01-01--2006-12-31  centerpartistisk    167
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1958-01-01--2017-12-22  centerpartistisk  TS 1958--  168
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1958-01-01--2019-10-31  centerpartistisk    169
ÖLANDSBLADET (1868) 1958-01-02--1994-12-31  borgerlig    170
DALABYGDEN (1946) 1959-01-01--  centerpartistisk  SVAT  171
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk    172
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-01--1967-12-31  opolitisk  SVAT 1959-1960, TS 1961-1967  173
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-01-01--1970-12-31  politiskt obunden    174
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-01--2008-12-31  moderat    175
GEFLE DAGBLAD (1895) 1960-01-01--  liberal  TS 1960-1969, SVAT 1970-1978, TS 1979-  176
HISINGSBLADET (1960) 1960-01-01--1974-12-31  opolitisk    177
SKARA TIDNING (1863) 1960-01-01--1977-12-31  borgerlig    178
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  neutral  T: 1961-10-06  179
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1961-01-01--1970-12-31  opolitisk  180
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-01-01--1974-12-31  folkpartistisk    181
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1961-01-01--1977-12-31  opolitisk    182
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1962-01-01--  liberal    183
VÄSTRA STAN (1963) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    184
ÖSTRA STAN (1962) 1962-01-01--1970-12-31  opolitisk    185
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1962-01-01--1975-12-31  opolitisk    186
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1962-01-01--1981-12-31  borgerlig    187
AFTONBLADET (1830) 1962-01-01--1997-12-31  socialdemokratisk    188
NORRBOTTNINGEN (1956) 1962-01-01--1999-07-25  centerpartistisk  TS 1962--1963, 1979--1999 07 25  189
TIERPSPOSTEN (1892) 1963-01-01--  opolitisk  TS-boken  190
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1963-01-01--1965-12-31  opolitisk  SVAT  191
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1963-01-01--1966-12-31  opolitisk    192
SÖDRA STAN (1963) 1963-01-01--1966-12-31  opolitisk    193
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1963-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  TS 1963--1966  194
ARVIKA NYHETER (1895) 1963-01-01--2008-12-31  borgerlig    195
MOTALA TIDNING (1926) 1963-01-01--2008-12-31  liberal  TS 1963--1969, SVAT 1979--  196
SMÅLÄNNINGEN (1963) 1963-01-01--2010-12-31  borgerlig    197
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1973-12-31  politiskt neutral    198
FALUKURIREN (1894) 1964-01-01--  liberal  SVAT  199
NORDHALLAND (1883) 1964-01-01--1964-12-31  borgerlig  Tollin  200
OLOFSTRÖMS NYHETER (1963) 1964-01-01--1964-12-31  högerpartistisk  TS 1965  201
VAXHOLMSBLADET (1964) 1964-01-01--1964-12-31  opolitisk  enl. titeln  202
TORSBY TIDNING (1964) 1964-01-01--1965-12-31  opolitisk  203
DALATIDNINGEN (1918) 1964-01-01--1966-12-31  liberal  SVAT; TS-boken: Folkpartiet 1964-1965  204
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1964-01-01--1967-12-31  partipolitiskt neutral    205
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-01-01--1970-12-31  opolitisk  T, Tollin  206
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1964-01-01--1973-12-31  opolitisk  enl tidningen  207

Sidan skapad Sun Feb 25 03:40:44 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond