Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1900-01-01- -1900-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
LUNDS DAGBLAD (1897) 1900-01-01--1900-12-31  "opartiska och sakliga redaktionsuppsattser"  Citat ur tidningen  1
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  antisocialdemokratisk  T. pren.anm. 1900-01-04  2
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-01--1903-12-31  antisocialdemokratisk    3
NORRA SKÅNE (1900) 1900-01-01--1900-12-31  demokratisk  4
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-01-01--1902-12-31  demokratisk  T 1900-03-22; "rent demokratiskt"  5
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1900-01-01--1905-12-31  fosterländsk  6
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-01--1900-12-31  fosterländsk  T 1900-01-02  7
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  8
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    9
ARVIKA TIDNING (1884) 1900-12-28--1900-12-28  frisinnad  T 1900-12-28  10
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  11
BOLLNÄS TIDNING (1898) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  12
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-04-05--1902-12-31  frisinnad  T. 1893-04-05  13
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1900-12-31  frisinnad  "För upplysning och framåtskridande, mot samhällsorättvisor och folkförtryck" T 1900-01-03  14
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1899-12-18, s. 2, sp. 1.  15
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  16
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  17
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  18
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  19
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  20
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1901-12-24, SKAT  21
HUDIKSVALLS ALLEHANDA (1883) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1900-03-05, s. 2, sp. 5.  22
KINDA TIDNING (1899) 1899-01-01--1901-12-31  frisinnad    23
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  24
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    25
LULEPOSTEN (1898) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1900-01-03  26
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1906-12-31  frisinnad  SKAT 1906  27
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, SKAT 1906  28
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1900-01-03  29
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907-12-28  30
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1900-01-02  31
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1896-01-01--1904-02-15  frisinnad  Jubileumsnummer 1938-11-26.  32
SMÅLAND (1893) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1900-01-02  33
SMÅLANDSKURIREN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  frisinnad  T, 1900-01-27  34
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1904-12-31: "ärligt frisinnad"  35
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  36
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  37
SÖDERHAMNSPOSTEN (1898) 1897-01-01--1900-12-31  frisinnad  T 1897-12-21; "de frisinnade idéernas förfäktare"  38
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T: 1879-12-06, SKAT (enl. Tollin 1906: vänster)  39
SÖDERMANLANDS ALLEHANDA (1885) 1884-01-01--1900-12-31  frisinnad  T: 1884-10-31  40
SÖDERMANLANDS DAGBLAD (1898) 1898-01-01--1900-12-31  frisinnad    41
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  42
TROSATIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1902-12-31  frisinnad  43
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1900-01-01--1902-12-31  frisinnad    44
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  45
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, s. 1, sp. 1; T 1901-01-01, s. 1, sp. 1  46
WIMMERBYKURIREN (1896) 1896-01-01--1901-12-31  frisinnad  T 1900-01-02  47
WÄRMLANDSBERG (1887) 1900-01-05--1900-01-05  frisinnad  48
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  49
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  50
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-01--1901-12-31  frisinnad  T 1900-01-02; 1901-01-02  51
ÖSTGÖTAKURIREN (1883) 1900-01-01--1901-12-31  frisinnat konservativ    52
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  höger  "Vår plats i pressen är till höger..." T 1900-12-22, s.2  53
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-01-01--1902-12-31  höger  Tollin  54
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    55
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-01--1907-12-31  ingen uppgift    56
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    57
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-01--1905-12-31  ingen uppgift  förmodligen höger  58
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  59
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  60
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  61
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  62
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    63
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  64
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1900-01-01--1902-12-31  konservativ  SKAT, T 1903-01-02  65
HALLAND (1876) 1900-01-01--1900-12-31  konservativ / liberal  T 1900-01-02  66
ANNONSBLADET FÖR VESTERGÖTLAND (1894) 1900-01-01--1900-12-31  lantmannapartiet    67
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    68
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  69
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    70
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    71
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  liberal  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  72
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1901-12-31  liberal  "vår flagga skall visa liberal färg" (T 1900-10-09)  73
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  74
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    75
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  76
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  77
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-01--1902-12-31  moderat  T 1900-01-04  78
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1900-01-02--1900-12-31  moderat  T 1900-01-02: "sjelfständig och moderat sinnad..."  79
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-01--1900-12-31  moderat  T 1900-01-03  80
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    81
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    82
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  83
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  84
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-01--1900-12-31  moderat  T 1900-01-03  85
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    86
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  87
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  88
ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN (1898) 1898-10-01--1901-12-16  moderat  T: 1900-01-02  89
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  moderat frisinnad  SVAT  90
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    91
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  92
FOLKTIDNINGEN (1895) 1895-01-01--1900-12-31  moderat konservativ  T: 1899-12-23  93
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  94
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-01--1904-12-31  moderat konservativ  SKAT 1900--1901, 1904  95
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  96
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  97
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    98
WESTERGÖTLANDS NYHETER (1899) 1900-01-01--1900-12-31  moderat konservativ    99
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    100
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-02--1900-03-02  moderat konservativ  Redigerad i moderat-konservativ anda . T 1900-01-18.  101
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1898-01-01--1901-12-16  moderat liberal  T. 1900-12-15  102
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1898-01-02--1901-12-16  moderat liberal  T. 1901-01-19  103
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  moderat liberal  T. pren.anm. 1900-01-04  104
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-01--1903-12-31  moderat liberal    105
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1899-01-01--1901-12-31  moderat liberal  T 1899-11-25, s. 2, sp. 1 "..., kommer tidningen att redigeras i sansadt liberal anda,...".  106
KALMAR (1864) 1894-01-01--1900-12-31  moderat liberal  T 1894-12-31 T 1900-12-12  107
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  moderat liberal  "under morderat-liberal flagga" (T 1900-04-06)  108
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-01--1906-12-31  moderat liberal    109
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    110
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1898-10-15--1901-12-31  moderat liberal  T: 1900-12-29  111
ÖREBRO TIDNING HALFVECKOUPPLAGAN (1899) 1900-01-01--1900-02-27  moderat-konservativ  T 1900-01-18  112
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    113
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  114
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  115
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-01-01--1902-12-31  nykterhetspartiets sträfvan  T, 1898-12-31; 1900-01-02--1902-10-31  116
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  117
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1900-01-01--1900-12-31  oberoende  T: "sjelfstendig och oberoende"  118
BODEN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  opolitisk  T 1900-01-06  119
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-01-01--1902-12-31  opolitisk  ? T 1902-11-18  120
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1900-01-01--1900-12-31  opolitisk  Tollin  121
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1903-12-31  opolitisk    122
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1902-12-31  opolitisk  Ingen uttalad politisk åsikt i tidningen.  123
SPECERISTEN (1899) 1899-01-01--1904-12-31  opolitisk    124
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1898-10-15--1900-12-31  opolitisk  T 1898-10-15  125
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-01-01--1900-12-31  partipolitiskt oberoende  "som hittills oberoende av partierna" T: 1900-01-02  126
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  127
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-12-31  radikal  "Radikal och nykterhetsvänlig arbetaretidning" T: 1902-12-02  128
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    129
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  samhällsbevarande  T 1900 03 31  130
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    131
FOLKBLADET (1894) 1900-01-01--1907-12-31  socialdemokratisk  Tollin, "utgifvare: Sverges arbetareparti"  132
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  133
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  134
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  135
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  socialdemokratisk  Källa saknas, men utgivaren, Nykterhetsorden Verdandi, stod enl. allmänna uppslagsverk arbetarrörelsen nära. I tidningshuvudet: Nykterhet. Upplysning. Människovärde  136

Sidan skapad Sun Mar 03 11:24:54 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond