Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på B  -2024-02-27
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
BADGÄSTEN (1911) 1911-06-17--1911-08-19    1
BADGÄSTTIDNINGEN (1912) 1912-06-22--1913-08-30    2
BADGÄSTTIDNINGEN (1913) 1913-06-28--1913-08-30    3
BADGÄSTTIDNINGEN (1914) 1914-06-13--1914-08-15    4
BADGÄSTTIDNINGEN (1915) 1915-06-12--1915-08-28    5
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-06-10--1927-08-20    6
BAROMETERN (1841) 1900-01-01--    7
BAROMETERN WECKOBLAD (1911) 1910-12-06--1911-12-29    8
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-07-18--1927-07-08    9
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-12--    10
BERGSLAGEN (1901) 1901-11-15--1915-01-30    11
BERGSLAGEN (1922) 1922-08-18--1922-12-01    12
BERGSLAGEN (1928) 1927-12-21--1932-12-31    13
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-09-09--1922-06-15    14
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-01    15
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-03--1951-07-14    16
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1936-11-28    17
BERGSLAGSNISSE (1896) 1900-01-15--1902-12-15    18
BERGSLAGSPOSTEN (1882) 1881-12-15--1885-12-31    19
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--    20
BILLINGEN (1907) 1907-01-02--1915-10-15    21
BIRGER JARL (1904) 1904-01-07--1920-12-24    22
BJÄRE NU (2017) 2017-03-05--    23
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1935-12-07--1940-02-17    24
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1903-12-05--1921-11-30    25
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25    26
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1900-01-03--    27
BLEKINGE LÄNS TIDNING HVARANNANDAGSUPPLAGAN (1905) 1905-01-03--1907-12-31    28
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-01-02--1905-08-26    29
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-03-22--1922-01-27    30
BLEKINGEN (1885) 1885-12-04--1892-12-30    31
BLEKINGEN (1915) 1915-01-20--1915-06-26    32
BLEKINGEPOSTEN (1909) 1909-12-04--1910-12-31    33
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-11-16--    34
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1852-12-04--1884-12-09    35
BLIXTEN (1901) 1901-11-02--1902-01-23    36
BODEN (1900) 1900-01-06--1905-01-26    37
BODENKURIREN NORRBOTTEN (1920) 1920-08-27--1920-12-24    38
BODENS TIDNING (1986) 1986-09-11--1988-06-30    39
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1921-08-02    40
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-11-01--1940-02-29    41
BOHUSKUSTEN (1941) 1941-12-05--1943-08-06    42
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-04-01--1965-01-15    43
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--    44
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-12-20--1925-02-19    45
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-15--1959-12-15    46
BOHUSLÄNS NYA ANNONSBLAD (1909) 1909-04-03--1910-12-11    47
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-02--1907-10-12    48
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-09--1952-12-31    49
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1946-07-05--1948-12-23    50
BOLLNÄS TIDNING (1876) 1876-07-01--1880-05-01    51
BOLLNÄS TIDNING (1898) 1898-11-26--1900-08-09    52
BOLLNÄSNYTT (2001) 2013-01-01--2019-12-22    53
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1905-06-22--1952-12-31    54
BONDETIDNINGEN (1918) 1917-12-15--1922-11-29    55
BONDEVÄNNEN (1908) 1908-04-04--1909-11-20    56
BORLÄNGE (1998) 1998-12-01--2001-12-31    57
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-01-03--    58
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1921-01-04--1978-12-31    59
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-04--1902-12-31    60
BORÅS AFTONBLAD (1921) 1921-03-01--1921-08-01    61
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-11-16--1921-02-28    62
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-04-16--1957-11-30    63
BORÅS NU (2006) 2006-10-20--2008-11-13    64
BORÅS NYHETER (1922) 1922-10-06--1951-04-30    65
BORÅS NYHETER (1990) 1990-01-25--1992-11-19    66
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--    67
BORÅSKURIREN (2011) 2013-01-01--2014-12-03    68
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-04-05--1902-12-31    69
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-04--1918-05-31    70
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1915) 1915-01-02--1915-12-31    71
BOTKYRKA DIREKT (2017) 2017-08-26--2020-09-26    72
BOULEVARDEN (1923) 1923-08-25--1924-05-10    73
BOULEVARDTIDNINGEN GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21    74
BRAND (1898) 1900-01-15--1956-12-31    75
BRAVO (1906) 1906-11-10--1908-04-04    76
BREFDUFVAN (1882) 1882-10-12--1883-01-20    77
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22    78
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1907-12-17    79
BROMMA NYHETER (1930) 1930-02-01--1930-02-15    80
BROMMA NYHETER (1946) 1946-05-23--1954-12-30    81
BROMMA TIDNING (1925) 1925-04-04--1925-08-15    82
BROMMA TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27    83
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1936-12-15    84
BROMMADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    85
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1927-09-26--1929-12-31    86
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1922-04-01--1924-12-24    87
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1926) 1926-01-01--1928-06-15    88
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1933) 1933-01-15--1933-05-09    89
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1929-10-03    90
BÅLSTA/UPPLANDS-BRODIREKT (2019) 2019-08-24--2020-09-26    91
BÅLSTABLADET (2016) 2016-01-09--2019-04-27    92
BÅLSTADIREKT (2019) 2019-05-04--2019-08-17    93
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1897-08-12--1901-12-15    94
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-01-08--1925-03-14    95
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-01--    96
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1909-11-05--1910-04-15    97
BÖNDERNAS TIDNING (1936) 1936-11-02--1937-02-15    98
BÖRSTIDNINGEN (1889) 1900-01-03--1900-11-17    99

Sidan skapad Tue Feb 27 17:36:16 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond