Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på H för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1874-11-21--1875-02-20  H Halls boktryckeriaktiebolags boktryckeri  Jönköping    1
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1881) 1883-11-06--1888-03-31  H Österling & Co  Helsingborg    2
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1876-08-12--1884-11-05  H. Aug. Salmonsons boktryckeri  Falkenberg  3
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1916-02-08  H. F. Österbergs & Sons Boktryckeri  Landskrona    4
GRENNA TIDNING (1858) 1900-03-14--1901-12-06  H. Halls Boktr. AB  Jönköping    5
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    6
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    7
HVETLANDA TIDNING (1873) 1874-06-30--1918-12-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    8
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    9
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1923-10-16--1926-03-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Värnamo    10
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1934-10-05--1935-02-28  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    11
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    12
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1926-03-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Värnamo    13
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1926-04-01--1931-11-14  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    14
LJUNGBY NYHETER (1943) 1943-12-04--1945-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    15
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    16
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1910-12-03--1916-06-29  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    17
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1962-11-01--1973-12-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    18
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1934-10-05--1938-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    19
SMÅLANDSBLADET (1925) 1925-11-09--1928-11-19  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    20
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1955-10-31--1955-10-31  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    21
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1940-10-15--1951-09-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    22
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-02--1909-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    23
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    24
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1919-01-03--1919-04-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    25
VÄRNAMOBLADET (1922) 1933-04-04--1935-02-14  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    26
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1973-12-26  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    27
NYKTERHETSBASUNEN (1876) 1876-05-15--1876-09-01  H. L. Bolinder  Göteborg    28
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1903-05-01  H. Nilssons boktryckeri  Stockholm    29
BREFDUFVAN (1882) 1882-11-18--1883-01-20  H.M. Bolanders boktryckeri  Göteborg    30
TÄBY NYHETER (1945) 1945-11-07--1946-04-20  Haglund & Ericson boktryckeri aktiebolag  Stockholm    31
STOCKHOLMS NYHETER (1887) 1894-11-20--1895-12-31  Hakon Renholms boktryckeri  Stockholm    32
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  33
FINNVEDEN NU (2003) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  34
HÖGLANDET NU (2006) 2018-01-01--2020-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  35
JÖNKÖPING NU (2005) 2018-01-01--2020-12-25  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte   36
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  37
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  38
SKÖVDE NYHETER (2011) 2018-01-01--2020-12-24  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  39
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  40
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  41
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  42
TRANÅS TIDNING (1892) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  43
VETLANDAPOSTEN (1893) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  44
VÄRNAMO NYHETER (1930) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  45
VÄSTBOANDAN (2017) 2018-01-01--  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  46
VÄSTGÖTABLADET (1906) 2018-01-01--2022-12-31  Hall Media Tryck  Jönköping  Namnbyte  47
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1951-09-17--1954-12-31  Hallands dagblad aktiebolag  Halmstad    48
HALLANDS DAGBLAD (1955) 1955-01-03--1959-05-16  Hallands dagblads aktiebolags tryckeri  Halmstad    49
HALLÄNDINGEN (1903) 1952-12-02--1959-05-16  Hallands dagblads aktiebolags tryckeri  Halmstad    50
HALLÄNDINGEN (1903) 1952-08-07--1952-11-29  Hallands dagblads boktryckeri  Halmstad    51
HALLANDS NYHETER (1919) 1995-01-01--2006-03-31  Hallands nyheter aktiebolag  Falkenberg    52
LAHOLMS TIDNING (1931) 1988-10-03--1999-02-14  Hallands nyheter aktiebolag  Falkenberg    53
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    54
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-04-07--1926-12-03  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    55
HALLANDSPOSTEN (1857) 1991-08-30--1994-12-31  Hallandsposten aktiebolag  Halmstad    56
HALLANDSPOSTEN (1857) 1975-05-01--1991-08-29  Hallandspostens tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad    57
HALLANDSPOSTEN (1857) 1995-01-01--2002-03-31  Hallandspostens tidningstryckeri aktiebolag  Halmstad    58
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1911-04-22--1917-05-19  Halléns boktryckeri  Sundsvall    59
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1911-04-08--1911-12-30  Halléns boktryckeri  Sundsvall    60
NYA NORRLAND (1907) 1910-04-24--1910-05-20  Halléns tryckeri  Sundsvall    61
BODEN (1900) 1900-01-06--1905-01-26  Hallman & Helins boktryckeriaktiebolag  Luleå    62
GELLIVAREBLADET (1900) 1900-01-02--1901-02-01  Hallman & Helins boktryckeriaktiebolag  Luleå    63
LULEPOSTEN (1898) 1900-01-03--1900-04-30  Hallman & Helins boktryckeriaktiebolag  Luleå    64
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01  Hallman & Helins boktryckeriaktiebolag  Luleå    65
TRANÅSPOSTEN (1992) 2022-02-02--2022-12-31  Hallmedia  Jönköping    66
HELA VECKAN (1982) 1982-03-05--1987-03-27  Hallpressen aktiebolag  Jönköping    67
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1973-12-18--1984-10-15  Hallpressen aktiebolag  Jönköping    68
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1973-12-27--1981-12-31  Hallpressen aktiebolag  Jönköping    69
SVENSKA POSTEN (1873) 1976-01-09--1979-12-31  Hallpressens tryckeri  Jönköping    70
HALLSBERGSBYGDEN (1939) 1939-03-11--1939-08-19  Hallsbergs boktryckeri  Hallsberg    71
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-03-14--1939-08-15  Hallsbergs boktryckeri  Hallsberg    72
LAXÅ NYHETER (1939) 1939-03-16--1939-08-17  Hallsbergs boktryckeri  Hallsberg    73
HALLANDS DAGBLAD LÖRDAGSNYTT (1959) 1960-02-13--1961-04-13  Halmstad Boktryckeri  Halmstad    74
HALMSTADNYTT (1961) 1961-04-22--1961-04-29  Halmstad Boktryckeri  Halmstad    75
POUNSCH (1855) 1860-05-01--1895-05-01  Handelstidningen tryckeri  Göteborg    76
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1972-08-20--1972-12-31  Handelstidningens aktiebolags tryckeri  Göteborg    77
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1970-02-20--1970-05-09  Handelstidningens tryckeri  Göteborg    78
HISINGSBLADET (1960) 1971-11-04--1971-11-04  Handelstidningens tryckeri  Göteborg    79
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1971-11-04--1971-11-04  Handelstidningens tryckeri  Göteborg  endast l dag enl tidningen  80
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1977-06-24--1984-05-04  Handelstidningens tryckeri LBA  Göteborg    81
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15  Handelstryckeriet  Göteborg    82
MINARETEN (1923) 1925-04-09--1929-03-07  Handelstryckeriet  Göteborg    83
STOCKHOLMS MINARETEN (1926) 1926-09-18--1926-12-24  Handelstryckeriet  Göteborg    84
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    85
BRAND (1898) 1945-09-15--1949-09-15  Hans O. Boquists tryckeri  Stockholm    86
NYA FOLKVILJAN (1906) 1907-11-09--1908-03-07  Hans Åkessons (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö    87
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1900-01-04--1906-12-17  Haparanda aktiebolags boktryckeri  Haparanda    88
HAPARANDABLADET (1882) 1900-01-03--1906-12-15  Haparanda aktiebolagstryckeri  Haparanda    89
HAAPARANNAN SANOMAT (1917) 1916-12-30--1917-12-28  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda  I T på finska  90
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-03--1916-10-13  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    91
HAPARANDA NYHETER (1917) 1916-12-28--1917-09-28  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    92
HAPARANDABLADET (1882) 1907-01-02--1916-10-14  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    93
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    94
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  95
HAPARANDABLADET (1882) 1983-08-13--1984-09-25  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    96
NATIONALSOCIALISTEN (1930) 1930-05-16--1930-12-31  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    97
SPEGELN (1917) 1928-10-17--1929-11-15  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    98
SPÖKNIPPET (1926) 1928-05-23--1930-05-07  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    99
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1928-01-25--1933-12-29  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    100
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1931-01-07--1933-12-28  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    101
SVERIGES FRIHET (1931) 1932-01-10--1932-02-13  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    102
HALLANDS DAGBLAD LÖRDAGSNYTT (1959) 1959-07-04--1960-02-06  HD  Helsingborg    103
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2001-09-29--2002-01-19  HD Tidningsservice  Helsingborg  T, 2001-09-28, s 1.  104
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2001-09-29--2002-09-19  HD Tidningsservice AB  Helsingborg  T, 2001-09-28, sid 1.  105
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2000-06-20--2002-01-19  HD Tidningsservice Aktiebolag  Helsingborg    106
SPEGELN (1917) 1917-03-04--1917-03-11  Hedberg & Krook, tryckeri-aktiebolag  Stockholm    107
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1903-01-02--1904-01-08  Hedemora nya boktryckeri aktiebolag  Hedemora    108
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-12-19--1904-05-19  Hedemora nya boktryckeriaktiebolags tryckeri  Hedemora    109
POUNSCH (1855) 1855-05-01--1859-05-15  Hedlund & Lindskog  Göteborg    110
DAGENS NYHETER (1864) 2018-01-27--2019-09-28  Hel print Oy  Finland  Endast bilagan: DAGENS NYHETER LÖRDAG. (Förmodligen trycktes bilagan i Finland från ett tidigare datum.)  111
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-08-20--1909-09-17  Helge Borres boktryckeri  Göteborg    112
AFTONBLADET (1830) 2005-03-01--2021-09-21  Hellprint Quebecor  Mikkeli, Finland  (Okänt slutdatum)  113
AFTONBLADET (1830) 1996-10-10--2000-09-30  Helprint  Mikkeli, Finland  lördagsbilagan Hälsa; tryckort ej utsatt i originalet  114
AFTONBLADET (1830) 1996-08-01--1996-08-24  Helprint OY  Mikkeli, Finland  lördagsbilagan; tryckort ej utsatt i originalet  115
AFTONBLADET (1830) 1997-07-27--1997-08-12  Helprint OY  Mikkeli, Finland  bilagan Svenska deckarklassiker; tryckort ej utsatt i originalet  116
AFTONBLADET (1830) 2001-01-27--2001-01-27  Helprint OY  Finland  bilagan Hälsa  117
AFTONBLADET (1830) 2001-03-31--2001-03-31  Helprint OY  Finland  bilagan Hälsa  118
EXPRESSEN (1944) 1994-08-18--1998-09-30  Helprint OY  Mikkeli, Finland  TV-bilagan  119
EXPRESSEN (1944) 2014-01-01--2024-01-15  Helprint OY  Mikkeli  Endast bilagor, Stardatum okänt slutdatum osäkert  120
GT (1995) 1998-03-04--1998-09-30  Helprint OY  Mikkeli, Finland  TV-bilagan  121
EXPRESSEN (1944) 2010-11-01--2011-10-31  Helprint Oy Mikkeli  Finland  bilagor  122
GT (1995) 2011-01-01--2011-10-31  Helprint Oy Mikkeli  Finland  bilaga  123
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2011-01-01--2011-10-31  Helprint Oy Mikkeli  Finland  bilagor  124
CITY HELSINGBORG (2008) 2008-08-11--2013-05-31  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    125
ANNONSBLADET (1960) 1963-01-02--1972-08-31  Helsingborgs dagblad AB  Hälsingborg    126
CITY LANDSKRONA (2008) 2008-11-13--2013-05-31  Helsingborgs Dagblad AB  Helsingborg    127
HALLÅ HÖGANÄS (2013) 2013-10-16--2014-10-29  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    128
HALLÅ ÄNGELHOLM (2013) 2013-10-16--2014-10-29  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    129
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1946-03-30--2000-06-19  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    130
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 2002-01-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    131
KLIPPANS DAGBLAD (1978) 1978-10-22--1984-12-31  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    132
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 2002-01-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    133
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 2002-09-20--2014-10-10  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    134
XTRA HELSINGBORG (2007) 2007-02-05--2008-06-27  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    135
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1955-05-14--1960-11-21  Helsingborgs Dagblads aktiebolag  Helsingborg    136
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1962-12-30  Helsingborgs dagblads tryckeri  Hälsingborg    137
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1960-11-22--1960-12-03  Helsingborgs dagblads tryckeri  Helsingborg    138
KVÄLLSNYTT (1951) 1951-08-27--1954-12-31  Helsingborgs-Posten aktiebolag  Helsingborg    139
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1951-08-28--1955-05-13  Helsingborgs-Postens aktiebolag  Helsingborg    140
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    141
SNURRAN (1924) 1924-02-15--1924-05-01  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    142
HELSINGEN (1882) 1913-05-08--1913-06-05  Helsingens boktryckeri, Magnus Myhrström  Söderhamn    143
HEMMETS VÄN (1898) 1931-05-13--1941-04-17  Hemmets vän förlags tryckeri  Örebro    144
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-10-23--1941-04-10  Hemmets väns förlags tr.  Örebro    145
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1931-05-15--1941-04-17  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    146
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1931-10-02--1940-03-27  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    147
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1925-06-27--1925-08-22  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    148
HYRESLISTAN (1927) 1933-03-17--1946-04-12  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    149
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1936-03-15--1940-02-15  Henry Hambergs tryckeri  Torsby    150
VÄRMLÄNDSKE FRISKYTTEN (1936) 1941-05-09--1942-10-23  Henry Hambergs tryckeri  Torsby    151
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-08--1938-12-15  Henry Holmbergs tryckeri  Torsby    152
VÄSTBOANDAN (2017) 2017-02-08--2017-12-31  Herenco press  Jönköping    153
FINNVEDEN NU (2003) 2014-09-03--2017-12-31  Herenco Press AB  Jönköping    154
HÖGLANDET NU (2006) 2015-01-01--2017-12-31  Herenco Press AB  Jönköping    155
JÖNKÖPING NU (2005) 2014-09-04--2017-12-31  Herenco Press AB  Jönköping    156
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1996-09-02--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    157
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1992-05-04--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    158
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1996-05-13--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    159
SKÖVDE NYHETER (1958) 1996-05-13--2007-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    160
SMÅLANDS DAGBLAD (2013) 2013-09-05--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping  161
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    162
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2012-12-24--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    163
TRANÅS TIDNING (1892) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    164
VETLANDAPOSTEN (1893) 1993-03-01--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    165
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1992-10-06--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    166
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1996-09-02--2017-12-31  Herenco press aktiebolag  Jönköping    167
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1909-12-03--1910-12-30  Hernösands boktryckeri aktiebolag  Härnösand  ev. även efter 1910, ingen uppgift 1911.  168
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    169
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  170
NORRLANDSBLADET (1894) 1893-12-15--1894-11-30  Hernösands-Postens tryckeri-Aktiebolag  Härnösand    171
SKÖVDE NYHETER (2011) 2011-04-14--2017-12-31  Herrenco press aktiebolag  Skövde    172
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-05-22--1908-07-17  Hessleholms boktryckeriaktiebolags tryckeri  Hässleholm    173
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1902-01-04--1906-12-15  Hessleholms boktryckeriaktiebolags tryckeri  Hässleholm    174
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-12-16--1908-02-24  Hessleholms boktryckeriaktiebolags tryckeri  Hässleholm    175
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1908-02-26--1908-05-18  Hessleholms tidningstryckeri  Hässleholm    176
SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924) 1924-01-16--1924-10-09  Hj. Hanssons boktryckeri  Eskilstuna    177
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1880-02-10--1880-09-30  Hjalmar Blomberg  Ängelholm    178
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    179
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1922-07-06--1928-12-29  Holgers tryckeri AB  Stockholm    180
SÖNDAGSJOURNALEN (1924) 1923-11-01--1924-03-29  Holgers tryckeri aktiebolag  Stockholm    181
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1922-07-05--1922-12-29  Holgers tryckeriaktiebolag  Stockholm    182
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-04-30--1902-02-15  Holm & Dolls boktryckeri  Gävle    183
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--1903-05-19  Holm & Dolls Tryckeri  Gävle    184
STOCKHOLMS NYHETER (1887) 1887-08-24--1887-09-10  Holmia tryckeri  Stockholm    185
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    186
BIRGER JARL (1904) 1905-01-05--1905-09-28  Holmqvists boktryckeriaktiebolag  Stockholm    187
FINN SANOMAT (1974) 1974-11-15--1975-05-30  HS-offset  Göteborg    188
PROLETÄREN (1970) 1979-01-05--2006-12-21  HS-offset aktiebolag  Göteborg    189
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    190
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1917-07-20  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    191
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    192
LJUSDALS NYHETER (1901) 1909-12-24--1917-11-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    193
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-29--1922-10-03  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    194
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1957-03-05--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolagstryckeri  Hudiksvall    195
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-04-10--1942-07-18  Hudiksvallspostens tryckeri  Hudiksvall    196
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-10-14--1954-06-30  Hudiksvallspostens tryckeri  Söderhamn    197
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1951-06-07--1952-12-31  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    198
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1986-09-20--1999-08-31  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    199
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    200
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--2001-09-15  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    201
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    202
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  Hugo Löjdquists tryckeri  Tierp    203
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-03-01--1901-11-30  Hvad nytts tryckeri, Leon Ljunglund  Stockholm    204
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    205
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    206
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-03-08--1915-03-23  Håkan ohlssons boktryckeri  Lund    207
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1904-01-19--1904-05-17  Hägglund boktryckeri  Mariefred    208
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1992-08-01--1997-03-27  Hälsingekurirens tryckeri  Söderhamn    209
HELSINGEN (1994) 2000-04-06--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    210
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1999-09-01--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    211
HÄLSINGEKURIREN (1981) 2000-04-03--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    212
LJUSDALSPOSTEN (1914) 2001-08-20--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    213
LJUSNAN (1912) 2006-07-01--2006-10-17  Hälsingetidningar aktiebolag  Hudiksvall    214
HÄRJEDALEN (1944) 1944-12-08--1947-10-24  Härjedalens tryckeri  Sveg    215
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1995-09-13--1999-12-31  Härnösands allehanda  Härnösand    216
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1969-09-25--1995-09-12  Härnösands boktryckeriaktiebolag Västernorrlands allehanda  Härnösand    217
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1933-02-23--1937-11-30  Härnösands-postens tryckeri AB  Härnösand  218
HERNÖSANDSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1909) 1909-01-05--1910-04-29  Härnösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand    219
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1933-02-15--1935-12-16  Härnösands-Postens tryckeriaktiebolag  Härnösand    220
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    221
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--1865-09-30  Högbergska boktryckeriet  Stockholm    222

Sidan skapad Fri Mar 01 23:12:26 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond