Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1902-01-01- -1902-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-12-31  radikal  "Radikal och nykterhetsvänlig arbetaretidning" T: 1902-12-02  2
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  3
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    4
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  5
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  6
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  7
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-04-05--1902-12-31  frisinnad  T. 1893-04-05  8
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1906-12-31  frisinnad  SKAT 1906  9
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1896-01-01--1904-02-15  frisinnad  Jubileumsnummer 1938-11-26.  10
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    11
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    12
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  socialdemokratisk  Källa saknas, men utgivaren, Nykterhetsorden Verdandi, stod enl. allmänna uppslagsverk arbetarrörelsen nära. I tidningshuvudet: Nykterhet. Upplysning. Människovärde  13
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  14
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  15
SPECERISTEN (1899) 1899-01-01--1904-12-31  opolitisk    16
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  17
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  18
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  höger  "Vår plats i pressen är till höger..." T 1900-12-22, s.2  19
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-01-01--1902-12-31  demokratisk  T 1900-03-22; "rent demokratiskt"  20
TROSATIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1902-12-31  frisinnad  21
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1900-01-01--1902-12-31  frisinnad    22
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-01-01--1902-12-31  höger  Tollin  23
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1900-01-01--1902-12-31  konservativ  SKAT, T 1903-01-02  24
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-01--1902-12-31  moderat  T 1900-01-04  25
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-01-01--1902-12-31  nykterhetspartiets sträfvan  T, 1898-12-31; 1900-01-02--1902-10-31  26
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-01-01--1902-12-31  opolitisk  ? T 1902-11-18  27
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-01--1903-12-31  antisocialdemokratisk    28
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-01--1903-12-31  moderat liberal    29
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1903-12-31  opolitisk    30
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-01--1904-12-31  moderat konservativ  SKAT 1900--1901, 1904  31
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  antisocialdemokratisk  T. pren.anm. 1900-01-04  32
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1900-01-01--1905-12-31  fosterländsk  33
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1904-12-31: "ärligt frisinnad"  34
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  35
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, s. 1, sp. 1; T 1901-01-01, s. 1, sp. 1  36
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-01--1905-12-31  ingen uppgift  förmodligen höger  37
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  moderat liberal  T. pren.anm. 1900-01-04  38
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1901-12-24, SKAT  39
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, SKAT 1906  40
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T: 1879-12-06, SKAT (enl. Tollin 1906: vänster)  41
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-01--1906-12-31  moderat liberal    42
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1899-12-18, s. 2, sp. 1.  43
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907-12-28  44
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-01--1907-12-31  ingen uppgift    45
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  liberal  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  46
FOLKBLADET (1894) 1900-01-01--1907-12-31  socialdemokratisk  Tollin, "utgifvare: Sverges arbetareparti"  47
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    48
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  49
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  50
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  51
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  52
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  53
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  54
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  55
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  56
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    57
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  58
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  59
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    60
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    61
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  62
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    63
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  64
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  65
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  66
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  67
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  68
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    69
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  70
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  71
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    72
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  73
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    74
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  75
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  76
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    77
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  78
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    79
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    80
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  81
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    82
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  83
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  84
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  85
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    86
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    87
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  88
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    89
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  90
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    91
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1902-12-31  opolitisk  Ingen uttalad politisk åsikt i tidningen.  92
ELFSBORGAREN (1901) 1901-01-01--1902-12-31  frisinnad    93
UPLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1902-12-31  frisinnad  SKAT 1901  94
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-01--1902-12-31  konservativ  Andersson, Nils, Dagspressen i Sverige, Stockholm, 1948  95
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-01-01--1902-12-31  socialdemokratisk    96
SALATIDNINGEN (1901) 1901-01-01--1903-12-31  frisinnad  nykterhetsvänlig  97
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-01-01--1903-12-31  moderat liberal  T 1901-1903.  98
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-01-01--1904-12-31  skall "bekämpa partipolitiken"  T 1901-08-23  99
KALMAR (1864) 1901-01-01--1904-12-31  frisinnad  SVAT i annons  100
SKÄRGÅRDEN (1897) 1901-01-01--1904-12-31  moderat liberal  T: 1900-12-19, 1901-12-30, 1902-12-31, 1904-01-02  101
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-01-01--1905-12-31  arbetarvänlig  "På det arbetande folkets sida" T 1901-06-08  102
BODEN (1900) 1901-01-01--1905-12-31  fosterländsk  T 1901-01-03  103
FRYKEN (1901) 1901-01-01--1905-12-31  neutral  Tollin  104
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-01-01--1906-12-31  konservativ  T 1901 04 02, SKAT  105
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  106
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    107
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  108
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  109
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  110
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1901-01-05--1902-09-27  frisinnad  T 1901-01-05  111
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14  icke socialistisk, fosterländsk    112
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  113
NORRA SKÅNE (1900) 1902-01-01--1902-12-31  folkliga ideer  114
KIRUNABLADET (1902) 1902-01-01--1902-12-31  frisinnad  T 1902-11-13  115
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-01-01--1902-12-31  frisinnad  T 1902-10-25  116
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1902-01-01--1902-12-31  konservativ  T 1902 12 19  117
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-01-01--1902-12-31  moderat liberal  T 1902-10-02  118
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-01-01--1903-12-31  frisinnad    119
VÄSTERNORRLANDS DAGBLAD (1902) 1902-01-01--1903-12-31  frisinnad  T: "frisinnad och nykterhetsvänlig"  120
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1903-12-31  konservativ  Tollin. Enl. GT 1963-01-31: "Högkyrkligheten och Fosterländska Förbundet fick alltså med "Middagspåsen" ett organ med verkliga sluggertakter."  121
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-01-01--1904-12-31  frisinnad    122
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1904-12-31  moderat liberal  T 1902-12-05, s. 2, sp.1, 1903-12-29, s. 2, sp. 1. Efter ägarbyte 1904-01-20 är det oklart om den politiska hållningen är densamma.  123
ARBETAREN (1902) 1902-01-01--1904-12-31  socialdemokratisk  T 1902-11-15, SVAT 1904  124
DALARNAS NYHETER (1902) 1902-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1902-01-02  125
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-01-01--1906-12-31  ingen uppgift  Ingen uttalad tendens.  126
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1902-01-01--1906-12-31  moderat konservativ  SVAT 1902, SKAT 1906  127
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  128
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    129
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  130
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    131
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    132
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    133
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  134
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  135
NYA PRESSEN (1902) 1902-09-23--1902-12-10  opolitisk    136
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  137

Sidan skapad Sun Mar 03 01:27:37 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond