Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på C för titlar på   -2024-03-01
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1841-12-23--1849-09-26  C A Strömbergs officin  Vänersborg    1
NATIONALKURIREN (1893) 1907-03-15--1909-11-03  C R Holmqvist  Göteborg    2
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1907-03-07  C R Holmqvists boktryckeri  Göteborg    3
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1857-12-31  C. A. Andersson , Wadstena boktryckeri  Vadstena    4
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-05-06  C. A. Österlunds tryckeri  Söderhamn    5
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1907-09-18--1910-10-08  C. G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    6
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1883-01-04--1883-03-31  C. G. Schönings tryckeri   Söderhamn    7
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1906-12-08--1907-01-26  C. H. Jönssons boktryckeri  Trelleborg    8
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1906-10-27--1906-12-01  C. M. Bååths boktryckeri  Malmö    9
ANNONSTIDNING FÖR STRENGNÄS STAD OCH LANDSORT (1856) 1856-04-19--1856-12-20  C. M. Thimgren  Stockholm  Källa: L  10
APPELL (1912) 1912-03-30--1913-11-01  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    11
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1910-06-17--1913-11-14  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    12
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1910-11-05--1913-09-20  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    13
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1911-09-08--1913-11-14  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    14
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  15
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1921-01-07--1921-12-30  C. R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    16
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1923-10-12--1923-10-19  C. R. Holmqvists boktryckeriaktiebolag  Göteborg    17
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1873-03-21--1873-05-16  C. Witts Sterbhusdelegerades boktryckeri  Karlskrona    18
DEMENTIN (1923) 1923-10-07--1923-12-30  C.E. Lenanders  Västervik    19
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1867-10-01--1878-08-12  C.F. Blomberg  Ängelholm    20
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1878-08-13--1880-02-10  C.F. Blombergs arvingar  Ängelholm    21
SALTSJÖBADEN (1908) 1910-03-18--1911-06-30  C.G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    22
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1911-11-25--1912-01-02  C.G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    23
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-05--1900-01-19  C.J. Nilsson  Vimmerby    24
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1918-04-03  C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    25
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1903-03-14--1904-10-29  C.O. Grönstedts tryckeri  Stockholm    26
SÖDERMALM (1904) 1904-09-17--1904-10-29  C.O. Grönstedts tryckeri  Stockholm    27
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1900-01-03--1901-07-02  C.O.F. Severin  Oskarshamn    28
FIGARO (1878) 1910-09-24--1911-05-20  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    29
FIGARO (1878) 1912-02-10--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    30
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1910-07-02--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert begynnelsedatum p.g.a. felande nr (37-49).  31
SÖDER (1913) 1913-01-15--1913-11-13  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    32
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02  C.R. Holmqvist  Göteborg    33
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1918-09-30--1920-02-28  C.R. Holmqvist  Göteborg    34
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    35
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1919-09-20--1922-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    36
VÄSTKUSTENS VECKOBLAD (1922) 1922-06-22--1922-08-24  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    37
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-08-01--1921-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    38
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-10-12--1923-10-19  C.R. Holmqvists Boktryckeriaktiebolag  Göteborg    39
VÄSTKUSTENS VECKOBLAD (1922) 1922-10-12--1922-12-29  C.R. Holmqvists boktryckeriaktiebolag  Göteborg    40
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-07-26--1924-08-09  C.W. Carlssons efterträdares boktryckeri  Vänersborg    41
HYRESBLADET (1938) 1938-04-15--1943-09-15  Carl Bloms boktryckeri  Lund    42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1857-08-15--1860-03-27  Carl Fr. Andresson  Simrishamn    43
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1855-07-03--1864-05-13  Carl Fr. Skoug  Karlskrona    44
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1864-05-20--1864-09-09  Carl Fr. Skougs Sterbhusdelegerades boktryckeri  Karlskrona    45
FOLKET (1906) 1906-01-03--1906-10-31  Carl Åkerbergs tryckeri  Eskilstuna    46
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-02--1911-12-07  Centralskånes tryckeri  Hörby    47
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1912-11-28--1913-01-28  Centraltryckeriet  Falköping    48
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1913-02-14--1914-10-13  Centraltryckeriet  Falköping    49
HELSINGEBYGDEN (1919) 1918-11-30--1918-12-31  Centraltryckeriet  Hudiksvall    50
HEMMETS VÄN (1898) 1923-10-05--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    51
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-12-11--1918-12-31  Centraltryckeriet  Hudiksvall    52
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-02-20--1914-04-08  Centraltryckeriet  Huskvarna    53
MEDIA DIES (1926) 1926-12-10--1927-12-23  Centraltryckeriet  Ystad    54
NATIONALKURIREN (1893) 1918-09-19--1919-01-15  Centraltryckeriet  Örebro    55
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-14--1909-08-16  Centraltryckeriet  Malmö    56
SPIONEN (1916) 1917-04-15--1917-05-15  Centraltryckeriet  Malmö    57
SVENSK LÖSEN (1916) 1916-01-07--1918-12-27  Centraltryckeriet  Stockholm    58
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-04-10--1909-04-17  Centraltryckeriet  Malmö    59
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1909-01-16--1912-10-05  Centraltryckeriet  Örebro    60
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-11-05--1918-10-19  Centraltryckeriet  Malmö    61
VECKANS NYHETER (1909) 1908-12-12--1909-08-10  Centraltryckeriet  Östersund    62
WILJAN (1909) 1909-01-13--1909-04-24  Centraltryckeriet  Östersund    63
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-09-21--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    64
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1959-04-15--1963-07-15  Centraltryckeriet Bröderna Larsson  Umeå    65
DALARNA (1926) 1926-01-08--1926-05-21  Centraltryckeriet Dalarna  Falun    66
NÖJESJOURNALEN (1924) 1925-06-28--1925-12-20  Centraltryckeriet Dalarna  Falun    67
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1923-01-07--1925-12-27  Centraltryckeriet, O. Ericson  Göteborg    68
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1907-01-04--1908-02-14  Centraltryckeriet, Oscar Ericson  Göteborg    69
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1915-01-18  Christian Bülows boktryckeri  Lund    70
KRISTIANSTADS HYRESLISTA (1911) 1911-01-07--1911-12-30  Christianstads nya accidenstryckeri  Kristianstad    71
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    72
YSTADS DAGBLAD (1934) 1934-12-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets tryckeri  Simrishamn    73
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    74
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1952-08-28--1953-02-05  Civiltryckeriet  Varberg    75
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1955-01-08--1955-09-09  Civiltryckeriet   Varberg    76
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1933-10-14--1933-12-16  Civiltryckeriet  Karlstad    77
SIGTUNABYGDEN (1928) 1957-02-08--1958-03-28  Civiltryckeriet  Sigtuna    78
KLARÄLVSDALEN (1934) 1936-12-02--1936-12-02  Civil-tryckeriet  Karlstad    79
VAXHOLMS ÅKERSBERGA BLADET (1965) 1967-06-08--1967-11-16  Civiltryckeriet i Köping aktiebolag  Köping    80
SIGTUNABYGDEN (1928) 1960-05-13--1960-12-30  Civiltryckeriet i Sigtuna aktiebolag  Sigtuna    81
ÖSTRA SÖRMLAND (1991) 1991-08-25--1991-12-12  Civiltryckeriet, Motala tidning  Motala    82
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1864-09-13--1873-03-14  Clemens Witt  Karlskrona    83
FOLKETS VÄN (1880) 1885-11-26--1886-02-04  Constance Almkvists Boktryckeri  Gävle    84

Sidan skapad Fri Mar 01 23:10:56 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond