Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1905-01-01- -1905-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
STJERNAN (1890) 1905-01-01--1905-12-31  700      Tollin; upplagetyp osäker  1
HJO TIDNING (1885) 1905-01-01--1905-12-31  1500      SKAT 1906  2
KALMARBLADET (1905) 1905-01-01--1905-12-31  1800      T 1905 02 18: "...öfver 1800 prenumeranter i staden..."  3
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1905-01-01--1905-12-31  1900      SKAT  4
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1905-01-01--1905-12-31  2000      SKAT  5
LYSEKILSKURIREN (1901) 1905-01-01--1905-12-31  2000      SKAT  6
TIERPSPOSTEN (1892) 1905-01-01--1905-12-31  2000      SVAT  7
YSTADSPOSTEN (1885) 1905-01-01--1905-12-31  2000      SKAT 1906  8
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1905-01-01--1905-12-31  2500      T 1944-12 15  9
VIMMERBY TIDNING (1884) 1905-01-01--1905-12-31  2500      SVAT  10
VÄGVISARE FÖR RESANDE I FALUN (1904) 1905-01-01--1905-12-31  2500      T 1905-10-15  11
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1905-01-01--1905-12-31  2775      SKAT 1906  12
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1905-01-01--1905-12-31  2800      SVAT  13
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1905-01-01--1905-12-31  2975      SKAT  14
KLARAN (1891) 1905-01-01--1905-12-31  3000      SVAT  15
LUNDS DAGBLAD (1897) 1905-01-01--1905-12-31  3000        16
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1905-01-01--1905-12-31  3100      SVAT 1907; SKAT 1908 i annons (1 mars)  17
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1905-01-01--1905-12-31  3500      SKAT  18
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1905-01-01--1905-12-31  3865    P,   SVAT  19
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-01--1905-12-31  3900      1 april, T 1905 12 30  20
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-01-01--1905-12-31  4000      Tollin (okontr.)  21
ARVIKAKURIREN (1905) 1905-01-01--1905-12-31  4000      T 1905-06-10, s. 4, sp. 2. Planerad upplaga för nr. 3, 1905-06-23.  22
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1905-01-01--1905-12-31  4000      Eg. >4000, inklusive Åsbo Häraders Tidning. SVAT 1905  23
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1905-01-01--1905-12-31  4050      SVAT  24
KALMAR (1864) 1905-01-01--1905-12-31  4300      SVAT; Oskarshamnsbladet 1905-02-15  25
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1905-01-01--1905-12-31  4300      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  26
AURORA (1899) 1905-01-01--1905-12-31  4400      SKAT 1906  27
FALUKURIREN (1894) 1905-01-01--1905-12-31  4500      SVAT  28
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1905-01-01--1905-12-31  4800      SVAT (4500-5200 ex.)  29
SIGNALEN (1900) 1905-01-01--1905-12-31  5000      SKAT  30
ÖREBROKURIREN (1902) 1905-01-01--1905-12-31  5000      SVAT  31
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1905-12-31  5000      SKAT  32
KALMAR (1864) 1905-01-01--1905-12-31  5500      "5-6000 ex.", T 1905-12-06 (julnumret)  33
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1905-01-01--1905-12-30  5800      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  34
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1905-01-01--1905-12-31  6000      T: 1905-02-07  35
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1905-01-01--1905-01-01  6000      SKAT 1906  36
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1905-01-01--1905-12-31  6000      37
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1905-01-01--1905-12-31  6000      SVAT  38
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1905-01-01--1905-12-31  6300      SVAT  39
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-01-01--1905-12-31  6500    P,   SVAT  40
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1905-01-01--1905-12-31  6500      SVAT i annons; "6-7000"  41
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1905-01-01--1905-12-31  7000      SVAT  42
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-01-01--1905-12-31  7500    B,   SVAT  43
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1905-01-01--1905-12-31  7500      SVAT i annons  44
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1905-01-01--1905-12-31  7500      SKAT i annons  45
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1905-01-01--1905-12-31  7500      SVAT; P 5300  46
FÖRPOSTEN (1865) 1904-01-01--1905-12-30  8000        47
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1905-01-01--1905-12-31  8000      48
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1905-01-01--1905-12-31  10000      SKAT  49
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1905-01-01--1905-12-31  10000      "i det närmaste 10000 exemplar", Kalmar (1864) 1905-07-10  50
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1905-01-01--1905-12-31  10000      SVAT i annons  51
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1905-01-01--1905-12-31  11000      SVAT  52
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1905-01-01--1905-12-31  11000        53
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1905-01-01--1905-12-31  11000      SVAT  54
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1905-12-31  12000      T 1905-12-01  55
NY TID (1892) 1905-01-01--1905-12-31  14000      SKAT 1906  56
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1905-01-01--1905-12-31  14000      Tollin  57
HEMMANSEGAREN (1903) 1905-01-01--1905-12-31  15000      SKAT  58
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-01-01--1905-12-31  15000      T 1905-12-06  59
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1905-02-01--1905-02-01  16385    P,   T 1905-02-04  60
ARBETET (1887) 1905-01-01--1905-12-31  19875      Uhlén 1937, s.218  61
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1905-01-01--1905-12-31  20000      SVAT i annons  62
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1905-01-01--1905-12-31  21000        63
DAGENS NYHETER (1864) 1905-01-01--1905-12-31  22000  Stockholm- och nationalupplagan    Tollin; antaglig nettoupplaga  64
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1905-01-01--1905-12-31  27000      T 1905-07-18  65
AFTONBLADET (1830) 1905-01-01--1905-12-31  30000      SVAT  66
GEVALIA (1905) 1905-01-01--1905-12-31  75000    B,   67
AFTONBLADET (1830) 1905-01-01--1905-12-31  155000  halvveckouppl.    SKAT, SVAT  68

Sidan skapad Thu Feb 22 15:57:36 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond