Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1904-01-01- -1904-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  1
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1911-12-31  religiös politisk veckotidning    2
ARBETAREN (1902) 1902-01-01--1904-12-31  socialdemokratisk  T 1902-11-15, SVAT 1904  3
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    4
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    6
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  7
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-01--1913-12-31  liberal    8
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    9
BODEN (1900) 1901-01-01--1905-12-31  fosterländsk  T 1901-01-03  10
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1912-12-31  frisinnad  1900-1905 T, 1906-1912 SVAT  11
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad  Tollin, enligt T: "värkligt frisinnade" (1904-01-02)  12
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    13
DALARNAS NYHETER (1902) 1902-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1902-01-02  14
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1913-12-31  liberal  T 1892-10-07: ”Redigerad i liberal anda vill tidningen sålunda frisannadt utsäga sin mening”  15
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-01--1907-12-31  ingen uppgift    16
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1904-01-01--1907-12-31  moderat  17
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1899-12-18, s. 2, sp. 1.  18
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1900-01-01--1905-12-31  fosterländsk  19
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ  T1900-12-29, SKAT 1906, SVAT 1910  20
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  21
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  22
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  23
FOLKBLADET (1894) 1900-01-01--1907-12-31  socialdemokratisk  Tollin, "utgifvare: Sverges arbetareparti"  24
FRYKEN (1901) 1901-01-01--1905-12-31  neutral  Tollin  25
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  26
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  27
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    28
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  29
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    30
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  31
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    32
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  antisocialdemokratisk  T. pren.anm. 1900-01-04  33
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-01--1905-12-31  moderat liberal  T. pren.anm. 1900-01-04  34
HERNÖSANDS LÄNS KRÖNIKA (1904) 1904-01-01--1905-12-31  frisinnad    35
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1901-12-24, SKAT  36
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  liberal  Skaraborgar´n och Spionen, s. 192-193  37
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  38
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1889-01-01--1911-12-31  ingen uppgift    39
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-01-01--1910-12-31  liberal, frisinnad  T 1902-11-18; 1907-12-24; 1910-05-31; 1911-12-02;  40
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  höger  "Vår plats i pressen är till höger..." T 1900-12-22, s.2  41
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  42
KALMAR (1864) 1901-01-01--1904-12-31  frisinnad  SVAT i annons  43
KALMAR (1864) 1904-01-01--1904-12-31  moderat frisinnad  T 1904-01-02  44
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1904-01-01--1904-12-31  frisinnad  T 1904-02-02  45
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900--1904, SKAT 1906, 1908, 1910, SVAT 1911.  46
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    47
KLARAN (1891) 1900-01-01--1909-12-31  frisinnad  T. 1897 12 18; "...framstegsvänlig...på kristendomens fasta mark...", T 1906 01 03  48
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    49
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1904-01-01--1907-12-31  frisinnad    50
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    51
KRÖNIKAN (1901) 1901-01-01--1909-12-31  konservativ  "konservativ, men icke reaktionär" T: 1905-01-05  52
KUSTBLADET (1904) 1904-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1904-12-02  53
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-01-01--1906-12-31  konservativ  T 1901 04 02, SKAT  54
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-01-01--1910-12-31  socialdemokratisk  T 1900-01-09, s. 1, sp. 2: "Landskrona-kuriren är en arbetaretidning /.../ och konsekvent häfda arbetarklassens existensberättigande."  55
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  56
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1903-01-01--1904-12-31  frisinnad  T 1903-01-02; SVAT 1903, SKAT/SVAT 1904  57
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-01-01--1905-12-31  opolitisk  Osäker uppgift. "Tidningen kommer att redigeras i nykterhetens och religionens intresse." T 1903-04-22  58
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-01-01--1905-12-31  arbetarvänlig  "På det arbetande folkets sida" T 1901-06-08  59
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1906-12-31  frisinnad  SKAT 1906  60
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1904-12-31  moderat liberal  T 1902-12-05, s. 2, sp.1, 1903-12-29, s. 2, sp. 1. Efter ägarbyte 1904-01-20 är det oklart om den politiska hållningen är densamma.  61
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  62
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1904-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1904-12-05  63
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-01-01--1905-12-31  vänster  T 1903-12-29; "ett själfständigt, helnykterhetsvänligt vänsterorgan"  64
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1904-01-05--1905-12-30  moderat konservativ  65
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1904-01-01--1904-12-31  moderat  66
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, SKAT 1906  67
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  68
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1904-01-01--1905-12-31  frisinnad  69
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-01--1904-12-31  moderat konservativ  SKAT 1900--1901, 1904  70
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  71
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  72
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1904-01-01--1912-12-31  moderat konservativ  Skandinavisk annonstaxa 1904--1912  73
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-01-01--1906-12-31  ingen uppgift  Ingen uttalad tendens.  74
NÄRKESBLADET (1904) 1904-01-01--1913-12-31  moderat  Tollin  75
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1908-12-31  konservativ  "sammanföra alla vårt lands samhällsbevarande element till kamp mot de moderna, samhällsupplösande teorier, hvilka, utbasunerade allestädes där en hederlig men kritiklös skara arbetare äro församlade..." T: 1900-01-05  76
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-01-01--1904-12-31  frisinnad    77
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  78
SALA NYA TIDNING (1904) 1904-01-01--1904-12-31  frisinnad  nykterhetsvänlig  79
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  moderat frisinnad  Tollin  80
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  81
SIGTUNA TIDNING (1888) 1903-01-01--1906-11-23  "sann gudsfruktan, sedlighet och nykterhet"    82
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  frisinnad  T 1907-12-28  83
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1896-01-01--1904-02-15  frisinnad  Jubileumsnummer 1938-11-26.  84
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-02-16--1910-12-31  konservativ  Jubileumsnummer 1938-11-26.  85
SKÄRGÅRDEN (1897) 1901-01-01--1904-12-31  moderat liberal  T: 1900-12-19, 1901-12-30, 1902-12-31, 1904-01-02  86
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  87
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-01-01--1904-12-31  skall "bekämpa partipolitiken"  T 1901-08-23  88
SPECERISTEN (1899) 1899-01-01--1904-12-31  opolitisk    89
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-01--1906-12-31  moderat liberal    90
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1904-12-31: "ärligt frisinnad"  91
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1910-12-31  frisinnad  T 1900-01-03, 1907-12-31, SKAT 1910  92
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  93
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  94
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  95
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    96
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1903-01-01--1904-12-31  liberal  T 1903-12-21; "liberal anda"  97
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-01--1913-12-31  moderat konservativ  1900-1906 T: 1900-01-03, T: 1902-01-03, T: 1903-01-02, 1906 Tollin, 1911-1913 SVAT  98
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1906-12-31  frisinnad  T: 1879-12-06, SKAT (enl. Tollin 1906: vänster)  99
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  100
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1902-01-01--1906-12-31  moderat konservativ  SVAT 1902, SKAT 1906  101
SÖNDAGSPOST (1904) 1904-01-01--1906-12-31  höger  SKAT 1906. Men "i politiskt hänseende för hvarje framåtskridande och emot alla missförhållanden, allt stelnande i fras och slentrian." T 1904-06-19  102
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ  T 1900-1903, 1907, 1909, SKAT 1904.  103
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1903-01-01--1911-12-31  höger  T 1903 12 14; SVAT/SKAT  104
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  105
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-01--1907-12-31  frisinnad    106
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    107
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    108
TROSATIDNINGEN (1896) 1903-01-01--1906-12-31  moderat liberal  T 1903-1904, SKAT 1906  109
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  110
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-01--1910-12-31  moderat  T 1900-01-05, SKAT 1908, 1910  111
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  112
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-01--1910-12-31  moderat konservativ    113
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    114
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    115
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1900-01-02, s. 1, sp. 1; T 1901-01-01, s. 1, sp. 1  116
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  117
VÅRT LAND (1885) 1900-01-01--1908-11-30  konservativ    118
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    119
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1904-01-01--1904-12-31  moderat konservativ  T 1904-10-25  120
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-01--1911-12-31  moderat konservativ    121
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    122
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1904-01-01--1911-12-31  frisinnad    123
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    124
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    125
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    126
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  127
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1908-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908  128
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-01--1905-12-31  ingen uppgift  förmodligen höger  129
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  130
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  131
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  132
ÖSTERGYLLEN (1903) 1903-01-01--1906-12-31  frisinnad  Tollin, "Bland framstegskämparna på vänstra flygeln" T: 1903-12-02  133
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1909-12-31  liberal  SVAT i annons  134
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-01--1910-12-31  konservativ  Östgöta correspondenten 150 år : en minnesskrift, s. 95  135
ÖSTKUSTEN (1904) 1904-01-01--1906-12-31  frisinnad  Tollin  136

Sidan skapad Tue Mar 05 15:39:53 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond