Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1932-01-01- -1932-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1932-09-01--1932-09-01  25002    P,   T 1932-09-03  1
ARBETAREKURIREN (1926) 1932-01-01--1932-12-31  7900      USTT  2
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1932-01-01--1932-12-31  3800      Engblom, s.366  3
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1932-01-01--1932-12-31  6400      USTT  4
ARBETET (1887) 1932-01-01--1932-12-31  28450      Uhlén 1937, s.218  5
ARBETETS FRIHET (1924) 1932-01-01--1932-12-31  12600    B,   USTT  6
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1932-01-01--1932-12-31  5200      USTT  7
AURORA (1899) 1932-01-01--1932-12-31  6350      USTT 1932  8
AVESTAPOSTEN (1898) 1932-01-01--1932-12-31  3862      USTT  9
BAROMETERN (1841) 1932-01-01--1932-12-31  14350    B,   USTT 1932  10
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1932-01-01--1932-12-31  2400      11
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1932-01-01--1932-12-31  4100    P,   USTT Obs! Tills. med Bergslags-kuriren och Odalbonden.  12
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1932-01-01--1932-12-31  4100      Sammanlagd upplaga inkl. Bergslagernas tidning och Odalbonden.  13
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1932-01-01--1932-12-31  5100      USTT  14
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1932-01-01--1932-12-31  10600      vard. USTT  15
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1932-01-01--1932-12-31  12000      lö. USTT  16
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1932-01-01--1932-12-31  4984    P,   USTT  17
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1932-01-01--1932-12-31  7640    B,   USTT (av TE beräknad nettoupplaga: 7.789, högre än bruttoupplagan)  18
BORÅS TIDNING (1838) 1932-01-01--1932-12-31  13700    N,     19
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-01-01--1932-12-31  3000    B,   USTT 1932  20
DAGENS NYHETER (1864) 1932-01-01--1932-12-31  106459  A Stockholmsupplagan    USTT  21
DAGENS NYHETER (1864) 1932-01-01--1932-12-31  172821  Upplagorna A + B    söndag; USTT  22
DAGENS NYHETER (1864) 1932-01-01--1932-12-31  23124  B Nationalupplagan    USTT  23
DALADEMOKRATEN (1918) 1932-01-01--1932-12-31  10108      USTT, av TE beräknad uppgift  24
DALATIDNINGEN (1918) 1932-01-01--1932-12-31  4425      USTT  25
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1932-01-01--1932-12-31  1257      USTT  26
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1932-01-01--1932-12-31  24073    B,   Inklusive Åsbo Häraders Tidning, Höganäs Tidning och Öresundsposten. USTT 1932.  27
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1932-01-01--1932-12-31  5225    N,   USTT  28
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-01-01--1932-12-31  13500      SVAT  29
FALUKURIREN (1894) 1932-01-01--1932-12-31  11000    B,   USTT  30
FALUKURIREN (1894) 1932-01-01--1932-12-31  9678      USTT; av TE beräknad uppgift  31
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1932-01-01--1932-12-31  115000    B,   USTT  32
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1932-01-01--1932-12-31  2200      USTT  33
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1932-01-01--1932-12-31  30569      USTT  34
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1932-01-01--1932-12-31  1500        35
GEFLEPOSTEN (1864) 1932-01-01--1932-12-31  6000        36
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1932-01-01--1932-12-31  8550      USTT 1932  37
GOTLÄNNINGEN (1884) 1932-01-01--1932-12-31  3000    B,   USTT  38
GRENNA TIDNING (1858) 1931-01-01--1933-12-31  875      Uppgifter om diverse tidningar och tidskrifter  39
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1932-01-01--1932-12-31  43327      USTT  40
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1932-01-01--1932-12-31  2600    P,   USTT; eg. "fast direkt abonnerad lokal upplaga"  41
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1932-01-01--1932-12-31  6000    B,   USTT  42
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1932-01-01--1932-12-31  3353    P,   USTT; 1932-04-15  43
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1932-01-01--1932-12-31  6300      USTT  44
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1932-01-01--1932-12-31  43058      USTT  45
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-01-01--1932-12-31  37707      USTT  46
HALLANDS NYHETER (1919) 1932-01-01--1932-12-31  4650    N,   USTT  47
HALLANDSPOSTEN (1857) 1932-01-01--1932-12-31  12600      USTT  48
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1932-01-01--1932-12-31  5200    B,   USTT  49
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1932-01-01--1932-12-31  3000    B,   USTT  50
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1932-01-01--1932-12-31  8000    B,   USTT  51
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1932-01-01--1932-12-31  3600      USTT  52
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1932-01-01--1932-12-31  1250    B,   USTT  53
JORDBRUKAREN (1926) 1932-01-01--1932-12-31  3200    B,   USTT  54
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1932-01-02--1932-01-02  35000      55
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1932-01-01--1932-12-31  9300      USTT  56
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1932-01-01--1932-12-31  1400    P,   USTT  57
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1932-01-01--1932-12-31  6900    B,   USTT 1932. Inkl. Smålands dagblad.  58
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1932-01-01--1932-12-31  13475    B,   USTT  59
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1932-01-01--1932-12-31  4750      USTT  60
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1932-01-01--1932-12-31  10400      USTT  61
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1932-01-01--1932-12-31  3200    B,   USTT 1932  62
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1932-01-01--1932-12-31  4900      USTT  63
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1932-01-01--1932-12-31  14000  upplaga A + B    USTT  64
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1932-01-01--1932-12-31  6700      USTT  65
KINDAPOSTEN (1894) 1932-01-01--1932-12-31  3690      USTT  66
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1932-01-01--1932-12-31  4000      USTT  67
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1932-01-01--1932-12-31  13300    N,   USTT  68
KURIREN (1921) 1932-01-01--1932-12-31  5800      USTT  69
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1932-01-01--1932-12-31  3000      USTT  70
LAHOLMS TIDNING (1931) 1932-01-01--1932-12-31  2800    N,   USTT  71
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1932-01-01--1932-12-31  29000      USTT  72
LANTARBETAREN (1921) 1932-01-01--1932-12-31  21000      USTT  73
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1932-01-01--1932-12-31  15290    P,   USTT  74
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1932-01-01--1932-12-31  21000    B,   USTT  75
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1932-01-01--1932-12-31  14000    P,   USTT  76
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1932-01-01--1932-12-31  6000      USTT  77
LJUSNAN (1912) 1932-01-01--1932-12-31  9200      USTT  78
LUDVIKA TIDNING (1910) 1932-01-01--1932-12-31  1781      USTT, av TE beräknad uppgift  79
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1932-01-01--1932-12-31  7400    N,   USTT  80
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1932-01-01--1932-12-31  5985      USTT  81
MORA TIDNING (1893) 1932-01-01--1932-12-31  8297      USTT, av TE beräknad uppgift  82
MOTALA TIDNING (1926) 1932-01-01--1932-12-31  5700    B,   USTT 1932  83
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-01-01--1932-12-31  30000      17000 fast abonnerade; 13000 gratisex.; USTT 1932  84
NATIONEN (1925) 1932-01-01--1932-06-30  9000        85
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1932-01-01--1932-12-31  11500      USTT  86
NORDSVERIGE (1919) 1932-01-01--1932-06-30  6700    N,     87
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1932-01-01--1932-12-31  2300      T: 1933-03-09 (I T: 1932-01-30 dock 3600)  88
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1932-01-01--1932-12-31  5000      USTT  89
NORRA SKÅNE (1900) 1932-01-01--1932-12-31  10000      USTT  90
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1932-01-01--1932-12-31  9800    B,   USTT  91
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1932-01-01--1932-12-31  1000  halvveckouppl.    USTT 1932  92
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1932-01-01--1932-12-31  11150  dagl. uppl.    USTT 1932  93
NORRLANDSBLADET (1909) 1932-01-01--1932-12-31  2500      USTT  94
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1932-01-01--1932-12-31  8250      USTT  95
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1932-01-01--1932-12-31  10800    B,   USTT  96
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1932-01-01--1932-12-31  37500  huvuduppl.    USTT 1932  97
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1932-01-01--1932-12-31  6980  nat. uppl.    USTT 1932  98
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1932-01-01--1932-12-31  5620      USTT  99
NYA NORRLAND (1907) 1932-01-01--1932-06-30  7250        100
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1932-01-01--1932-12-31  6350      USTT  101
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1932-01-01--1932-12-31  3673        102
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1932-01-01--1932-12-31  9500        103
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1932-01-01--1932-12-31  8500      USTT  104
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1932-01-01--1932-12-31  3650    N,   USTT: "3550-3750". Bruttoupplaga: "3600-3800".  105
REFORMATORN (1887) 1932-01-01--1932-12-31  14700      USTT  106
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1932-01-01--1932-12-31  57000      T: 1932-01-16  107
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1932-01-01--1932-12-31  5400    B,   USTT  108
SIGNALEN (1900) 1932-01-01--1932-12-31  37500      USTT  109
SIGTUNABYGDEN (1928) 1932-01-01--1932-12-31  500    B,   USTT  110
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1932-01-01--1932-12-31  4050      USTT  111
SKARAPOSTEN (1906) 1932-01-01--1932-12-31  243    P,   USTT  112
SKELLEFTEBLADET (1887) 1932-01-01--1932-12-31  7800    B,   USTT  113
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1932-01-01--1932-12-31  9000    B,   USTT  114
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1932-01-01--1932-12-31  8908        115
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1932-01-01--1932-12-31  48921      USTT  116
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1932-01-01--1932-12-31  7200      USTT  117
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1932-01-01--1932-12-31  7000    B,   USTT; totalupplaga Jönköpings läns tidning + Smålands dagblad.  118
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1932-01-01--1932-12-31  3200    B,   USTT  119
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1932-01-01--1932-12-31  18300      USTT  120
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1932-01-01--1932-12-31  450      USTT  121
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1932-01-01--1932-12-31  9000      USTT. Med Nässjöposten  122
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1932-01-01--1932-12-31  43931      vard  123
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1932-01-01--1932-12-31  56895      sö  124
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1932-01-01--1932-12-31  6000    N,   USTT  125
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1932-01-01--1932-12-31  3310    B,   USTT  126
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1932-01-01--1932-12-31  2800      USTT  127
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1932-01-01--1932-12-31  15309    B,   USTT  128
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-01-01--1932-12-31  11000    N,   "fast abonnerad upplaga"  129
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1932-01-01--1932-12-31  40000        130
SVENSKA POSTEN (1873) 1932-01-01--1932-12-31  11800    B,   USTT 1932  131
SYDPOSTEN (1923) 1932-01-01--1932-12-31  2500      USTT  132
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1932-01-01--1932-12-31  33086      USTT; vard utom må (?)  133
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1932-01-01--1932-12-31  40780      USTT; må  134
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1932-01-01--1932-12-31  59075      USTT; sö  135
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1932-01-01--1932-12-31  4500      USTT  136
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1932-01-01--1932-12-31  8500      USTT  137
SÄTERS TIDNING (1907) 1932-01-01--1932-12-31  825      USTT, av TE beräknad uppgift  138
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1932-01-01--1932-12-31  7000    B,   USTT  139
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1932-01-01--1932-12-31  4000    B,   USTT  140
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1932-01-01--1932-12-31  4040      USTT, av TE beräknad uppgift  141
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1932-01-01--1932-12-31  9878      USTT  142
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  2000      totalupplaga  143
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  600      fast abonnerad upplaga  144
TJUSTS TIDNING (1886) 1932-01-01--1932-12-31  3540      USTT  145
TRANÅSPOSTEN (1918) 1932-01-01--1932-12-31  3500    B,     146
TROLLHÄTTAN (1906) 1932-01-01--1932-12-31  6000      USTT  147
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1932-01-01--1932-12-31  15000      148
UPSALA (1845) 1932-01-01--1932-12-31  6900      USTT  149
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1932-01-01--1932-12-31  12300      USTT  150
VARBERGSPOSTEN (1894) 1932-01-01--1932-12-31  5075      USTT  151
WESTGÖTEN (1888) 1932-01-01--1932-12-31  10400      USTT  152
VIMMERBY TIDNING (1884) 1932-01-01--1932-12-31  5909        153
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1932-01-01--1932-12-31  3295      USTT  154
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1932-01-01--1932-12-31  11500        155
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1932-01-01--1932-12-31  3880        156
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1932-01-01--1932-12-31  8200    B,   USTT  157
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1932-01-01--1932-12-31  5264    P,   USTT  158
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1932-01-01--1932-12-31  9475    B,   USTT  159
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1932-01-01--1932-12-31  4800    B,   ung. uppg. USTT  160
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        161
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1932-01-01--1932-12-31  15324      USTT 1932; tryckt upplaga (=brutto?)  162
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1932-01-01--1932-12-31  9815      USTT  163
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1932-01-01--1932-12-31  7343    P,   USTT  164
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1932-01-01--1932-12-31  23488      USTT  165
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1932-01-01--1932-12-31  4000    N,     166
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1932-01-01--1932-12-31  4400      USTT  167

Sidan skapad Thu Feb 29 20:39:49 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond