Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1931-01-01- -1931-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1931-01-01--1931-12-31  2900      USTT  1
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1931-08-01--1931-08-01  25763    P,   T 1931-08-29  2
ARBETARBLADET (1902) 1931-01-01--1931-12-31  13100      USTT  3
ARBETAREKURIREN (1926) 1931-01-01--1931-12-31  7750      USTT. "7500-8000 ex."  4
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-01-01--1931-12-31  3300      Engblom, s.366  5
ARBETET (1887) 1931-01-01--1931-12-31  25950      Uhlén 1937, s.218  6
ARBETETS FRIHET (1924) 1931-01-01--1931-12-31  10000    B,   USTT  7
ARVIKA NYHETER (1895) 1931-01-01--1931-12-31  6000        8
AVESTAPOSTEN (1898) 1931-01-01--1931-12-31  4000      USTT  9
BAROMETERN (1841) 1931-01-01--1931-12-31  14300    B,   USTT 1931  10
BOHUSPOSTEN (1910) 1931-01-01--1931-12-31  6500      USTT  11
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1931-01-01--1931-12-31  4956    P,   USTT  12
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1931-01-01--1931-12-31  7700    B,   USTT (av TE beräknad nettoupplaga: 7.800, högre än bruttoupplagan)  13
BORÅS TIDNING (1838) 1931-01-01--1931-12-31  12780    N,   USTT  14
BRODERSKAP (1928) 1931-01-01--1931-12-31  5500      USTT  15
DAGENS NYHETER (1864) 1931-01-01--1931-12-31  22120  B Nationalupplagan    USTT  16
DAGENS NYHETER (1864) 1931-01-01--1931-12-31  97695  A Stockholmsupplagan    USTT  17
DALATIDNINGEN (1918) 1931-01-01--1931-12-31  4275      USTT  18
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1931-01-01--1931-12-31  14000      USTT  19
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1931-01-01--1931-12-31  9000      T 1931-12-22  20
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1931-01-01--1931-12-31  24000    B,   Inklusive Åsbo Häraders Tidning, Höganäs Tidning och Öresundsposten. USTT 1931.  21
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1931-01-01--1931-12-31  13234      SVAT  22
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1931-01-01--1931-12-31  27000    N,   USTT  23
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1931-01-01--1931-12-31  125000    B,   USTT  24
GEFLEPOSTEN (1864) 1931-01-01--1931-12-31  5500        25
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1931-12-31  8600    B,   USTT 1931  26
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1931-01-01--1931-12-31  2050      USTT 1931  27
GRENNA TIDNING (1858) 1931-01-01--1933-12-31  875      Uppgifter om diverse tidningar och tidskrifter  28
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1931-01-01--1931-12-31  40397      USTT; vard utom lö  29
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1931-01-01--1931-12-31  73052      USTT; lö  30
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1931-01-01--1931-12-31  2250    P,   USTT  31
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1931-01-01--1931-12-31  4600    B,   USTT  32
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1931-01-01--1931-12-31  3409    P,   USTT  33
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1931-01-01--1931-12-31  6300      USTT  34
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1931-01-01--1931-12-31  36553      USTT  35
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1931-01-01--1931-12-31  30225      USTT; vard  36
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1931-01-01--1931-12-31  77369      USTT; sö  37
HALLANDSPOSTEN (1857) 1931-01-01--1931-12-31  12365      USTT  38
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1931-04-01--1931-06-30  27807      USTT 1931  39
HAPARANDABLADET (1882) 1931-01-01--1931-12-31  2850    B,   USTT  40
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1931-01-01--1931-12-31  4048    B,   USTT  41
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1931-01-01--1931-12-31  7200    B,   USTT  42
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1931-01-01--1931-12-31  1250    B,   USTT  43
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1931-01-01--1931-12-31  6800      USTT  44
IDROTTSBLADET (1910) 1931-10-01--1931-12-31  34473      genomsnittsupplaga 3:e kvartalet  45
JORDBRUKAREN (1926) 1931-01-01--1931-12-31  3500    N,   USTT  46
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1931-01-01--1931-12-31  5075    B,   USTT 1931. Inkl. Smålands dagblad.  47
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1931-01-01--1931-12-31  12650    B,   USTT. Upplaga 1931-02-12.  48
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1931-01-01--1931-12-31  13000    B,   USTT. Upplaga 1931-09-22  49
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1931-01-01--1931-12-31  10437      USTT  50
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1931-01-01--1931-12-31  5100      USTT 1931.  51
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1931-01-01--1931-12-31  3600    B,   USTT 1931  52
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1931-01-01--1931-12-31  4900      USTT  53
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1931-01-01--1931-12-31  11600  upplaga A    USTT  54
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1931-01-01--1931-12-31  2000  upplaga B    USTT  55
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1931-01-01--1931-12-31  6600      USTT  56
KORRESPONDENTEN (1846) 1931-01-01--1931-12-31  2478      postupplagan oräknad USTT  57
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1931-01-01--1931-12-31  4000      USTT  58
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1931-01-01--1931-12-31  12900    N,   USTT  59
KURIREN (1921) 1931-01-01--1931-12-31  5850      USTT: (5825 à 5875)  60
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-01-01--1931-12-31  50000      T: 1931-06-15  61
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1931-01-01--1931-12-31  16380      USTT  62
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1931-01-01--1931-12-31  5600      USTT  63
LJUSNAN (1912) 1931-01-01--1931-12-31  8659    B,   USTT  64
LUDVIKA TIDNING (1910) 1931-01-01--1931-12-31  1766      USTT, av TE beräknad uppgift  65
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1931-01-01--1931-12-31  7200      T 1942 04 01  66
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1931-01-01--1931-12-31  6042      USTT  67
MORA TIDNING (1893) 1931-01-01--1931-12-31  8330      USTT, av TE beräknad uppgift  68
MOTALA TIDNING (1926) 1931-01-01--1931-12-31  5600    B,   USTT 1931  69
NATIONELL TIDNING (1930) 1931-01-01--1931-12-31  38000      USTT 1931  70
NATIONEN (1925) 1931-01-01--1931-06-30  6000        71
NORDSVERIGE (1919) 1931-01-01--1931-06-30  7200    N,     72
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1931-01-01--1931-12-31  1900    P,   T: 1933-03-09  73
NORRA SKÅNE (1900) 1931-01-01--1931-12-31  9500      USTT  74
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1931-01-01--1931-12-31  9300    B,   USTT  75
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1931-01-01--1931-12-31  1000  halvveckouppl.    USTT 1931  76
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1931-01-01--1931-12-31  11800  dagl. uppl.    USTT 1931  77
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1931-01-01--1931-12-31  7700      USTT  78
NY DAG (1930) 1931-01-01--1931-12-31  16867      USTT, tryckt upplaga juli-aug.  79
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1931-01-01--1931-12-31  3126      USTT  80
NYA NORRLAND (1907) 1931-01-01--1931-06-30  7719        81
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1931-01-01--1931-12-31  2900        82
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1931-01-01--1931-12-31  9000      Med Smålandstidningen  83
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1931-01-01--1931-12-31  5000      USTT; inkl. Mönsterås nyheter  84
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1931-01-01--1931-12-31  9000        85
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1931-01-01--1931-12-31  7597      USTT  86
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1931-01-01--1931-12-31  3600    B,   USTT; fast direkt abonnerad lokalupplaga 1245, lokal lösnummerupplaga 250, postprenumererad upplaga c:a 1300, lösnummerupplaga utanför utg.orten 300; sammanlagt 3095 = nettoupplaga?  87
REFORMATORN (1887) 1931-01-01--1931-12-31  11870      USTT  88
REFORMATORN (1887) 1931-01-01--1931-12-31  23100      T (=totalupplaga?)  89
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-01--1931-12-31  55000      T: 1931-01-14  90
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-01-01--1931-12-31  3325      USTT  91
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1931-01-01--1931-12-31  5200    B,   USTT  92
SIGNALEN (1900) 1931-01-01--1931-12-31  38000      USTT  93
SIGTUNABYGDEN (1928) 1931-01-01--1931-12-31  400    B,   USTT  94
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1931-01-01--1931-12-31  4300    N,   USTT  95
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1931-01-01--1931-12-31  13000    B,   USTT  96
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1930-01-01--1931-12-31  8492        97
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1931-01-01--1931-12-31  48845      USTT  98
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1931-01-01--1931-12-31  7000      USTT  99
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1931-01-01--1931-12-31  5000      USTT; totalupplaga Jönköpings läns tidning + Smålands dagblad.  100
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1931-01-01--1931-12-31  17900      USTT  101
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1931-01-01--1931-12-31  520      USTT  102
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1931-01-01--1931-12-31  9000      USTT. Med Nässjöposten  103
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1931-01-01--1931-12-31  4200        104
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1931-01-01--1931-12-31  5900    B,   USTT  105
STORMKLOCKAN (1909) 1931-01-01--1931-12-31  10000    B,   USTT  106
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1931-01-01--1931-12-31  3350    B,   USTT  107
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1931-01-01--1931-12-31  3500    B,   USTT  108
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1931-01-01--1931-12-31  14886    B,   USTT  109
SUNNEBYGDEN (1925) 1931-01-01--1931-12-31  2600      USTT  110
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1931-04-01--1931-06-30  15100        111
SVENSKA POSTEN (1873) 1931-01-01--1931-12-31  11700    B,   USTT 1931  112
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1931-01-01--1931-12-31  29500      USTT; vard utom må (?)  113
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1931-01-01--1931-12-31  32700      USTT; må  114
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1931-01-01--1931-12-31  45600      USTT; sö  115
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1931-01-01--1931-12-31  7795      USTT  116
SÄFFLE NYHETER (1930) 1931-01-01--1931-12-31  1000      okontr. uppg. i Tollin: Svensk dagspress 1900-1967  117
SÄTERS TIDNING (1907) 1931-01-01--1931-12-31  1577      USTT, av TE beräknad uppgift  118
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1931-01-01--1931-12-31  6900      USTT  119
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-01-01--1931-12-31  3500    B,   USTT  120
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1931-01-01--1931-12-31  3775      USTT, av TE beräknad uppgift  121
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1931-01-01--1931-12-31  1100    B,   USTT  122
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1931-01-01--1931-06-30  3000        123
TRANÅSPOSTEN (1918) 1931-01-01--1931-12-31  3555    B,     124
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1931-01-01--1931-12-31  15000      125
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1931-01-01--1931-12-31  12000      USTT  126
WESTGÖTEN (1888) 1931-01-01--1931-12-31  12500      USTT  127
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1931-01-01--1931-12-31  15106    N,   USTT; av KB uträknad nettoupplaga (6429 direkt abonnerade + 7125 postabonnerade + 556 lösnummer + 996 skickade per buss, tåg eller på annat sätt)  128
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1931-01-01--1931-12-31  15333    B,   USTT  129
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1931-01-01--1931-12-31  8025    B,   USTT  130
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1931-01-01--1931-12-31  13850      USTT  131
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1931-01-01--1931-12-31  9275    B,   USTT. "9250 à 9300".  132
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1931-01-01--1931-12-31  7948      USTT  133
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1931-01-01--1931-12-31  8500    B,   USTT  134
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1931-01-01--1931-12-31  5075      USTT  135
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1931-01-01--1931-12-31  6200      USTT  136
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1931-01-01--1931-03-31  12966    B,     137
ÖREBROKURIREN (1902) 1931-01-01--1931-12-31  9815      USTT  138
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        139
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1931-01-01--1931-12-31  14833      USTT 1931  140
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1931-01-01--1931-12-31  12500      USTT  141
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1931-01-01--1931-12-31  22496      USTT  142
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1931-01-31--1931-01-31  651    P,   143

Sidan skapad Thu Feb 29 19:53:59 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond