Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1900-01-01- -1900-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1900-12-31  135000  halvveckouppl.    SKAT  1
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1900-12-31  24500      SKAT  2
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  3500      "hela upplagan" T 1900-01-13  3
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  2700    P,   SKAT  4
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  3000      Tollin (okontr.)  5
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SKAT  6
ARBETET (1887) 1900-01-01--1900-12-31  8050      Uhlén 1937, s.218  7
ARVIKA TIDNING (1884) 1900-01-01--1900-12-31  4500      4000-5000  8
AVESTAPOSTEN (1898) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SKAT/SVAT  9
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1900-12-31  1900    P,   SVAT  10
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1900-12-31  2900      SVAT  11
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1900-12-31  4500      SVAT i annons  12
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-01-01--1900-12-31  4800      SKAT/SVAT  13
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-01--1900-12-31  1500      SKAT  14
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5300    B,   T 1900-11-07  15
DAGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  40000      "nära 40000"; deraf 20000 till landsorten; SVAT i annons  16
DAGENS NYHETER (1864) 1900-01-01--1900-12-31  20000  Stockholm- och landsortsupplagan    Tollin; antaglig nettoupplaga  17
DALPILEN (1854) 1900-01-01--1900-12-31  12000      SVAT  18
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-01--1900-12-31  8000      SKAT  19
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1900-01-01--1900-12-31  10500        20
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1900-01-01--1900-12-31  3000      Inklusive Åby-Åstorpstidningen. SKAT 1900  21
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1900-01-01--1900-12-31  2300    N,   T 1944-12-15  22
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  8700      SVAT  23
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1900-12-31  1074    P,   SKAT 1902  24
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  2485    P,     25
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  1592    P,   T 1900-09-07  26
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  1733    P,   Jub nr 1919-06-30  27
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  2800    B,   T 1900-09-07  28
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  3000      SKAT  29
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  7000      SVAT, felskrivning?  30
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-01--1900-12-31  2500        31
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1900-12-31  7000    B,   32
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-01--1900-12-31  6000        33
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-01--1900-12-31  5000      T 1900-01-03  34
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-01--1900-12-31  2300      T 1900-10-08  35
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1900-01-01--1900-12-31  24000      T 1900-04-01  36
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1900-12-31  13000        37
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5000    P,   SKAT  38
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  7000      SKAT; totalupplaga  39
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1900-12-31  13000      osäker uppgift; "utgår dagligen i 11-15,000 exemplar", SKAT 1900  40
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1900-12-31  614    P,   Norra Skåne 1924 12 06  41
HVETLANDA TIDNING (1873) 1900-01-01--1900-12-31  1200      SKAT  42
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1900-01-01--1900-12-31  6000      "i regel utgår med 6,000 exemplar och ej sällan det dubbla" T 1900-12-12  43
JEMTLAND (1893) 1900-01-01--1900-12-31  5100      SVAT, Med Östersundsposten  44
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SVAT  45
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-01--1900-12-31  4222    P,   Avser uppl. 15 dec 1900, SVAT  46
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1900-12-31  2465    P,   SVAT  47
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1900-12-31  5800      SKAT  48
KARLSHAMN (1871) 1900-01-01--1900-12-31  2500    B,   SVAT 1900  49
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-01--1900-12-31  3200      SKAT 1900  50
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  1500    P,   SVAT  51
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SVAT  52
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  4461    P,   SKAT i annons; avser eg. 30/12 1899  53
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SKAT i annons  54
KLARAN (1891) 1900-01-01--1900-12-31  2500      SKAT  55
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1900-01-01--1900-12-31  1500    P,     56
MORA TIDNING (1893) 1900-01-01--1900-12-31  5000      SKAT/SVAT  57
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  58
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SVAT  59
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  3300    P,   SVAT  60
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  5000      Tollin  61
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  5000      SVAT  62
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  63
NORRKÖPING (1885) 1900-01-01--1900-12-31  4800      T 1900-01-05  64
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1900-12-31  7000      Tollin  65
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-01-01--1900-12-31  4000    P,   66
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000      T, 1900-04-12  67
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000      68
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-01--1900-12-31  5900      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  69
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-01--1900-12-31  8000      SKAT  70
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1900-01-01--1900-12-31  9000      SKAT  71
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1900-12-31  10000    B,   "spridas i 10000 exemplar i olika orter af vårt land" T: 1900-01-05  72
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-01--1900-12-31  2300      SKAT  73
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1900-12-31  20000      SVAT i annons  74
SKELLEFTEBLADET (1887) 1900-01-01--1900-12-31  2400      SKAT  75
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-02-24--1900-02-24  5312    P,   T: 1900-02-24  76
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1900-01-01--1900-12-31  48000      T 1900-01-02  77
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-01-01--1900-12-31  1000      "räknar jämväl minst ett tusental läsare bland Uddevalla stads burgnare invånare" SVAT i annons.  78
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1900-12-31  4000      SKAT  79
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  500      SVAT 1907; SKAT 1908 i annons (1 mars)  80
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-01--1900-12-31  7700      Tollin  81
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1900-01-01--1900-12-31  2000        82
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1900-01-01--1900-12-31  15000      SVAT i annons  83
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-01--1900-12-31  101000      SKAT  84
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1900-12-31  1300      SVAT i annons  85
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-01--1900-12-31  6800      SKAT  86
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1900-12-31  35300      SKAT  87
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-01--1900-12-31  11000      SKAT 1900  88
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SKAT  89
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  2198    P,   SVAT  90
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  2250    P,   T: 1901-02-15  91
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  3900      SVAT (3800-4000 ex.)  92
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SVAT; P 4000  93
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SKAT/SVAT  94
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-01--1900-12-31  2700      SVAT  95
TIERPSPOSTEN (1892) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SVAT  96
VARBERGSPOSTEN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  3400    P,   SKAT  97
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SKAT 1900  98
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SVAT  99
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1900-01-01--1900-12-30  20000      SKATT 1901  100
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SKAT  101
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SKAT  102
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-01--1900-12-31  4000      Tollin (okontrollerat)  103
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1900-05-05--1900-02-05  6000      Annons i: Åby-Åstorps tidning 1900-02-06  104
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5100      SKAT  105
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1900-12-31  4400      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  106
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1900-01-01--1900-12-31  6000      107
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-01--1900-12-31  1982    P,   Avser upplagan den 15 dec 1900, SVAT  108
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-01--1900-12-31  5100      Med veckoupplagan Jemtland, SVAT  109
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-01--1900-12-31  10500      T 1900-01-02; "10- à 11,000"  110
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-01--1900-12-31  10600      SVAT  111
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  5000      Tollin  112
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  113

Sidan skapad Thu Feb 29 18:52:10 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond