Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1902-01-01- -1902-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
GRENNA TIDNING (1858) 1902-01-01--1902-12-31  250    P,   tidningen  1
BLIXTEN (1901) 1902-01-01--1902-12-31  253      T 1902 01 23; "...prenumerantantalet..."  2
BERGSLAGEN (1901) 1902-01-01--1902-12-31  1024    P,   T 1902-02-22, s. 1.  3
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1902-01-01--1902-12-31  1400      1 mars; SKAT 1908 i annons  4
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1902-01-01--1902-12-31  1500      SVAT i annons  5
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1902-01-01--1902-12-31  1526      SVAT  6
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1902-01-01--1902-12-31  1600        7
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1902-01-01--1902-12-31  1700      Tryckt upplaga; T 1902-01-08  8
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1902-01-01--1902-12-31  1800      T 1902-01-18--02-01  9
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1902-01-01--1902-12-31  1900      T 1902-02-08--09-06  10
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1902-01-01--1902-12-31  1900    P,   SVAT  11
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1902-01-01--1902-12-31  2000      T 1902-01-18  12
LYSEKILSKURIREN (1901) 1902-01-01--1902-12-31  2000      SVAT  13
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1902-01-01--1902-12-31  2000      SVAT  14
TIERPSPOSTEN (1892) 1902-01-01--1902-12-31  2000      SVAT  15
VIMMERBY TIDNING (1884) 1902-01-01--1902-12-31  2000      SVAT  16
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1902-01-01--1902-12-31  2409    P,   SVAT  17
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1902-01-01--1902-12-31  2500      SKAT  18
SYDHALLAND (1893) 1902-01-01--1902-12-31  2500      SVAT  19
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1902-01-01--1902-12-31  2573    P,   SVAT  20
FALUKURIREN (1894) 1902-01-01--1902-12-31  2577    P,   T 1902-04-21  21
FALUKURIREN (1894) 1902-01-01--1902-12-31  2624    P,   Jub nr 1919-06-30  22
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1902-01-01--1902-12-31  2900      SVAT  23
ARVIKA NYHETER (1895) 1902-01-01--1902-12-31  3000        24
KIRUNABLADET (1902) 1902-01-01--1902-12-31  3000      "utdelas under återstoden af November månad gratis i omkring 3000 ex", T 1902-11-13  25
KLARAN (1891) 1902-01-01--1902-12-31  3000      SVAT  26
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1902-01-01--1902-12-31  3500      Inklusive Åsbo Häraders Tidning. SKAT 1902  27
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1902-01-01--1902-12-31  3500      SVAT  28
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-01-01--1902-12-31  3500      OBS! tillsammans med Oskarshamnsbladet  29
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1902-01-01--1902-12-31  3600      SKAT 1902  30
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1902-01-01--1902-12-31  3600      SKAT  31
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1902-01-01--1902-12-31  3600      T 1902-02-17  32
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1902-01-01--1902-12-31  4000      SKAT  33
FALUKURIREN (1894) 1902-01-01--1902-12-31  4000    B,   T 1902-04-21  34
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-01--1902-12-31  4000      SKAT  35
VIMMERBY TIDNING (1884) 1902-01-01--1902-12-31  4000      T 1902-03-27; inkl. Kindaposten och Tjusts tidning  36
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1902-01-01--1902-12-31  4250      SKAT (4000-4500 ex.)  37
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1902-01-01--1902-12-31  4400      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  38
FALUKURIREN (1894) 1902-01-01--1902-12-31  4500      SVAT  39
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1902-01-01--1902-12-31  4700    P,   SVAT  40
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1902-01-01--1902-12-31  5000    P,   SVAT  41
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1902-01-01--1902-12-31  5490    P,   SKAT i annons; avser 13/6 1902  42
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1902-01-01--1902-12-31  5700    B,   SVAT  43
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1902-01-01--1902-12-31  6000      SVAT i annons  44
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1902-01-01--1902-12-31  6000      45
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1902-01-01--1902-12-31  6000      SKAT  46
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1902-01-01--1902-12-31  6000      SVAT  47
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1902-01-01--1902-12-31  6500      SKAT  48
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1902-01-01--1902-12-31  6500      SVAT  49
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1902-01-01--1902-12-31  6500      T 1903-01-01  50
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1902-01-01--1902-12-31  7000      SKAT  51
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1902-01-01--1902-12-31  7000      SVAT  52
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1902-01-01--1902-12-31  7500      SKAT i annons  53
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1902-01-01--1903-12-31  8000      54
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1902-01-01--1902-12-31  8000      SKAT  55
WESTGÖTEN (1888) 1902-01-01--1902-12-31  8659    P,   Borås tidning 1902-12-24  56
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1902-01-01--1902-12-31  8700      SVAT  57
GEFLE DAGBLAD (1895) 1902-01-01--1902-12-31  9000      SKAT  58
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1902-01-01--1902-12-31  9000      SVAT i annons; "öfver 9000"  59
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1902-01-01--1902-12-31  10000      SKAT  60
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1902-01-01--1902-12-31  10000      SVAT  61
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1902-01-01--1902-12-31  10000  dagl. uppl. + veckouppl.    SKAT  62
ARBETET (1887) 1902-01-01--1902-12-31  10100      Uhlén 1937, s.218  63
ÖSTGÖTEN (1874) 1902-01-01--1902-12-31  10500      T 1902-01-14; "minst 10,500"  64
DALPILEN (1854) 1902-01-01--1902-12-31  12000      ca-uppgift, SVAT  65
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1902-01-01--1902-12-31  12000      SVAT  66
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1902-02-01--1902-02-01  16329    P,   T 1902-02-15  67
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1902-01-01--1902-12-31  20000      SVAT i annons  68
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1902-01-01--1902-06-30  20000      SKAT 1902  69
AFTONBLADET (1830) 1902-01-01--1902-12-31  25000      SKAT  70
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1902-01-01--1902-12-31  110000      SKAT  71
AFTONBLADET (1830) 1902-01-01--1902-12-31  135000  halvveckouppl.    SKAT  72
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-24--1902-12-24  180000      T 1902-12-24  73

Sidan skapad Sun Feb 25 10:02:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond