Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1900-01-01- -1900-12-31
Sortering: Upplaga

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  500      SVAT 1907; SKAT 1908 i annons (1 mars)  1
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-01--1900-12-31  614    P,   Norra Skåne 1924 12 06  2
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-01-01--1900-12-31  1000      "räknar jämväl minst ett tusental läsare bland Uddevalla stads burgnare invånare" SVAT i annons.  3
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-01--1900-12-31  1074    P,   SKAT 1902  4
HVETLANDA TIDNING (1873) 1900-01-01--1900-12-31  1200      SKAT  5
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1900-12-31  1300      SVAT i annons  6
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-01--1900-12-31  1500      SKAT  7
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  1500    P,   SVAT  8
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1900-01-01--1900-12-31  1500    P,     9
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  1592    P,   T 1900-09-07  10
AVESTAPOSTEN (1898) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SKAT/SVAT  11
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SKAT/SVAT  12
TIERPSPOSTEN (1892) 1900-01-01--1900-12-31  1700      SVAT  13
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  1733    P,   Jub nr 1919-06-30  14
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1900-12-31  1900    P,   SVAT  15
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-01--1900-12-31  1982    P,   Avser upplagan den 15 dec 1900, SVAT  16
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SVAT  17
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1900-01-01--1900-12-31  2000        18
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SKAT 1900  19
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SVAT  20
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  2000      SKAT  21
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  2198    P,   SVAT  22
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  2250    P,   T: 1901-02-15  23
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1900-01-01--1900-12-31  2300    N,   T 1944-12-15  24
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-01--1900-12-31  2300      T 1900-10-08  25
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-01--1900-12-31  2300      SKAT  26
SKELLEFTEBLADET (1887) 1900-01-01--1900-12-31  2400      SKAT  27
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1900-01-01--1900-12-31  2465    P,   SVAT  28
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  2485    P,     29
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-01--1900-12-31  2500        30
KARLSHAMN (1871) 1900-01-01--1900-12-31  2500    B,   SVAT 1900  31
KLARAN (1891) 1900-01-01--1900-12-31  2500      SKAT  32
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  2700    P,   SKAT  33
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-01--1900-12-31  2700      SVAT  34
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  2800    B,   T 1900-09-07  35
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1900-12-31  2900      SVAT  36
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  3000      Tollin (okontr.)  37
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SKAT  38
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1900-01-01--1900-12-31  3000      Inklusive Åby-Åstorpstidningen. SKAT 1900  39
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  3000      SKAT  40
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SVAT  41
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000      T, 1900-04-12  42
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1900-12-31  3000      43
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1900-01-01--1900-12-31  3000    B,   SKAT  44
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-01--1900-12-31  3200      SKAT 1900  45
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  3300    P,   SVAT  46
VARBERGSPOSTEN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  3400    P,   SKAT  47
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1900-01-01--1900-12-31  3500      "hela upplagan" T 1900-01-13  48
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  3900      SVAT (3800-4000 ex.)  49
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-01-01--1900-12-31  4000    P,   50
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1900-12-31  4000      SKAT  51
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-01--1900-12-31  4000      Tollin (okontrollerat)  52
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-01--1900-12-31  4222    P,   Avser uppl. 15 dec 1900, SVAT  53
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-01--1900-12-31  4400      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  54
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  4461    P,   SKAT i annons; avser eg. 30/12 1899  55
ARVIKA TIDNING (1884) 1900-01-01--1900-12-31  4500      4000-5000  56
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-01--1900-12-31  4500      SVAT i annons  57
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-01-01--1900-12-31  4800      SKAT/SVAT  58
NORRKÖPING (1885) 1900-01-01--1900-12-31  4800      T 1900-01-05  59
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-01--1900-12-31  5000      T 1900-01-03  60
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5000    P,   SKAT  61
MORA TIDNING (1893) 1900-01-01--1900-12-31  5000      SKAT/SVAT  62
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  5000      Tollin  63
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  5000      SVAT  64
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  5000      Tollin  65
JEMTLAND (1893) 1900-01-01--1900-12-31  5100      SVAT, Med Östersundsposten  66
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5100      SKAT  67
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-01--1900-12-31  5100      Med veckoupplagan Jemtland, SVAT  68
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-01--1900-12-31  5300    B,   T 1900-11-07  69
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-02-24--1900-02-24  5312    P,   T: 1900-02-24  70
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  71
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SVAT  72
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  73
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-01--1900-12-31  5500      SKAT  74
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1900-12-31  5800      SKAT  75
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-01--1900-12-31  5900      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  76
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-01--1900-12-31  6000        77
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1900-01-01--1900-12-31  6000      "i regel utgår med 6,000 exemplar och ej sällan det dubbla" T 1900-12-12  78
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SKAT i annons  79
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SVAT; P 4000  80
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1900-01-01--1900-12-31  6000      SKAT  81
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1900-05-05--1900-02-05  6000      Annons i: Åby-Åstorps tidning 1900-02-06  82
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1900-01-01--1900-12-31  6000      83
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-01--1900-12-31  6800      SKAT  84
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1900-12-31  7000      SVAT, felskrivning?  85
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1900-12-31  7000    B,   86
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  7000      SKAT; totalupplaga  87
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1900-12-31  7000      Tollin  88
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-01--1900-12-31  7700      Tollin  89
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-01--1900-12-31  8000      SKAT  90
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-01--1900-12-31  8000      SKAT  91
ARBETET (1887) 1900-01-01--1900-12-31  8050      Uhlén 1937, s.218  92
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-01--1900-12-31  8700      SVAT  93
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1900-01-01--1900-12-31  9000      SKAT  94
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-01--1900-12-31  10000    B,   "spridas i 10000 exemplar i olika orter af vårt land" T: 1900-01-05  95
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1900-01-01--1900-12-31  10500        96
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-01--1900-12-31  10500      T 1900-01-02; "10- à 11,000"  97
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-01--1900-12-31  10600      SVAT  98
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-01--1900-12-31  11000      SKAT 1900  99
DALPILEN (1854) 1900-01-01--1900-12-31  12000      SVAT  100
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1900-12-31  13000        101
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1900-12-31  13000      osäker uppgift; "utgår dagligen i 11-15,000 exemplar", SKAT 1900  102
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1900-01-01--1900-12-31  15000      SVAT i annons  103
DAGENS NYHETER (1864) 1900-01-01--1900-12-31  20000  Stockholm- och landsortsupplagan    Tollin; antaglig nettoupplaga  104
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-01--1900-12-31  20000      SVAT i annons  105
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1900-01-01--1900-12-30  20000      SKATT 1901  106
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1900-01-01--1900-12-31  24000      T 1900-04-01  107
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1900-12-31  24500      SKAT  108
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1900-12-31  35300      SKAT  109
DAGEN (1896) 1900-01-01--1900-12-31  40000      "nära 40000"; deraf 20000 till landsorten; SVAT i annons  110
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1900-01-01--1900-12-31  48000      T 1900-01-02  111
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-01--1900-12-31  101000      SKAT  112
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1900-12-31  135000  halvveckouppl.    SKAT  113

Sidan skapad Tue Mar 05 15:05:31 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond