Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1901-01-01- -1901-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1901-01-01--1901-12-31  135000  halvveckouppl.    SKAT  1
AFTONBLADET (1830) 1901-01-01--1901-12-31  25000      SKAT  2
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1901-02-01--1901-02-01  15822    P,   T 1901-02-02  3
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1901-01-01--1901-12-31  3500    P,   SKAT  4
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1901-01-01--1901-12-31  4250    B,   SKAT  5
ARBETET (1887) 1901-01-01--1901-12-31  9500      Uhlén 1937, s.218  6
BERGSLAGEN (1901) 1901-01-01--1901-12-31  3000      T 1901-11-15, s. 4.  7
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-01-01--1901-12-31  1900    P,   SVAT  8
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-01-01--1901-12-31  2900      SVAT  9
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1901-01-01--1901-12-31  5000      SVAT i annons  10
DAGEN (1896) 1901-01-01--1901-12-31  40000      "deraf 18000...till landsorten"; SVAT  11
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-01-01--1901-12-31  5000      SVAT 1902: "under dec 1901 5 och 7 tusen ex".  12
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-01-01--1901-12-31  7000      SVAT 1902: "under dec 1901 5 och 7 tusen ex".  13
DALPILEN (1854) 1901-01-01--1901-12-31  12000      SVAT  14
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1901-01-01--1901-12-31  8200      SKAT  15
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1901-01-01--1901-12-31  3000      Inklusive Åby-Åstorpstidningen. SKAT 1901  16
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1901-01-01--1901-12-31  10000      SVAT  17
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1901-01-01--1901-12-31  1634    P,   SKAT 1902  18
FALUKURIREN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  2185    P,   T 1901-10-11  19
FALUKURIREN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  2275    P,   Jub nr 1919-06-30  20
FALUKURIREN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  3000      SKAT  21
FALUKURIREN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  3500    B,   T 1901-10-11  22
FALUKURIREN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  4000      SVAT  23
GEFLE DAGBLAD (1895) 1901-01-01--1901-12-31  8000      SKAT  24
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1901-01-01--1901-12-31  24000      T 1901-09-03  25
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1901-01-01--1901-12-31  13000      osäker uppgift; "utgår dagligen i 11-15,000 exemplar", SKAT 1901  26
HVETLANDA TIDNING (1873) 1901-01-01--1901-12-31  1200      SKAT  27
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1901-01-01--1901-12-31  6000      SKAT  28
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1901-01-01--1901-12-31  3500      SKAT 1901  29
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1901-01-01--1901-12-31  5161    P,   SKAT i annons; avser eg. 17/12 1900  30
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1901-01-01--1901-12-31  7000      SKAT i annons  31
KLARAN (1891) 1901-01-01--1901-12-31  2000      T 1901 01 23  32
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1901-01-01--1901-12-31  6500      SKAT  33
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1901-01-01--1901-12-31  6500      SVAT  34
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1901-01-01--1901-12-31  4300    P,   SVAT  35
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1901-01-01--1901-12-31  6000      SVAT  36
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1901-01-01--1901-12-31  6200      SKAT  37
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  2000      T: 1901-02-06  38
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-01--1901-12-31  800      39
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1901-01-01--1901-12-31  4000      SKAT  40
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1901-01-01--1901-12-31  6200      SKAT  41
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1901-01-01--1901-12-31  9000      SKAT  42
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1901-01-01--1901-12-31  7000      43
SALATIDNINGEN (1901) 1901-01-01--1901-12-31  1000    P,   SVAT  44
SALATIDNINGEN (1901) 1901-01-01--1901-12-31  2500    B,   SVAT  45
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-01--1901-12-31  2700      SKAT  46
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1901-01-01--1901-12-31  20000      SVAT i annons  47
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-01--1901-12-31  6600      SKAT  48
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1901-01-01--1901-12-31  4000      SKAT  49
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1901-01-01--1901-12-31  12000    P,   Med Smålandspostens veckoblad och Vernamoposten. SKAT i annons  50
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1901-01-01--1901-12-31  12000    P,   Med Smålandsposten och Vernamoposten samfäld postupplaga. SKAT i annons  51
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-01-01--1901-12-31  850      1 mars; SKAT 1908 i annons  52
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-01-01--1901-12-31  15000      SVAT i annons  53
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1901-01-01--1901-12-31  100000      SKAT  54
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1901-01-01--1901-12-31  1500      SVAT i annons  55
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1901-12-31  7500      SKAT  56
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1901-01-01--1901-12-31  7000      SKAT  57
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1901-01-01--1901-12-31  40000      SKAT  58
SYDHALLAND (1893) 1901-01-01--1901-12-31  2200      SVAT  59
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1901-01-01--1901-12-31  3000    B,   SKAT  60
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1901-01-01--1901-12-31  2000      SVAT  61
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1901-01-01--1901-12-31  2241    P,   SKAT  62
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1901-01-01--1901-12-31  4100      SVAT (4000-4200 ex.)  63
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1901-01-01--1901-12-31  7700      SVAT  64
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1901-01-01--1901-12-31  6800      SVAT  65
UPLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1901-12-31  1750      SKAT 1901,"upplaga: 1500-2000 ex"  66
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-01--1901-12-31  3400    P,   SKAT  67
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1901-01-01--1901-12-31  3000      SKAT 1901  68
VIMMERBY TIDNING (1884) 1901-01-01--1901-12-31  2000      SVAT  69
VIMMERBY TIDNING (1884) 1901-01-01--1901-12-31  3000      T 1901-12-13; inkl. Kindaposten och Tjusts tidning  70
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1901-01-01--1901-12-31  2000      SKAT  71
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1901-01-01--1901-12-31  10571    P,   SKAT  72
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1901-01-01--1901-12-31  4300      T 1915-11-24 (stapeldiagram)  73
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1901-01-01--1901-12-31  6000      74
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1901-01-01--1901-12-31  5250      Med veckoupplagan Jemtland, SKAT  75
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1901-01-01--1901-12-31  8500      SVAT i annons  76
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-01-01--1901-12-31  10000      T 1901-12-09  77
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-01-01--1901-12-31  10600      SVAT  78
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-01-01--1901-12-31  12000      T 1901-01-02; "närmare 12,000"  79
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-01-01--1901-12-31  4000    P,   T 1901-01-02; "öfver 4,000"  80
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1901-01-01--1901-12-31  6000      SKAT  81

Sidan skapad Fri Feb 23 04:38:31 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond