Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på A  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
ADRESS- & VARUTIDNING (1904) 1904-10-22--1905-02-24    1
ADRESS- HYRES- OCH ANNONSBLADET (1888) 1888-07-25--1888-08-01    2
ADRESSBLADET (1876) 1876-12-20--1877-07-28    3
ADRESS-KONTOR FÖR ÖSTERGÖTLAND MED WADSTENA LÄN (1831) 1831-02-12--1831-12-03    4
AFFISCHEN (1885) 1885-08-24--1911-12-31    5
AFFÄRSLISTAN (1896) 1896-05-30--1900-07-28    6
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26    7
AFFÄRSVÄRLDEN (1908) 1908-01-02--1908-12-31    8
AFTONBLADET (1811) 1811-09-16--1833-01-02    9
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    10
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1897-01-02--1940-10-30    11
AFTONBLADET I NORRKÖPING (1833) 1833-12-11--1836-07-01    12
AFTONBLADET KVÄLLSUPPLAGAN (1896) 1896-01-01--1897-12-31  Ungefärliga datum. Finns även för senare perioder, ibland ofullständigt. Se editionsförteckning på KBs tidningsenhet.  13
AFTON-BLADET SKANDIA [suecana] (1890) 1890-09-01--1891-07-31    14
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-15--1920-06-30    15
AFTONBLADET VECKOUPPLAGAN (1892) 1892-01-01--1896-12-30    16
AFTONPOSTEN (1951) 1951-01-02--1956-12-31    17
AFTONPOSTEN (1972) 1982-01-01--1987-06-20  1972-1981Se: Vardagstryck  18
AFTONPRESSEN (1993) 1993-01-01--1993-01-01    19
AFTONTIDNINGEN (1889) 1889-11-28--1890-05-31    20
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-12-15--1920-09-30    21
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-26--1956-11-03    22
AFTONTIDNINGEN BIHANG TILL DAGLIGT ALLEHANDA (1832) 1832-07-22--1835-12-15    23
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-03--1920-10-02    24
ALARM (1923) 1923-01-15--1923-10-15    25
ALBERT ANDERSSONS AFFÄRSBLAD (1899) 1899-06-30--1902-12-30  Datum hämtade från mikrofilmen.  26
ALEKURIREN (2006) 2006-01-01--    27
ALFWAR OCH SKÄMT (1841) 1841-01-16--1843-12-28    28
ALFVESTA TIDNING (1898) 1898-10-08--1899-06-02    29
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-03-20--1936-11-28    30
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1918-01-02--1920-04-29    31
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    32
ALINGSÅS WECKOBLAD (1865) 1865-01-07--1888-12-01    33
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-24--    34
ALINGSÅSPOSTEN (1922) 1922-06-02--1922-12-22    35
ALLEHANDA (1882) 1881-12-29--1885-08-07    36
ALLEHANDA (1899) 1899-11-25--1905-11-25    37
ALLEHANDA (1984) 1984-04-15--1984-04-15    38
ALLEHANDA FÖR FOLKET (1872) 1872-12-21--1889-12-27    39
ALLMÄNNA ANNONSBLADET (1887) 1886-11-17--1887-08-13    40
ALLMÄNNA HYRESLISTAN (1892) 1892-04-02--1892-06-10    41
ALLMÄNNA JOURNALEN (1813) 1813-06-14--1824-07-31  Datum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur".  42
ALLMÄNNA JOURNALEN (1813) 1813-07-14--1824-07-31    43
ALLMÄNNA LÄNSTIDNINGEN (1895) 1894-12-01--1897-12-24    44
ALLMÄNNA TIDNINGAR (1782) 1782-01-05--1783-12-31    45
ALLMÄNNA TIDNINGEN (1853) 1853-12-03--1854-08-21    46
ALTERNATIVET (1987) 1988-01-08--1992-04-02    47
AMERIKA (1869) 1869-12-16--1872-12-28    48
AMERIKA (1896) 1896-01-01--1896-02-15    49
AMERIKABLADET (1869) 1869-11-02--1870-09-15    50
AMERIKANAREN (1893) 1893-01-12--1893-06-08    51
AMERIKANSKA POSTEN (1893) 1893-07-06--1894-02-06    52
AMERIKAPOSTEN (1925) 1925-01-03--1925-12-26    53
ANEKDOTEN (1925) 1925-04-22--1925-07-08    54
ANGE-BERGUM KURIREN (1969) 1969-01-24--1970-12-16    55
ANMÄRCKNINGAR WID SWENSKE POSTTIDNINGARNE (1734) 1734-03-18--1760-12-22    56
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1922-12-26--1925-12-26    57
ANNONS- OCH NYHETSBLAD FÖR STADEN LUND (1865) 1865-01-13--1865-01-27    58
ANNONSBLAD FÖR DALARNE (1881) 1881-12-13--1883-12-01    59
ANNONSBLAD FÖR ELFSBORGS LÄN (1882) 1882-10-13--1882-11-10    60
ANNONSBLAD FÖR GOTLAND (1879) 1879-02-15--1883-12-28    61
ANNONSBLAD FÖR INDUSTRI, HANDTVERK OCH HANDEL (1897) 1896-11-19--1897-11-26    62
ANNONSBLAD FÖR NORRKÖPING OCH SÖDERKÖPING (1845) 1845-01-04--1845-06-21    63
ANNONSBLAD FÖR RESANDE (1889) 1889-12-01--1890-07-01  Skattade datum  64
ANNONSBLAD FÖR STOCKHOLM (1878) 1878-11-23--1880-03-27    65
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-06-07--1921-12-31    66
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1884-01-12--1979-12-21  FORTS. SE: "KATALOG 1956-"  67
ANNONSBLADET (1869) 1869-04-16--1869-11-27    68
ANNONSBLADET (1875) 1875-09-15--1876-06-21    69
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-22--1909-12-22    70
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-12--1926-09-17    71
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31    72
ANNONSBLADET [suecana] (1925) 1925-06-18--2010-08-26  Provnummer 1925-06-11; slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret  73
ANNONSBLADET ATT HYRA (1910) 1910-06-14--1911-04-28    74
ANNONSBLADET DALARNA (1972) 1972-01-01--2022-02-20  Datum osäkert  75
ANNONSBLADET FÖR VESTERGÖTLAND (1894) 1894-01-05--1900-12-28    76
ANNONSBLADET ÖNSKAS KÖPA (1915) 1915-02-20--1915-12-25    77
ANNONSERNA (1892) 1892-07-08--1892-10-07    78
ANNONSKURIREN (1878) 1878-06-14--1879-03-14    79
ANNONSNYHETER (1886) 1885-12-18--1886-02-05    80
ANNONSPOSTEN (1887) 1887-01-14--1887-01-21    81
ANNONSTABELL (1864) 1864-08-24--1865-10-29    82
ANNONSTIDNING FÖR STRENGNÄS STAD OCH LANDSORT (1856) 1856-04-19--1856-12-20    83
ANNONSTIDNING FÖR UPLAND OCH WESTMANLAND (1885) 1885-04-02--1885-06-18    84
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1899-01-07--1902-12-24    85
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1913-10-04--1914-12-19    86
ANNONSÖREN (1883) 1883-12-15--1884-12-06    87
ANNONSÖREN (1894) 1894-03-24--1895-07-15    88
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-13--1920-12-31    89
ANSPRÅKSLÖSE SAMLAREN, DEN (1813) 1813-01-16--1813-12-29    90
APPELL (1907) 1907-10-15--1908-03-07    91
APPELL (1912) 1912-03-02--1925-05-15  Tidningsnummer 1915-07-31 beslagtogs.  92
APPELL [suecana] (1945) 1945-06-01--1969-12-05    93
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-20, 1941-12-17, 1942-03-12  94
ARBETARBLADET - SVENSKA DEMOKRATEN [suecana] (1949) 1949-01-01--1958-06-16    95
ARBETARBLADET [suecana] (1971) 1971-09-01--2009-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  96
ARBETAREBLADET (1869) 1869-01-07--1888-02-16    97
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-10-01--1942-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-25, 1942-10-10  98
ARBETAREN (1869) 1868-12-05--1870-12-31    99
ARBETAREN (1881) 1881-01-01--1881-06-18    100
ARBETAREN (1902) 1902-11-15--1906-11-30    101
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--2006-12-22  Följande nummer av tidningen har beslagtagits:1941-04-01, 09-12, 09-15, 10-17, 10-21, 10-28, 12-06, 12-27, 1942-01-23, 02-10, 02-28, 03-26, 05-30, 06-06, 06-17, 07-25, 08-12, 09-22, 09-25, 10-28, 1943-01-30  102
ARBETAREN [suecana] (1890) 1890-04-04--1904-12-31    103
ARBETAREN [suecana] (1895) 1895-07-04--1928-12-31    104
ARBETARENS VÄN (1875) 1875-07-15--1911-12-31    105
ARBETARENS VÄN VECKOUPPLAGAN (1886) 1885-12-18--1895-01-16    106
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1916-12-15    107
ARBETAREVÄNNEN (1864) 1863-12-24--1866-03-31    108
ARBETARFOLKET (1935) 1935-10-04--1937-01-01    109
ARBETARFOLKET (1940) 1940-04-05--1956-11-30  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1942-01-09, 1942-03-22, 1942-04-17, 1943-04-02  110
ARBETARFOLKETS RÖST (1936) 1936-11-15--1939-09-15  Datum skattade daterad 1939 november -- 1939 3 kvartalet  111
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1940-11-07--1943-05-14  Tidningsnumren 1942-01-09 och 1942-04-17 beslagtogs.  112
ARBETARFRONT (1942) 1942-11-15--1943-11-15    113
ARBETARNES RING (1883) 1883-09-14--1883-11-16    114
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07    115
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-20--1960-11-11  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1940-09-20, 1940-10-11, 1940-11-07, 1940-11-22, 1941-12-19, 1942-07-24, 1942-10-22 1943-01-30, 1943-02-05, 1943-04-03, 1943-04-29, 1943-05-14, 1943-05-28  116
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1929-11-07--1974-10-01  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1939-12-02, 1939-12-22, 1939-12-23, 1940-09-03, 1941-10-22, 1941-10-23, 1941-10-24, 1941-10-25, 1941-10-27, 1942-04-01, 1942-04-02, 1942-04-04, 1942-04-07  117
ARBETARTIDNINGEN NY DAG (1974) 1974-10-02--1982-12-31    118
ARBETET (1887) 1887-08-06--1995-09-04    119
ARBETET (1999) 1999-11-03--2000-09-30    120
ARBETET NY TID (1999) 1999-11-03--2000-09-30    121
ARBETET NYHETERNA (1991) 1991-10-01--1999-11-02    122
ARBETET NYHETERNA (1995) 1995-09-05--1999-11-02    123
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30    124
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-10-10--1967-11-03    125
ARBETSGIFVAREN (1905) 1905-08-05--1906-06-01    126
ARBETSMARKNADENS VECKOTIDNING (1934) 1934-12-31--1935-09-26    127
ARBOGA (1888) 1888-12-04--1889-01-29    128
ARBOGA NYHETER (1905) 1904-12-31--1905-12-30    129
ARBOGA TIDNING (1851) 1851-02-28--1855-03-23    130
ARBOGA TIDNING (1858) 1858-10-16--1880-12-31    131
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    132
ARBOGA WECKOBLAD (1839) 1839-05-17--1839-11-26    133
ARBOGA WECKOBLAD (1847) 1847-01-02--1847-09-18    134
ARBOGA WECKOBLAD (1856) 1855-12-21--1858-06-25    135
ARBOGA WECKOBLAD (1867) 1867-04-09--1867-11-19    136
ARBOGABLADET (1848) 1848-09-07--1849-12-28    137
ARBOGAPOSTEN (1880) 1880-11-19--1881-06-10    138
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-02--1929-10-30    139
ARGUS (1820) 1820-11-29--1838-11-06    140
ARGUS [suecana] (1892) 1892-12-01--1899-01-31    141
ARGUS DEN IV (1823) 1823-03-05--1830-12-20    142
ARIEL (1938) 1938-10-01--1965-03-26    143
ARLEKIN (1834) 1834-07-17--1834-10-09    144
AROS (1865) 1865-10-18--1869-09-30    145
ARVIKA ALLEHANDA (1890) 1890-11-28--1894-12-28    146
ARVIKA HANDELSTIDNING (1917) 1917-08-16--1918-12-19    147
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    148
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1962-10-30    149
ARVIKAKURIREN (1905) 1905-05-29--1905-09-08    150
ASHLAND BLADET [suecana] (1902) 1902-11-01--1907-09-30    151
ASHLAND POSTEN [suecana] (1899) 1899-01-01--1902-12-31    152
ASKERSUNDS TIDNING (1857) 1857-09-19--1878-12-28    153
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31    154
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1879-01-04--1917-12-18    155
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING (1956) 1956-11-16--1960-07-30    156
ASKERSUNDSTIDNINGEN SYDNERKINGEN (1890) 1890-12-15--1891-12-24    157
ASTORIA RAPPORT [suecana] (1915) 1915-01-01--1918-12-31    158
AUKTIONSBLADET (1920) 1920-01-03--1920-07-16    159
AURORA (1899) 1899-08-05--1957-12-31    160
AURORA [suecana] (1892) 1892-01-01--1893-12-31    161
AVESTA (1911) 1911-04-05--1911-12-20    162
AVESTA ALLEHANDA (1877) 1877-03-10--1881-12-30    163
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    164
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1951-10-30    165
AVISEN (1889) 1889-12-18--1895-12-28    166
AXESS (2002) 2002-03-15--    167

Sidan skapad Thu Dec 07 06:07:05 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond