Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1919-01-01- -1919-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-01--1919-12-31  15000      okt, Torbacke  1
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-01--1919-12-31  20000      jul, Torbacke  2
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-01-01--1919-12-31  2500      T 1919-06-07  3
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-01-01--1919-12-31  3000      T 1919-12-06  4
ARBETET (1887) 1919-01-01--1919-12-31  24400      Uhlén 1937, s.218  5
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-01-01--1919-12-31  9000      vard. SVAT i annons  6
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-01-01--1919-12-31  9500      lö. SVAT i annons  7
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1919-12-31  13303  C Halvveckoupplagan    Ur Dagens nyheters historia, del 2 sid 347  8
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1919-12-31  18387  B Nationalupplagan    Ur Dagens nyheters historia, del 2 sid 347  9
DAGENS NYHETER (1864) 1919-01-01--1919-12-31  75461  A Stockholmsupplagan    Ur Dagens nyheters historia, del 2 sid 347  10
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1919-01-01--1919-12-31  11000      Inklusive Åsbo Häraders Tidning och (förmodligen) Kullabygden. SVAT 1919  11
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-01-01--1919-12-31  1214    P,   T1939-12-16  12
HALLANDS TIDNING (1889) 1919-01-01--1919-12-31  3000      SVAT  13
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1919-01-01--1919-12-31  35000      SKAT 1920  14
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1919-01-01--1919-12-31  3800      T 1927-12-24  15
KINDAPOSTEN (1894) 1919-01-01--1919-12-31  10000      SVAT. Tillsammans med Vimmerby tidning och dess editioner.  16
LANDSBYGDEN (1911) 1919-01-01--1919-12-31  15000      T 1919-01-23  17
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1919-01-01--1919-12-31  3200      SKAT  18
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-01-01--1919-12-31  5200      T 1919-01-28  19
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-09--1919-12-09  6000    B,   3976 Postupplaga T  20
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1919-01-01--1919-12-31  12000      SKAT  21
REFORMATORN (1887) 1919-01-01--1919-12-31  12500      SKAT  22
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1919-01-01--1919-12-31  14500    P,   SVAT  23
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1919-01-01--1919-12-31  14000      24
VIMMERBY TIDNING (1884) 1919-01-01--1919-12-31  10000      SVAT. Inkl. avläggare?  25
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1919-01-01--1919-12-31  5000      T (ca)  26
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1919-01-01--1919-12-31  3800      SKAT  27
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1919-01-01--1919-12-31  8200      Eg. >8200. SVAT 1919  28
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        29

Sidan skapad Thu Feb 29 20:02:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond