Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på J  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
JEMTLAND (1893) 1893-12-04--1911-12-23    1
JEMTLANDS TIDNING (1845) 1845-06-26--1889-04-10    2
JERNVÄGS- OCH ÅNGBÅTS-TIDNINGEN (1869) 1869-05-04--1877-09-23    3
JERNVÄGS-, ÅNGBÅTS- & HOTELLTIDNING (1883) 1883-07-12--1883-12-29    4
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1894-11-30--1902-09-06    5
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-10-05--1922-12-20    6
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-09--1970-12-23    7
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1890-07-05--1900-04-28    8
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-03--1970-12-23    9
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15    10
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1930-01-03--1931-12-29    11
JORDEMODERN (1888) 1888-01-15--    12
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-12-04--1915-06-17    13
JORDEN RUNDT (1879) 1878-11-29--1879-03-15    14
JORDEN RUNDT (1889) 1889-10-12--1891-05-16    15
JOURNAL FÖR SVENSK LITTERATUR (1797) 1797-04-15--1812-05-15    16
JOURNALEN (1824) 1824-08-12--1837-12-29    17
JUSTITIA [suecana] (1871) 1871-02-25--1871-10-07    18
JÄMTLANDS ALLEHANDA (1890) 1889-12-18--1895-07-26    19
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-06-22--1914-12-31    20
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1942-11-27--1949-12-22    21
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1894-08-25--1901-06-12    22
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-29--1957-12-21    23
JÄMTLANDS TIDNING (1960) 1960-01-01--1960-12-31    24
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2015-05-08--    25
JÄMTLANDS VECKOBLAD (1893) 1893-01-05--1893-11-30    26
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    27
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1925-12-31    28
JÄRFÄLLA NYHETER (1982) 1982-09-22--1987-05-05    29
JÄRFÄLLA TIDNING (2015) 2015-01-10--2019-04-27    30
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-05-11--1956-10-04    31
JÄRFÄLLADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    32
JÄRNBÄRALAND (1888) 1888-01-05--1889-05-31    33
JÖNKÖPING (1891) 1891-04-25--1892-01-30    34
JÖNKÖPING NU (2005) 2005-02-16--2020-12-25  Överförd till vardagstryck  35
JÖNKÖPINGS ALLAHANDA (1797) 1797-10-07--1803-12-10    36
JÖNKÖPINGS ALLEHANDA (1778) 1778-01-10--1778-08-29    37
JÖNKÖPINGS DAGBLAD (1872) 1872-12-02--1875-12-31    38
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1910-01-04--1926-03-31    39
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-05--1935-02-28    40
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-10-07--1926-03-21    41
JÖNKÖPINGS LÄNS VECKOBLAD (1911) 1911-07-05--1913-12-13    42
JÖNKÖPINGS TIDNING (1807) 1807-07-14--1884-03-18    43
JÖNKÖPINGSBLADET (1843) 1843-11-25--1872-11-30    44
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    45
JÖNKÖPINGSTIDNINGEN (1890) 1890-05-10--1891-03-28    46
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF (1886) 1886-03-06--1886-11-30    47
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF DAGLIGA NYHETSUPPLAGAN FÖR LANDSORTEN (1886) 1886-11-25--1887-01-31    48
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF VECKOUPPLAGAN (1885) 1885-06-12--1887-05-12    49

Sidan skapad Thu Dec 07 05:32:26 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond