Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på J  -2024-03-01
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1911-12-23    1
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1899-01-05--1902-09-06    2
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-09-28--1922-12-20    3
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23    4
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1900-01-06--1900-04-28    5
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1970-12-23    6
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15    7
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1929-11-29--1931-12-29    8
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-11-27--1915-06-17    9
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-06-22--1914-12-31    10
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1947-11-27--1949-12-22    11
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1900-01-03--1901-06-12    12
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1957-12-21    13
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2015-05-08--    14
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    15
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1893-12-29    16
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1900-01-03--1925-12-31    17
JÄRFÄLLA NYHETER (1982) 1982-09-22--1987-05-05    18
JÄRFÄLLA TIDNING (2015) 2015-01-10--2019-04-27    19
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-05-11--1956-10-04    20
JÄRFÄLLADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    21
JÖNKÖPING NU (2005) 2005-02-16--2020-12-31    22
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1926-03-30    23
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1909-12-17--1935-02-28    24
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-10-07--1926-03-31    25
JÖNKÖPINGS LÄNS VECKOBLAD (1911) 1911-06-26--1913-12-13    26
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--    27

Sidan skapad Fri Mar 01 22:27:32 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond