Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1937-01-01- -1937-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1937-09-01--1937-09-01  26045      T 1937-09-18  1
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1937-01-01--1937-12-31  6500      Engblom, s.366  2
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1937-01-01--1937-12-31  10000      T 1937-12-28  3
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1937-01-01--1937-12-31  1200      Tollin  4
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1937-01-01--1937-12-31  4000      Bråland  5
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1937-01-01--1937-12-31  71750      T: 1937-03-15  6
LJUSNAN (1912) 1937-01-01--1937-12-31  14000    B,   T, 1937-09-24  7
LUNDS DAGBLAD (1897) 1937-01-01--1937-12-31  3485        8
MORGONTIDNINGEN (1932) 1937-01-01--1937-12-31  25000      (okont.) Tollin S, Svensk dagspress  9
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1937-01-01--1937-12-31  2500        10
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        11

Sidan skapad Thu Feb 29 18:49:31 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond