Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på W  -2024-02-28
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-18    1
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1841-01-02--1849-09-26    2
WERDANDI (1869) 1869-10-08--1870-05-31    3
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-12-30    4
WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27    5
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1910-03-25    6
WERNAMO TIDNING (1876) 1876-08-17--1884-12-19    7
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1912-06-22    8
WESTERGÖTLANDS NYHETER (1899) 1900-01-04--1900-03-30    9
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1952-06-30    10
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1953-12-31    11
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30    12
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-03--1939-09-30    13
WILJAN (1909) 1909-01-13--1909-10-21    14
WIMMERBYKURIREN (1896) 1896-01-03--1901-10-22    15
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-07-15--1930-07-01    16
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12    17
WÄRMLANDSBERG (1887) 1900-01-01--1901-03-29    18
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-11-27--1914-11-28    19
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-10-03--1920-12-10    20
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-09-15--1911-04-29    21
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-26--1911-12-30    22

Sidan skapad Wed Feb 28 02:29:05 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond