Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Bibliograferad period på för titlar på P  -2024-02-27
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
PARTILLE TIDNING (2004) 2004-01-22--2018-12-20    1
PARTILLEKURIREN (1970) 1970-01-29--1970-12-16    2
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14    3
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-03-20--1920-12-27    4
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--    5
PLATS- OCH HYRESLISTA FÖR SÖDRA KALMAR LÄN (1918) 1918-11-25--1920-12-27    6
PLATSLISTAN (1910) 1910-01-26--1910-03-02    7
POLITIKEN (1916) 1916-04-27--1917-11-01    8
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-02--2006-12-29    9
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-05--1908-11-27    10
PROLETÄREN (1970) 1979-01-01--2006-12-21    11
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--    12
PUNKT SE (2006) 2006-10-02--2008-05-19    13
PUNKT SE [GÖTEBORG] (2006) 2006-10-02--2008-05-19    14
PUNKT SE [ÖRESUND] (2006) 2006-10-02--2008-05-19    15
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1932-11-19    16

Sidan skapad Tue Feb 27 17:01:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond