Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Upplaga
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Upplaga


Upplaga på för titlar på    1935-01-01- -1935-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) KommentarRad
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1935-09-01--1935-09-01  25639      T 1935-09-28  1
ARBETAREN (1922) 1935-01-01--1935-12-31  11000      TOLLIN  2
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1935-01-01--1935-12-31  7000      Engblom, s.366  3
ARBETET (1887) 1935-01-01--1935-12-31  31143      Uhlén 1937, s.218  4
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1935-01-01--1935-12-31  5100      Tollin  5
AVESTA TIDNING (1882) 1935-01-01--1935-12-31  5000      TOL  6
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1935-01-01--1935-12-31  3800      Tollin  7
BOHUSPOSTEN (1910) 1935-01-01--1935-12-31  4500      Tollin  8
DAGENS NYHETER (1864) 1935-01-01--1935-12-31  100000  Upplagorna A + B    vardag; Tollin  9
DAGENS NYHETER (1864) 1935-01-01--1935-12-31  155000  Upplagorna A + B    söndag; Tollin  10
DALATIDNINGEN (1918) 1935-01-01--1935-12-31  4800      Tollin  11
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1935-01-01--1935-12-31  13100      Tollin  12
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1935-01-01--1935-12-31  5900      T 1944-12-15  13
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1935-01-01--1935-12-31  4200      Tollin, okontrollerad uppg.  14
FOLKET (1906) 1935-01-01--1935-12-31  9900        15
HALLAND (1876) 1935-01-01--1935-12-31  5400      Tollin  16
HALLANDSPOSTEN (1857) 1935-01-01--1935-12-31  13678      T1936-01-15  17
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1935-01-01--1935-12-31  4000      Tollin  18
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1935-01-01--1935-12-31  2000      Tollin  19
KURIREN (1921) 1935-01-01--1935-12-31  4500      Dagspressen i Sverige  20
LAHOLMS TIDNING (1931) 1935-01-01--1935-12-31  3500      Tollin  21
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1935-01-01--1935-12-31  60000      T: 1935-03-15  22
LJUSNAN (1912) 1935-01-01--1935-12-31  10125    B,   T, 1937-09-24  23
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1935-01-01--1935-12-31  400      Tollin  24
MORGONTIDNINGEN (1932) 1935-01-01--1935-12-31  19000      (okont.) Tollin S, Svensk dagspress  25
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1935-01-01--1935-12-31  9100      Tollin  26
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1935-01-01--1935-12-31  4100        27
NORDSVERIGE (1919) 1935-01-01--1935-12-31  7100        28
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-01-01--1935-12-31  11500    B,   29
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1935-01-01--1935-12-31  16200      Tollin  30
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1935-01-01--1935-12-31  18900      Ur: Tollin S Svensk dagspress, 1967 (även vecko och halvveckoupplagor ingår i ovanstående uppgifter)  31
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1935-01-01--1935-12-31  9600        32
SIGTUNABYGDEN (1928) 1935-01-01--1935-12-31  450      Tollin  33
SKARA TIDNING (1863) 1935-01-01--1935-12-31  2200      Tollin  34
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1935-01-01--1935-12-31  10000      Tollin  35
SMÅLAND RUNT (1924) 1935-01-01--1935-12-31  800      Tollin, [okontr]  36
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1935-01-01--1935-12-31  43000      Tollin  37
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1935-01-01--1935-12-31  500      År osäkert. Enl. Tollin 500 ex. under 1930-talet, dock obelagt.  38
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-01-01--1935-12-31  4500      Andersson, Nils: Dagspressen i Sverige, 1948  39
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1935-01-01--1935-12-31  400      Se: Tollin, s. 112, okontr. uppg.  40
UPSALA (1845) 1935-01-01--1935-12-31  5900      Tollin  41
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1935-01-01--1935-12-31  21500      Tollin  42
VARBERGSPOSTEN (1894) 1935-01-01--1935-12-31  4600      Tollin  43
VECKONYTT (1934) 1935-01-01--1935-12-31  25000      "bestyrkt upplaga över 25.000 ex" T: 1935-03-17  44
VETLANDAPOSTEN (1893) 1935-01-01--1935-12-31  4300      45
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1953-01-01--1912-12-31  9700        46
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1935-01-01--1935-12-31  8300      Tollin  47
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1935-01-01--1935-12-31  4000      (okontrollerat) Tollin  48

Sidan skapad Thu Feb 29 20:11:17 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond