Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på D för titlar på   -2024-02-27
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
NYHETERNA (1887) 1887-09-24--1892-04-16  D F Bonniers boktryckeri  Göteborg    1
ARBETAREN (1869) 1868-12-12--1870-12-31  D. F. Bonniers boktryckeri  Göteborg    2
GÖTA LEJON (1890) 1890-10-11--1890-12-13  D. F. Bonniers Boktryckeri  Göteborg    3
BREFDUFVAN (1882) 1882-10-12--1882-10-12  D.F. Bonniers boktryckeri  Göteborg    4
FOLKTIDNINGEN (1895) 1899-05-20--1899-07-01  D.F. Bonniers boktryckeri aktiebolag  Göteborg    5
MARSTRAND (1889) 1900-06-23--1900-08-30  D.F. Bonniers boktryckeri aktiebolag  Göteborg    6
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1903-10-30  D.F. Bonniers boktryckeri aktiebolag  Göteborg    7
PRAKTISK TIDNING (1897) 1900-01-05--1901-03-08  D.F. Bonniers boktryckeriaktiebolag  Göteborg    8
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1901-03-08  D.F. Bonniers boktryckeriaktiebolag  Göteborg    9
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1899-12-26--1901-02-18  D.F. Bonniers boktryckeriaktiebolag  Göteborg    10
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1914-10-02--1914-12-29  Dagbladets tryckeri  Borås    11
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1915) 1915-01-02--1915-12-31  Dagbladets tryckeri  Borås    12
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-01-27--1903-03-07  Dagbladets tryckeri  Sundsvall    13
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1914-10-01--1915-10-04  Dagbladets tryckeri  Borås    14
NORDSVENSKA DAGBLADET (1892) 1893-01-05--1893-10-07  Dagbladstryckeriet  Sundsvall    15
NORDSVENSKA DAGBLADET (1892) 1893-12-13--1894-02-10  Dagbladstryckeriet  Sundsvall    16
NEW YORK TIMES WEEKLY REVIEW (1980) 1980-06-22--1982-09-26  Dagens Nyheters aktiebolag  Jönköping    17
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1922-12-26--1922-12-26  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    18
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    19
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1986-09-02  Dagens Nyheters tryckeri  Stockholm    20
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1915-10-30--1916-09-21  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    21
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1917-12-12--1918-03-30  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    22
AFTONBLADET (1830) 2018-02-01--  Daily print  Umeå    23
DAGEN (2004) 2018-12-04--  Daily print  Umeå    24
VÄRLDEN IDAG (2001) 2021-04-13--  Daily print  Umeå    25
VÄSTERBOTTENS MELLANBYGD (1992) 2013-01-03--  Daily Print  Umeå    26
DAGENS INDUSTRI (1976) 2013-06-03--  Daily print [Umeå]  Umeå    27
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2012-04-18--  Daily print i Umeå   Umeå    28
NORDSVERIGE (1919) 2012-01-12--  Daily print i Umeå  Umeå    29
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2012-01-13--  Daily print i Umeå  Umeå    30
TOTALT UMEÅ (2012) 2012-09-26--2018-12-20  Daily Print i Umeå AB  Umeå    31
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 2006-03-07--2012-04-17  Daily Print i Umeå AB  Umeå    32
DAGENS NYHETER (1864) 2006-03-01--  Daily print i Umeå aktiebolag  Umeå    33
EXPRESSEN (1944) 2006-03-01--2013-05-31  Daily print i Umeå aktiebolag  Umeå  Umeåeditionen  34
LOKALTIDNINGEN (2012) 2012-01-11--  Daily print i Umeå aktiebolag  Umeå    35
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 2006-03-01--  Daily print i Umeå aktiebolag  Umeå    36
EXPRESSEN (1944) 2018-02-01--  Dailyprint  Umeå    37
BORLÄNGE (1998) 1998-12-01--2001-12-31  Dala-demokraten AB  Falun    38
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  39
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    40
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1987-05-20--1989-01-16  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    41
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1989-01-17--2000-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    42
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2007-01-01--2014-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    43
DALABYGDEN (1946) 1987-09-18--1989-01-13  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    44
DALABYGDEN (1946) 1989-01-20--1993-01-29  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    45
FALUKURIREN (1894) 1987-05-20--1998-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    46
FALUKURIREN (1894) 2007-01-02--2014-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    47
FLAMMAN (1998) 1998-08-20--2000-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    48
FLAMMAN (1998) 2007-01-04--2006-12-21  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    49
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1987-09-18--1989-01-13  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    50
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1989-01-20--1993-01-29  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    51
LUDVIKA TIDNING (1910) 1987-05-20--1993-09-30  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    52
METRO [RIKS] (2004) 2006-01-23--2007-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    53
MORA TIDNING (1893) 1987-05-20--1989-01-16  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    54
MORA TIDNING (1893) 1989-01-18--2000-12-01  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    55
MORA TIDNING (1893) 2007-01-02--2014-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    56
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1998-07-02--1998-08-13  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    57
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2007-01-02--2014-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    58
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1987-05-20--2000-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    59
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2007-01-02--2014-12-31  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    60
UPPLANDS NYHETER (1975) 1987-09-18--1989-01-13  Dalarnas tidningar aktiebolag  Borlänge    61
UPPLANDS NYHETER (1975) 1989-01-20--1993-01-29  Dalarnas tidningar aktiebolag  Falun    62
BORLÄNGE TIDNING (1885) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    63
FALUKURIREN (1894) 1999-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    64
FLAMMAN (1998) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    65
MORA TIDNING (1893) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    66
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 2002-04-02--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    67
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 2001-01-01--2006-12-31  Dalarnas tidningar kommanditbolaget  Falun    68
DALADEMOKRATEN (1918) 2013-03-13--2014-12-31  Dalarnas tidningars aktiebolag  Falun    69
DALARNES ALLEHANDA (1887) 1887-08-29--1894-04-20  Dalarnes allehandas tryckeri  Falun    70
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    71
DALABYGDEN (1946) 1974-10-04--1987-09-11  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    72
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1939-02-21--1944-12-04  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    73
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-02--1963-09-28  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    74
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    75
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-11-18--1987-09-11  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    76
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1974-10-04--1975-11-14  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    77
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  78
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    79
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    80
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  81
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1985-05-02--1986-12-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    82
UPPLANDS NYHETER (1975) 1976-12-15--1987-09-11  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge    83
VÄSTANFORSPOSTEN (1943) 1943-02-25--1944-10-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    84
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  85
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    86
DALATIDNINGEN (1918) 1918-08-27--1919-04-14  Dalatidningen  Falun    87
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1927-06-17--1930-09-29  Dalatidningens tryckeri  Falun    88
KVINNOSYN (1988) 1989-04-13--1994-12-22  Dalslänningen  Bengtsfors    89
ÄLVSBORGS NYHETER (1982) 1985-07-25--1986-12-18  Dalslänningen AB  Bengtsfors    90
ÄLVSBORGS NYHETER (1982) 1987-05-14--1992-12-17  Dalslänningen AB  Bengtsfors    91
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1974-01-04--1986-12-30  Dalslänningen aktiebolag  Bengtsfors    92
MORGONPOSTEN (1987) 1987-05-15--1994-11-25  Dalslänningens AB  Bengtsfors    93
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1987-05-08--1999-08-03  Dalslänningens aktiebolag  Bengtsfors    94
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1946-01-03--1947-12-30  Dalslänningens boktryckeri  Bengtsfors    95
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1951-01-02--1973-12-28  Dalslänningens boktryckeri  Bengtsfors    96
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    97
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-03--1950-12-29  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    98
LAHOLMS TIDNING (1931) 2017-10-14--2018-10-25  Dansk avistryk AS  Glostrup    99
NORDSVERIGE (1919) 2001-01-04--2005-12-29  Daus tryckeri/aktiebolaget allehanda tryck  Örnsköldsvik    100
VÄSTERBOTTNINGEN (1979) 2000-02-10--2005-12-29  Daus tryckeri/Aktiebolaget Allehanda Tryck  Örnsköldsvik    101
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1936-06-15--1940-09-15  Davidsson & C:o boktryckeri  Jönköping    102
UPPSALADEMOKRATEN (1980) 1988-03-10--1991-06-27  DD tryck  Falun    103
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    104
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-01-03--1921-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    105
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1921-09-14  De förenade boktryckerierna  Södertälje    106
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    107
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-01-04--1925-12-30  De Förenade boktryckerierna  Södertälje    108
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-08-30--1860-04-05  Delphin, F. G.  Filipstad  På T: F. G. Delphin. Slutdatum osäkert.  109
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1860-04-13--1864-12-01  Delphinska officinen  Filipstad    110
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1908-01-01--1908-12-25  Deutsche Buch - u. Kunstdruckerei, G. m.b.H.,  Zossen-Berlin, Tyskland    111
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1999-11-23--1999-11-23  DNEX  Stockholm    112
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1999-12-14--1999-12-14  DNEX  Stockholm    113
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1999-11-23--1999-11-23  DNEX  Stockholm    114
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1999-12-14--1999-12-14  DNEX  Stockholm    115
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1999-11-23--1999-11-23  DNEX  Stockholm    116
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1999-11-23--1999-11-23  DNEX  Stockholm    117
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1999-12-14--1999-12-14  DNEX  Stockholm    118
BROMMA TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    119
DANDERYDS NYHETER (2015) 2015-01-24--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    120
HÄSSELBY TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    121
JÄRFÄLLA TIDNING (2015) 2015-01-10--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    122
MÄLARÖ TIDNING (2014) 2014-01-10--2019-05-04  DNEX / Bold  Kista    123
SPÅNGA TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    124
TIDNINGEN FARSTA SKÖNDAL (2015) 2015-01-10--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    125
TIDNINGEN HAMMARBY SKARPNÄCK (2015) 2015-01-10--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    126
VI I SOLNA (2015) 2015-01-17--2019-04-27  DNEX / BOLD  Stockholm    127
STOCKHOLM NEWS (2000) 2000-09-05--2000-12-29  DNEX tryckeri AB  Stockholm    128
FINANSTIDNINGEN (1989) 2002-01-22--2002-02-13  DNEX tryckeriet  Stockholm    129
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2003-12-06--2004-01-17  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    130
VÅRT KUNGSHOLMEN (1970) 2004-01-31--2006-12-31  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    131
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2003-12-06--2004-01-17  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    132
ÖSTERMALMSNYTT (1968) 2004-01-31--2006-12-31  DNEX tryckeriet / Bold Printing Group  Stockholm    133
DAGENS NYHETER (1864) 1991-01-02--2001-12-31  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    134
EXPRESSEN (1944) 1991-01-02--1991-03-27  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    135
EXPRESSEN (1944) 1991-08-01--2001-12-31  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    136
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2000-10-24--2000-12-31  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm    137
MITT I SÖDER OM SÖDER VÄSTRA (1991) 1998-08-25--1999-08-17  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm  egentligt statrdatum: 1998 08 18  138
MITT I SÖDER OM SÖDER ÖSTRA (1990) 1998-08-25--1999-08-17  DNEX tryckeriet aktiebolag  Stockholm  egentligt startdatum: 1998-08-18  139
MITT I SÖDERORT (1999) 1999-08-24--2000-10-17  DNEX Tryckeriet aktiebolag  Stockholm    140
SÖDERMALMSNYTT (2001) 2002-05-06--2006-12-31  DNEX tryckeriet/Bold printing group  Stockholm    141
VI I VASASTAN (1979) 2002-05-06--2006-12-31  DNEX tryckeriet/Bold printing group  Stockholm    142
LINKÖPINGSPOSTEN (2001) 2013-01-01--2017-12-31  DNEX/Bold  Kista    143
RINGAREN (1940) 1940-07-25--1940-12-15  Duvbo accidenstryckeri A.-B.  Danderyd    144

Sidan skapad Tue Feb 27 18:08:38 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond