Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på I  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
I DAG (1990) 1990-01-02--1995-04-16    1
I DAG (1990) 1990-01-02--1995-04-16    2
ICA-KURIREN (1942) 1942-01-01--  Startdatumet är ungefärligt och bör kontrolleras.  3
IDROTT (1914) 1914-05-05--1916-05-03    4
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1988-12-15    5
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-22    6
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-23    7
IDUNA [suecana] (1897) 1897-11-20--1899-12-31    8
ILBUDET (1892) 1891-12-03--1892-06-30    9
ILLINOIS SWEDE [suecana] (1869) 1869-01-04--1870-10-28    10
ILLUSTRERAD LANDTBRUKSTIDNING (1875) 1874-11-14--1876-12-28    11
ILLUSTRERADT ALLEHANDA (1886) 1886-01-01--1887-12-30    12
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  KB saknar hela 1902.  13
ILMARINEN [suecana] (1848) 1848-01-05--1855-12-31    14
INDUSTRIBLADET (1890) 1890-12-12--1891-01-23    15
INLANDET (1920) 1920-01-10--1921-08-06    16
INRIKES TIDNINGAR (1760) 1760-11-26--1820-12-29    17
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-05--2006-12-14    18
INTERNATIONELL TEATERREVY (1885) 1885-03-28--1885-04-18    19
IOWA POSTEN [suecana] (1903) 1903-02-09--1919-12-31    20

Sidan skapad Thu Dec 07 04:23:04 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond