Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på Å  -2023-12-07
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
ÅBO NYA TIDNINGAR (1789) 1789-01-02--1789-12-24    1
ÅBO TIDNING (1800) 1800-01-01--1809-12-31    2
ÅBO TIDNINGAR (1791) 1791-01-01--1799-12-31    3
ÅBO TIDNINGAR [suecana] (1820) 1820-01-05--1861-01-15    4
ÅBO UNDERRÄTTELSER [suecana] (1824) 1824-01-03--1970-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  5
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1898-10-15--1901-11-30    6
ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN (1898) 1898-09-27--1901-12-16    7
ÅDALENS TIDNING (1907) 1907-12-06--1908-12-18    8
ÅKERSBERGA KANALEN (1996) 1996-10-01--2016-09-20  skattat datum start datum  9
ÅLAND [suecana] (1891) 1891-04-01--2010-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  10
ÅMÅLS TIDNING (1874) 1874-07-10--1885-11-07    11
ÅMÅLS WECKOBLAD (1846) 1846-01-15--1847-12-02    12
ÅMÅLS WECKOBLAD (1856) 1856-01-03--1867-12-28    13
ÅMÅLS WECKOBLAD (1866) 1866-09-29--1874-07-04    14
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1883-01-16--1927-11-04    15
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1958-10-15    16
ÅNGAREN (1887) 1877-05-16--1935-01-03  Utgivningsstart 1859-02-25 enligt Sveriges periodiska literatur. 1859-1876, 1878-1886 saknas i KB:s samling  17
ÅNGBÅTSTIDNINGEN (1892) 1892-05-02--1899-04-24    18
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1951-09-15--1953-12-31    19
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1951-09-15--1953-12-31    20
ÅNGERMANLANDS NYHETER SOLLEFTEÅBLADET (1951) 1951-09-15--1953-12-31    21
ÅNGERMANLANDS TIDNING (1892) 1892-01-26--1892-12-31    22
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-11-14--1912-12-28    23
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1938-10-31    24
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1898-10-15--1901-11-30    25
ÅTVIDABERGS ANNONSBLAD (1909) 1909-12-11--1910-07-30    26

Sidan skapad Thu Dec 07 04:20:23 CET 2023
© 2023 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond