Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

MJÖLBY TIDNING (1925)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1925-09-28--1927-11-01  Jansén, Gustaf Albert  redaktionssekreteraren   
1927-11-02--1932-11-29  Holmberg, Astrid Märta Ingeborg     Bibliograferad period

Period Kommentar
1925-10-03--1932-11-29   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1925-10-03--1925-10-31  2/v   ti , lö      
1925-11-03--1926-01-20  3/v   ti , to , lö      
1926-01-22--1932-11-29  3/v   ti , to , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  MJÖLBY TIDNING / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR MJÖLBY, MELLERSTA OCH SÖDRA ÖSTERGÖTLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1925-01-01--1932-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1925-10-03--1932-11-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  99-2807493-3     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1925-10-03--1932-11-19   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1926-03-06--1926-05-22  SÖNDAGSBILAGA  allmän  1/v   lö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1925-01-01--1932-12-31  neutral   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1926-01-01--1932-12-31  6.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  Mjölby   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1925-10-03--1927-09-03  Jansén, Gustaf     
1927-09-06--1927-09-24  ingen uppgift     
1927-09-27--1929-02-19  Ahlvén, Hjalmar     
1929-02-21--1932-11-29  Ahlstedt, Ragnar  redsekr.   


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1925-10-03--1925-10-31  66x50   
1926-01-03--1926-03-04  64x44, 64x50   
1926-03-06--1929-06-15  55-56x44, 64x44,64x50  64x44 mest frekvent 
1929-06-18--1930-01-02  64x44   
1930-01-04--1930-10-30  55x37,64x44   
1930-11-01--1931-03-07  64x44, 64x50   
1931-03-10--1932-11-29  55x38, 64x44   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1925-10-03--1932-11-29   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1925-10-03--1932-11-25  Bergs boktryckeri  Tranås   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1929-01-01--1929-12-31  2200      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1925-10-03--1932-11-29   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1925-10-03--1932-11-29  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:45:26 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond