Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

MELLERUDSTIDNINGEN (1952)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1951-12-13--1957-12-30  Viktorsson, Vigeor     Bibliograferad period

Period Kommentar
1951-12-13--1957-12-30   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  3/v   ti , to , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  MT / MELLERUDS-TIDNINGEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1952-01-01--1957-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  Åmålstidningen aktiebolag  Åmål  SVAT 1952-1956 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1952-01-03--1957-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  99-2801351-9     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1952-01-03--1957-12-30   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1952-01-01--1957-12-31  höger  TS 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1952-01-01--1952-12-31  14     
1953-01-01--1955-12-31  15     
1956-01-01--1956-12-31  17     
1957-01-01--1957-12-31  18     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1951-12-13--1951-12-13   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1951-12-13--1957-12-30  Mellerud   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1951-12-13--1952-04-01  Nordberg, Nils     
1952-04-03--1953-03-31  Carlshamre, Nils     
1953-04-02--1955-03-31  Stridsberg, Bertil     
1955-04-02--1955-05-28  Olsson, Gustaf     
1955-06-02--1955-08-27  ingen uppgift     
1955-08-30--1956-11-28  Palm, Torsten     
1956-11-30--1957-02-15  ingen uppgift     
1957-02-18--1957-12-30  Moberg, Sture     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1951-12-13--1957-12-30  56x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1951-01-01--1951-12-31   
1955-01-01--1955-12-31   
1957-01-01--1957-12-31  6-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1951-12-13--1957-12-30  Åmål-tidningens tryckeri  Åmål   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1951-12-13--1957-12-30  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1958-01-03--1958-01-03   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1952-01-01--1952-12-31  700       
1953-01-01--1953-12-31  700       
1954-01-01--1954-12-31  700       
1956-01-01--1956-12-31  400       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1952-01-03--1957-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1952-01-03--1957-12-30  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:04:53 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond