Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1915-05-07--1918-12-31  Hall, Nils Otto  filosofie kandidaten   
1916-10-12--1917-12-10  Hall, Nils Otto  filosofie kandidaten  för Länstidningen Vaxholm-Skärgården 
1916-10-12--1917-12-10  Hall, Nils Otto  filosofie kandidaten  för Länstidningen Norrtälje-Roslagen 
1916-10-12--1917-12-10  Hall, Nils Otto  filosofie kandidaten  för Länstidningen Södertälje-Södertörn Bibliograferad period

Period Kommentar
1915-05-08--1918-12-31   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1917-12-11--1918-03-30  Edition till halvveckoupplagan 


Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1916-10-17--1917-12-10  Länstidningen Norrtälje-Roslagen    2/v   on , lö     Osäkert startdatum. Utgivningsbevis har utfärdats 1916-10-12. Första nummer i tillgängliga bestånd: 1916-10-19. Osäker frekvens under 1917, SVAT anger 3/v. 
1916-10-17--1917-12-10  Länstidningen Södertälje-Södertörn    2/v   on , lö     Osäkert startdatum. Utgivningsbevis har utfärdats 1916-10-12. Första nummer i tillgängliga bestånd: 1916-11-01. Osäker frekvens under 1917, SVAT anger 3/v. 
1916-10-17--1917-12-10  Länstidningen Vaxholm-Skärgården    2/v   on , lö     Osäkert startdatum. Utgivningsbevis har utfärdats 1916-10-12. Första nummer i tillgängliga bestånd: 1916-10-17. Osäker frekvens under 1917, SVAT anger 3/v. 


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1915-05-08--1915-11-27  1/v        
1915-12-01--1916-06-10  2/v   on , lö      
1916-06-15--1916-09-21  1/v   to     Perioden1916-09-22--10-13 saknas 
1916-10-14--1916-12-30  2/v   on , lö     Med avvikelser de första 2 veckorna 
1917-01-02--1917-12-02  3/v   ti , to , lö     Uppgift hämtad från SKAT 1917. Inga nummer tillgängliga. Branden den 3 dec 1917 förstörde troligen leveransen 
1917-12-11--1918-03-30  2/v   on , lö      
1918-04-01--1918-12-01  3/v   ti , to , lö     Osäker slutdatum. Uppgiften angående frekvens är hämtad ur SKAT 1918. Branden den 2 dec 1918 tycks ha förstört pliktleveransen 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1915-05-08--1917-12-10  LÄNSTIDNINGEN / STOCKHOLMS LÄNS NYHETER  KB- och UUB.s bestånd av huvudtidningen är ofullständigt. Editioner med varierande undertitlar tycks ha levererats istället. 
1917-12-12--1918-03-30  DAGENS NYHETER / (UTKOMMER ISTÄLLET FÖR) / LÄNSTIDNINGEN / STOCKHOLMS LÄNS NYHETER. - NORRTÄLJE - ROSLAGEN - VAXHOLM SKÄRGÅRDEN. - SÖDERTÄLJE - SÖDERTÖRN  Första numrets första sidan är daterad dagen före d.v.s. 11 december. 
1918-04-01--1918-12-31  LÄNSTIDNINGEN / STOCKHOLMS LÄNS NYHETER  Osäkra uppgifter. Pliktleveranserna till både KB och UUB tycks ha brunnit i den stora branden på tryckeriet i Vaxholm, dec. 1918. Det enda tillgängliga numret under perioden är daterat 1918-12-31. 

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1915-01-01--1918-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1915-05-08--1916-12-30  Journalisten, 1915, n:r 3. Tidningen finns varken på KB, UUB eller LUB. 
1915-05-08--1916-12-30  Tollin 


ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1915-05-08--1916-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1915-05-08--1916-12-30  99-2929661-1     

Kommentar

Period Kommentar
1915-05-08--1918-12-31  Beståndet är mycket ofullständigt beroende på bl a två stora bränder på tryckeriet, den 3 dec 1917 och 2 dec 1918. Saknade perioder: 1916-09-22--10-13; 1917-01-02--12-10; 1918-04-01--12-30. 

Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1915-05-08--1916-12-30  Länstidningen Stockholms läns nyheter 1916-10-14; 1916-12-09; 1918-12-31   


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  3.50     
1917-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31  6.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1915-05-08--1916-09-21  Stockholm   
1916-10-14--1918-12-31  Vaxholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1915-05-08--1918-12-31  Hall, Nils     

Samarbete

Period Samarbete Kommentar
1915-10-30--1916-09-21  Samarbetet gäller halvveckoupplagan av DN. 1916-09-21 är ett osäkert datum. Perioden 1916-09-22--10-13 saknas i alla tillgängliga bestånd.  

Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1915-05-08--1915-10-22  54-55x36   
1915-10-30--1916-09-21  52x42   
1916-10-14--1916-12-30  51x36   
1917-12-11--1918-03-30  52x42   
1918-12-31--1918-12-31  52x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1915-05-08--1916-12-30   
1917-12-11--1918-03-30  8-10   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1915-05-08--1915-10-22  Tryckeri Birger Jarl  Stockholm   
1915-10-30--1916-09-21  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm   
1916-10-14--1917-12-10  Vaxholms tryckeriaktiebolag  Vaxholm   
1917-12-12--1918-03-30  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm   
1918-04-01--1918-12-30  Vaxholms tryckeriaktiebolag  Vaxholm   
1918-12-31--1918-12-31  Stockholms bokindustriaktiebolag  Stockholm   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  tryckpress König & Bauer  Utrustningen avser Vaxholms tryckeriaktiebolag 
1916-01-01--1916-12-31  linotype sättmaskiner  Utrustningen avser Vaxholms tryckeriaktiebolag 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1915-05-08--1918-12-31  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1915-05-08--1918-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1916-01-01--1916-12-31  7000      T, 1916-10-14 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1915-05-08--1918-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1915-05-08--1916-12-30  O    


Sidan skapad Mon May 20 13:56:28 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond