Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

LÄNSPOSTEN (1950)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1950-11-30--1958-04-24  Johnsson, Holger   
1958-04-30--1988-06-30  Selldén, Hugo   
1988-07-07--1995-07-26  Pettersson, Bo    T. 1989-07-06--1989-07-27, 1990-07-19--1990-08-09 Rolf Johnsson t.f. ansv. utg. 
1995-07-27--1997-08-20  Ruhr, Lars G    T; alternativ namnform: Rur, Lars-Gustav 
1997-08-21--2006-06-29  Pettersson, Bo   
2006-07-06--2006-07-12  Helmrich, Eva    T, tf 
2006-07-13--2015-08-27  Pettersson, Bo     
2015-09-03--2017-01-12  Patring, Ingrid   
2017-01-19--  Pettersson, Bertil   Bibliograferad period

Period Kommentar
1950-11-30--   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
2001-01-04--2013-12-31  [Del 1]  1/v   to    
2001-01-04--2013-12-31  Del 2  1/v   to   oregelbunden Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
2013-01-01--2015-12-23  [omärkt]  Gävle  1/v   to     T har endast en edition, som registreras fr.o.m. 2014-01-01 i enlighet med nya regler.  
2015-01-07--2019-10-31  [omärkt]  Västerås  1/v   to      
2019-11-01--2022-07-31  [omärkt]  Södertälje  1/v   to      
2022-08-01--  [omärkt]  Karlstad  1/v   to      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1950-11-30--1956-12-20  1/v   to   e m    
1956-12-28--1958-01-09  1/v   fre   e m    
1958-01-16--  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1950-11-30--2012-09-06  LÄNS-POSTEN / TIDNING FÖR ÖREBRO LÄN  1985-06-06--1992-09-01 fanns olika titeltillägg (vår, sommar, höst, vinter) beroende på årstid. 
2012-09-13--2019-11-14  LÄNSPOSTEN / TIDNING FÖR ÖREBRO LÄN   
2019-11-21--  LÄNSPOSTEN   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1974-01-01--  svart + 3   SVAT 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1951-01-02--1972-06-30  Landsbygdspartiet bondeförbundets tidningsförening för Örebro län u.p.a  Örebro  SVAT 1951 suppl.-1972. 
1972-07-01--1992-03-26  Läns-postens tidningsförening, ek.för.  Örebro 
1992-04-01--  Sveagruppen tidnings aktiebolag  Västerås  T 1992-04-02 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1950-11-30--1978-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1950-11-30--  1103-9620  ISSN tryck    
1950-11-30--  4112741  Libris ID tryck    
1950-11-30--  15983707  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1993-10-28--1994-10-20  JORD & SKOG / MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL LÄNSPOSTEN  jordbruk, skogsbruk  2/år       Osäker datering. Frekvensen är för liten för att vara bilaga. 
1995-01-01--1995-12-31  JORD & SKOG / MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL SVEAGRUPPENS TIDNINGAR  jordbruk, skogsbruk  8/år        
1996-01-04--2012-09-14  JORD & SKOG  jordbruk, skogsbruk  6/år        
2012-10-19--  SVEA / JORD & SKOG  jordbruk, skogsbruk  > 6/år        
2018-03-22--2018-05-03  ALFAHANNEN    1/v   to   kultur    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1950-01-01--1956-12-31  bondeförbundet   
1957-01-01--1957-12-31  centerpartiet bondeförbundet   
1958-01-01--  centerpartiet   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1951-01-01--1951-12-31     
1952-01-01--1952-12-31     
1953-01-01--1954-12-31     
1955-01-01--1958-12-31  10     
1959-01-01--1960-12-31  12     
1961-01-01--1962-12-31  14     
1963-01-01--1963-12-31  16     
1964-01-01--1964-12-31  18     
1965-01-01--1967-12-31  20     
1968-01-01--1970-12-31  22     
1971-01-01--1971-12-31  24     
1973-01-01--1973-12-31  25     
1974-01-01--1975-12-31  30     
1977-01-01--1977-12-31  40     
1978-01-01--1978-12-31  44     
1979-01-01--1979-12-31  48     
1980-01-01--1980-12-31  55     
1981-01-01--1981-12-31  60     
1982-01-01--1982-12-31  70     
1983-01-01--1983-12-31  75     
1984-01-01--1984-12-31  85     
1986-01-01--1986-12-31  95     
1987-01-01--1987-12-31  105     
1988-01-01--1988-12-31  130     
1989-01-01--1989-12-31  150     
1990-01-01--1990-12-31  170     
1991-01-01--1991-12-31  190     
1992-01-01--1992-12-31  215     
1993-01-01--1993-12-31  240     
1994-01-01--1994-12-31  250     
1996-01-01--1996-12-31  325     
1997-01-01--1997-12-31  345     
1998-01-01--1998-12-31  360     
1999-01-01--1999-12-31  380     
2000-01-01--2001-12-31  395     
2002-01-01--2002-12-31  415     
2003-01-02--2003-12-31  445     
2004-01-01--2004-12-31  475     
2005-01-01--2005-12-31  495     
2006-01-01--2006-12-31  525     
2007-01-01--2007-12-31  555     
2008-01-01--2009-12-31  585     
2010-01-01--2010-12-31  595     
2011-01-01--2011-12-31  595     
2012-01-01--2012-12-31  595     
2013-01-01--2013-12-31  595     
2014-01-01--2014-12-31  595     
2015-01-01--2015-12-31  595     
2016-01-01--2016-12-31  629     
2017-01-01--2017-12-31  659     
2019-01-01--2019-12-31  659     
2020-01-01--2020-12-31  699     
2021-01-01--2021-12-31  699     
2022-01-01--2022-12-31  699    inklusive allt digitalt material 
2023-01-01--2023-12-31  828    Inklusive allt digitalt material  
2024-01-01--2024-12-31  1200    Inklusive allt digitalt material  


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1950-11-30--  Örebro   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1950-11-30--1988-06-30  Selldén, Hugo     
1988-07-07--1994-01-13  Pettersson, Bo     
1994-01-20--1997-08-14  Ruhr, Lars G  huvudredaktör   
1997-08-21--2004-01-28  Pettersson, Bo  pol. red.   
2004-02-05--2009-12-31  Pettersson, Bo     
2010-01-08--2011-08-25  Johnsson, Rolf  redchef   
2011-09-01--2015-08-27  Pettersson, Bo  redaktionschef   
2015-09-03--2019-02-07  Östensson, Henrik     
2019-02-14--  Isaksson, Sofie     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1950-11-30--1961-11-30  42x28 
1961-12-07--1994-12-29  38-39x25 
1995-01-01--  37x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1951-03-01--1951-03-29  12-16   
1956-03-01--1956-03-28  12-16   
1961-03-02--1961-03-29  13-24   
1966-03-03--1966-03-31  16-24   
1971-03-04--1971-03-25  16-32   
1976-03-04--1976-03-25  28-32   
1981-03-05--1981-03-26  32-40   
1986-03-06--1986-03-27  24-40   
1991-03-07--1991-03-28  24-36   
1996-03-07--1996-03-28  20-36   
1997-01-01--1997-12-31  40   
1998-01-01--1998-12-31  32-40   
1999-01-01--1999-12-31  28-32   
2000-01-01--2000-12-31  28-36   
2001-01-01--2001-12-31  28-36   
2002-01-01--2002-12-31  28-48   
2003-01-01--2003-12-31  32-44   
2004-01-01--2004-12-31  32-44   
2005-01-01--2005-12-31  32-44   
2006-01-01--2006-12-31  32-40   
2007-01-01--2007-12-31  32-40   
2008-01-01--2008-12-31  32-40   
2009-01-01--2009-12-31  40-48   
2010-01-01--2010-12-31  32-44   
2011-01-01--2011-12-31  32-36   
2012-01-01--2012-12-31  28-48   
2013-01-01--2013-12-31  28-48   
2014-01-01--2014-12-31  28   
2015-01-01--2015-12-31  28-40   
2016-01-01--2016-12-31  28-36   
2017-01-01--2017-12-31  32-40   
2018-01-01--2018-12-31  28-32   
2019-01-01--2019-12-31  24-28   
2020-01-01--2020-12-31  24-28   
2021-01-01--2021-12-31  28   
2022-01-01--2022-12-31  28   
2023-01-01--2023-12-31  28   
2024-01-01--2024-12-31  32   

Språk

Period Språk Kommentar
1950-01-01--  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1950-11-30--1992-11-19  Tryckcentralen  Örebro 
1992-12-03--1995-06-08  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala 
1995-06-15--1995-12-31  Ingress media  Sala   
1996-01-04--1996-07-11  Tryckcentralen i Örebro län aktiebolag  Örebro   
1996-01-04--1996-12-31  Tabloidtryck aktiebolag  Eskilstuna  bilagan Jord & Skog 
1996-07-18--1998-05-28  JMS tryckcentralen i Örebro aktiebolag  Örebro   
1997-01-02--1998-05-14  Värmlands folkblad aktiebolag  Karlstad  bilagan Jord & Skog 
1998-06-04--2001-12-20  Tabloidtryck i Eskilstuna aktiebolag  Eskilstuna   
2002-01-03--2004-05-06  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Södertälje   
2004-05-13--2006-03-31  Tabloidtryck i Norden aktiebolag  Norrtälje   
2006-04-06--2008-12-31  V-TAB  Norrtälje   
2009-01-01--2015-12-23  Mittmedia print aktiebolag  Gävle   
2016-01-07--2019-10-17  V-TAB  Västerås   
2019-10-24--2022-07-28  V-TAB  Södertälje   
2022-08-04--  Nya Wermlandstidningen  Karlstad   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1950-11-30--  veckotidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1950-11-30--  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1955-01-01--1955-12-31  4500      Tollin 
1961-01-01--1961-12-31  3500       
1962-01-01--1962-12-31  4700       
1963-01-01--1963-12-31  4700       
1964-01-01--1964-12-31  4100       
1965-01-01--1965-12-31  4400      Tollin 
1966-01-01--1966-12-31  4700       
1967-01-01--1967-12-31  4900      Tollin 
1968-01-01--1968-12-31  4900       
1969-01-01--1969-12-31  5100       
1970-01-01--1970-12-31  5400       
1971-01-01--1971-12-31  5600       
1972-01-01--1972-12-31  6100       
1973-01-01--1973-12-31  6500       
1974-01-01--1974-12-31  6700       
1975-01-01--1975-12-31  7100       
1976-01-01--1976-12-31  7700       
1977-01-01--1977-12-31  8200       
1978-01-01--1978-12-31  8600       
1979-01-01--1979-12-31  9000       
1980-01-01--1980-12-31  9100       
1981-01-01--1981-12-31  8700       
1982-01-01--1982-12-31  8300       
1983-01-01--1983-12-31  8500       
1984-01-01--1984-12-31  8400       
1985-01-01--1985-12-31  8800       
1986-01-01--1986-12-31  8800       
1987-01-01--1987-12-31  9000       
1988-01-01--1988-12-31  8800       
1989-01-01--1989-12-31  8500       
1990-01-01--1990-12-31  8500       
1991-01-01--1991-12-31  8300       
1992-01-01--1992-12-31  7800       
1993-01-01--1993-12-31  6900       
1994-01-01--1994-12-31  6100       
1995-01-01--1995-12-31  6100       
1995-01-01--1995-12-31  6100       
1996-01-01--1996-12-31  5900       
1996-01-01--1996-12-31  5900       
1997-01-01--1997-12-31  5300       
1997-01-01--1997-12-31  5500       
1998-01-01--1998-12-31  5300       
1999-01-01--1999-12-31  5200       
2000-01-01--2000-12-31  5200       
2001-01-01--2001-12-31  5300       
2002-01-01--2002-12-31  5400       
2003-01-01--2003-12-31  5400       
2004-01-01--2004-12-31  5400       
2005-01-01--2005-12-31  5400       
2006-01-01--2006-12-31  5200       
2007-01-01--2007-12-31  4800       
2008-01-01--2008-12-31  4400       
2009-01-01--2009-12-31  3800       
2010-01-01--2010-12-31  3600       
2011-01-01--2011-12-31  3600       
2012-01-01--2012-12-31  3600       
2013-01-01--2013-12-31  3400       
2014-01-01--2014-12-31  3500       
2015-01-01--2015-12-31  3500       
2016-01-01--2016-12-31  3500       
2017-01-01--2017-12-31  3400       
2018-01-01--2018-12-31  3200       
2019-01-01--2019-12-31  3200       
2020-01-01--2020-12-31  3200       
2021-01-01--2021-12-31  2900       
2022-01-01--2022-12-31  2100       
2023-01-01--2023-12-31  2300       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1950-11-30--   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1950-11-30--1978-12-31  O    
1979-01-04--  L    

Annonsomfattning %

Period Annonsomfattning % Kommentar
2015-02-26--2015-03-13  45,4   
2016-03-03--2016-03-31  48,8   
2017-03-02--2017-03-30  39,8   
2018-03-01--2018-03-29  41,8   
2019-03-07--2019-03-14  37,5   
2020-03-05--2020-03-26  47,3   
2021-03-04--2021-03-25  40,9   
2023-03-02--2023-03-30  41,0   
2024-03-07--2024-03-28  40,4   

Sidan skapad Mon May 20 13:47:57 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond