Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

LIMHAMNSBLADET (1903)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1903-05-07--1905-12-23  Berglund, Nils Nilsson  typografen   Bibliograferad period

Period Kommentar
1903-04-22--1905-12-23   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1903-04-22--1905-12-16  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1903-04-22--1905-12-16  [omärkt]  Malmö  1/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1903-05-08--1903-09-18  1/v   fre      
1903-09-26--1903-09-26  1/v   lö      
1903-10-03--1904-02-20  2/v   on , lö   mid    
1904-02-27--1904-03-19  1/v   lö      
1904-03-24--1904-03-24  1/v   to      
1904-04-09--1904-04-09  1/v   lö      
1904-04-15--1904-04-29  1/v   fre      
1904-10-01--1905-01-14  1/v   lö   mid    
1905-10-30--1905-12-23  1/v        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1903-04-22--1903-04-22  LIMHAMNS-BLADET. / TIDNING FÖR LIMHAMN OCH OMNEJD.   
1903-05-01--1904-01-27  LIMHAMNS-BLADET. / BÄSTA ANNONSORGAN FÖR LIMHAMN OCH OMNEJD.   
1904-01-30--1904-03-12  LIMHAMNSBLADET.  Även 1904-03-24 
1904-03-19--1904-04-29  LIMHAMNS-BLADET. / BÄSTA ANNONSORGAN FÖR LIMHAMN OCH OMNEJD.   
1904-07-08--1904-07-08  LIMHAMNSBLADET.   
1904-09-17--1905-01-14  LIMHAMNS-BLADET / TIDNING FÖR LIMHAMN MED OMNEJD.   
1905-10-18--1905-12-23  LIMHAMNS-BLADET.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1903-01-01--1905-12-31  svart  ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1903-05-08--1905-12-23   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1903-04-22--1905-01-26  2777695  Libris ID tryck    
1903-04-22--1905-11-26  nzl4j67zl6tq2bmq  Libris ID elektronisk    
1903-05-08--1905-12-23  99-2916037-X     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1903-04-22--1905-12-16  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1903-01-01--1905-12-31  opolitisk  Osäker uppgift. "Tidningen kommer att redigeras i nykterhetens och religionens intresse." T 1903-04-22 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  1.20     
1905-01-01--1905-12-31  1.90     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1903-04-22--1903-05-01   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1903-04-22--1904-04-29  Limhamn  "Expedition:"; osäker uppgift, möjl. Malmö; ingen ort utsatt, endast gatuadresser: Ansgarigatan 18 [1903-04-22--08-28], Odinsgatan 8 [1903-09-04--1904-02-20], Viktoriagatan 1 [1904-02-27--04-29 och 07-08] 
1904-09-17--1905-11-25  Malmö  "Expedition:" 
1905-12-02--1905-12-23  Limhamn  "Expedition:" 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1903-05-08--1904-07-08  Berglund, Nils     
1904-09-17--1905-01-14  Fernström, K.    Karl? 
1905-10-18--1905-12-23  Berglund, Nils     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1903-04-22--1903-04-22  28x18   
1903-05-01--1903-07-03  37-38x24   
1903-07-10--1903-07-31  28x18   
1903-08-07--1903-09-26  37x24   
1903-10-03--1903-11-28  28x18   
1903-12-02--1903-12-23  37x24   
1903-12-30--1904-01-27  28x18   
1904-02-03--1904-03-24  19x12   
1904-04-09--1904-04-29  28x18   
1904-07-08--1904-07-08  19x12   
1904-09-17--1905-01-14  43x30   
1905-10-18--1905-12-23  37x24   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1903-04-22--1905-12-23   

Språk

Period Språk Kommentar
1903-04-22--1905-12-16  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1903-04-22--1904-01-27  Skånetryckeriet  Malmö   
1904-01-30--1904-07-08  N. Berglunds tryckeri  Limhamn   
1904-09-17--1905-12-23  Skånetryckeriet  Malmö   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1903-04-22--1905-12-23  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1903-04-22--1905-12-23  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1903-05-08--1905-12-23   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1904-04-30--1904-09-30  1904-07-08 utkom trots utgivningsuppehållet ett gratisnummer. 
1905-01-15--1905-10-17   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1903-05-08--1905-12-23  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:10:14 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond