Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-04--1936-12-30   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1880-05-05--1907-12-27  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-05-05--1907-12-27  [omärkt]  Kristinehamn         


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1880-05-05--1880-12-29  2/v   on , lö      
1881-01-08--1884-12-24  1/v   on      
1885-01-01--1936-12-30  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-04--1914-02-19  KRISTINEHAMNS-TIDNINGEN, / ÖSTRA WÄRMLANDS ALLMÄNNA NYHETS- OCH ANNONSBLAD   
1914-10-22--1936-12-30  KRISTINEHAMNS-TIDNINGEN / ÖSTRA WÄRMLANDS ALLMÄNNA NYHETS- OCH ANNONSBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1936-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1880-05-05--1936-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1880-05-05--1936-12-30  2755970  Libris ID tryck    
1880-05-05--1907-12-30  22683306  Libris ID elektronisk    
1880-05-05--1936-12-30  99-2893940-3     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1933-09-27--1933-09-27  Örebro Dagblad  Redaktören Anders Gustaf Petersson fyller 70 år och en notis finns om detta. 
1936-12-14--1936-12-14  Örebro Dagblad  Redaktör Anders Gustaf Pettersson avliden 

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1880-05-05--1907-12-27  BIHANG    oregelbunden   varierande   allmän    
1880-05-05--1907-12-27  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1926-12-31  frisinnad   
1927-01-01--1936-12-31  ingen uppgift  Troligen fortfarande frisinnad 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1936-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-04--1936-12-30  Kristinehamn   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-04--1936-12-30  Petersson, A. G.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-04--1909-01-14  59x44   
1909-01-21--1920-04-22  60x42   
1920-04-28--1924-11-13  60x39   
1924-11-20--1928-12-13  57x38   
1928-12-20--1931-03-05  51-52x38   
1931-03-12--1936-12-30  50-51x35   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-04--1936-12-30   

Språk

Period Språk Kommentar
1880-01-08--1936-12-30  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-04--1903-12-31  Forsells boktryckeri  Karlstad   
1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-04--1936-12-30  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1880-05-05--1882-12-28  frak , ant    
1883-01-03--1936-12-30  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1904-01-01--1904-12-31  1600      SKAT 
1911-01-01--1911-12-31  1500      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  1560      GUM 
1927-01-01--1927-12-31  2275      USTT 
1928-01-01--1928-12-31  2200      USTT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1880-05-05--1936-12-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1880-05-05--1936-12-30  O    


Sidan skapad Mon May 20 14:00:40 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond