Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

HULTSFREDS TIDNING (1902)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1901-12-19--1902-04-16  Nyberg, Karl Emil Ture  redaktören   
1902-04-17--1902-09-05  Derwinger, Gustaf Erhard  boktryckaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1902-01-04--1902-09-05   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  T är förmodligen edition till Vimmerbyposten (1902) under hela sin utgivning. Både Hultsfreds tidning (1902) och Vimmerbyposten (1902) saknas dock för perioden 1902-09-10--1903-08-08. Enl. anteckning i ITT 1902 förstördes de av brand på tryckeriet. 


Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  [omärkt]  Hultsfred  2/v        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1902-01-04--1902-09-15  2/v   ti , fre   e m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  HULTFREDS TIDNING / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR HULTSFRED MED OMNEJD.   
1902-01-14--1902-09-05  HULTFREDS TIDNING / NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR HULTSFRED MED OMNEJD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1902-01-01--1902-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  Bröderna Derwinger  Vimmerby   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1902-01-04--1902-09-05   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  99-2867736-0     
1902-01-04--1902-09-05  2730353  Libris ID tryck    
1902-01-04--1902-09-05  s3mmxdgzqkgqdsr9  Libris ID elektronisk    

Kommentar

Period Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  Enl. Jan Smith (Svensk dagspress 1900-1970) finns det dessutom ett nr (6/5) 1903. Ej på KB? 


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    


Pris

Period Pris Edition Kommentar
1902-01-01--1902-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  Vimmerby   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1902-01-04--1902-03-27  Nyberg, Thure     
1902-04-04--1902-09-05  ingen uppgift     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  54-56x35-37, 60-62x42-43   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1902-01-04--1902-09-05   

Språk

Period Språk Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  Bröderna Derwingers tryckeri  Vimmerby   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1902-01-04--1902-09-05   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1902-01-04--1902-09-05  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:18:53 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond