Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

GESTRIKEBYGD (1912)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1909-10-28--1918-12-31  Lindh, Karl Magnus  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1912-01-03--1918-12-31   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  2/v   ti , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  GESTRIKEBYGD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1912-01-01--1918-12-31  svart    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1912-01-03--1918-12-31   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1912-01-03--1918-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  99-2728355-5     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1912-01-03--1918-12-31   Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 
1918-01-01--1918-12-31  liberal  SKAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1912-01-01--1916-12-31     
1917-01-01--1917-12-31  2.75     
1918-01-01--1918-12-31  3.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  Gävle   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1912-01-03--1918-12-06  Lindh, Karl M.     
1918-12-10--1918-12-31  ingen uppgift     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  57-58x38   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  4-8   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  Gefle dagblads tryckeri  Gävle   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1912-01-01--1912-12-31  2000      Tollin, okontrollerad 
1918-01-01--1918-12-31  11000      SKAT, med Gefle dagblad 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1912-01-03--1918-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1912-01-03--1918-12-31  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:58:16 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond