Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

EXTRAPOSTEN (1915)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1915-11-08--1915-12-26  Eriksson, Bernhard Mathias (Matteus)  typografen   Bibliograferad period

Period Kommentar
1915-11-06--1915-12-26   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  1/v   lö     Fr o m 1915 11 21 daterad söndagar. 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1915-11-13--1915-12-26  EXTRAPOSTEN / VECKOTIDNING FÖR FALUN MED OMNÄJD.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1915-11-06--1915-12-26   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  99-2856362-4     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  0.50    till årets slut, lösnummer 10 öre, T 1915-11-06 
1916-01-01--1916-12-31    Tidningen ej bevarad/utkom ej 

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1915-11-06--1915-11-06   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  Falun   Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  41x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1915-11-06--1915-12-26   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  O J Sättermarks tryckeri  Falun   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  veckotidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1915-01-01--1915-12-31  800    B   T 1915-11-28, upplagan utökades med ett par hundra ex 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1915-11-13--1915-12-26   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1915-11-06--1915-12-26  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:11:44 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond