Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ENGELHOLMSBLADET (1912)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1912-08-29--1912-11-19  Jönsson, Anders  tidningsmannen   
1912-11-20--1914-01-04  Cronholm, Algot Viktorius  advokaten   Bibliograferad period

Period Kommentar
1912-09-24--1914-01-04   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1912-09-24--1912-12-31  3/v   ti , to , lö   f m    
1913-01-03--1913-11-02  4/v   ti , to , lö , sö   f m    
1913-11-04--1914-01-04  6/v   ti , on , to , fre , lö , sö   f m    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  ENGELHOLMS-BLADET   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1912-01-01--1914-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1912-09-24--1914-01-04   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  99-2852943-4     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1912-01-01--1914-12-31  frisinnad  Tollin, s. 134, SKAT 1914. 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1912-01-01--1912-12-31   
1913-01-01--1913-12-31  2.50     
1914-01-01--1914-12-31  5.50     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  Helsingborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1912-09-24--1912-11-19  Jönsson, Anders     
1912-11-21--1914-01-04  Cronholm, Algot     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  57-59x36-37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1912-09-24--1914-01-04   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  Nya Tryckeriaktiebolaget, Helsingborgs Dagblad  Helsingborg   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1912-01-01--1912-12-31  4000      T 1912-09-26, s. 1. 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1912-09-24--1914-01-04   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1912-09-24--1914-01-04  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:22:12 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond