Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BORLÄNGEPOSTEN (1898)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1897-11-30--1899-12-31  Lindberg, Gustaf  litteratören   
1900-01-02--1902-12-31  Hjorth, Karl Adolf  folkskolläraren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-04--1902-12-31   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  [omärkt]  Falun  2/v   on , lö      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  2/v   on , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  BORLÄNGE-POSTEN. / TIDNING FÖR BORLÄNGE KÖPING MED OMNÄJD.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun  SVPM 1898; SA 1888 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1898-01-25--1902-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  2658807  Libris ID tryck    
1897-12-11--1902-12-31  4g4434lb2ndn2tck  Libris ID elektronisk    
1898-01-25--1902-12-31  99-2795231-7     

Närstående tidning till

Period Närstående tidning till Kommentar
1897-12-11--1902-12-31   


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1902-12-31  moderat  T 1900-01-04 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1898-01-01--1899-12-31  2.00     
1900-01-01--1902-12-31  1.50     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1897-12-11--1897-12-22   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1897-12-11--1899-12-31  Falun   
1900-01-02--1902-12-31  Borlänge   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1897-12-11--1899-12-31  Lindberg, Gustaf    Slutdatum eg. = 1899-12-30 
1900-01-04--1902-12-31  Hjorth, Karl     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1897-12-11--1899-01-04  52x39   
1899-01-07--1902-01-04  57-56x39, 57-56x39   
1902-01-08--1902-12-31  57x39   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1897-12-11--1902-12-31   

Språk

Period Språk Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-01-04--1902-12-31  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1897-12-11--1902-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  1500      SKAT 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1898-01-05--1902-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1898-01-25--1902-12-31  R    


Sidan skapad Mon May 20 14:19:20 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond