Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BONDETIDNINGEN (1918)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1917-11-15--1919-08-10  Kjellman, Johan (John) August  redaktören   
1919-08-11--1922-11-29  Knutsson, Carl Oscar Knut  ombudsmannen   Bibliograferad period

Period Kommentar
1917-12-15--1922-11-29   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1918-01-09--1922-11-29  2/v   on , lö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1917-12-15--1919-10-29  BONDETIDNINGEN / ORGAN FÖR VÄSTRA SVERIGES BONDEFÖRBUNDSRÖRELSE.   
1919-11-01--1922-11-29  BONDETIDNINGEN / ORGAN FÖR BONDEFÖRBUNDSRÖRELSEN. - NYHETS- OCH ANNONSBLAD FÖR VÄSTRA SVERIGE.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1917-12-15--1922-11-29  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1917-12-15--1922-04-12  Tidningsföreningen Landsbygden u.p.a.   
1922-04-19--1922-11-11  Bondeförbundets tidningsförening u.p.a.  Falköping 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1918-01-09--1922-11-29   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1918-01-09--1922-11-29  99-2794744-5     

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1918-01-01--1918-12-31     
1919-01-01--1919-12-31     
1920-01-01--1922-12-31  5.50     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1917-12-15--1917-12-15   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1917-12-15--1922-09-09  Göteborg   
1922-09-13--1922-11-11  Falköping   
1922-11-15--1922-11-29  ingen uppgift   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1917-12-15--1919-05-27  Kjellman, John     
1919-05-10--1919-05-24  ingen uppgift     
1919-05-28--1919-09-03  Johansson, Hector  redsekr.   
1919-09-06--1922-11-11  Knutsson, Carl    1921-12-03--1922-04-12: "Redaktion:" 
1921-12-03--1922-04-12  Fager, Charly A.    "Redaktion:" 
1922-11-15--1922-11-29  ingen uppgift    Redaktionsruta saknas. 


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1917-12-15--1917-12-15  63x48-49   
1918-01-09--1919-09-20  64-65x42-43, 69-70x48-49  43x30 1919-08-16; 46-47x30x31 1919-08-30 
1919-09-24--1921-07-20  48-49x30x31   
1921-07-23--1921-11-26  54x36-37   
1921-11-30--1921-12-24  64x42-43   
1921-12-31--1922-01-11  61x42-43   
1922-01-14--1922-01-18  61-62x48-49   
1922-01-21--1922-02-22  64-65x42-43   
1922-02-25--1922-04-12  64-65x42-43, 70-71x48-49   
1922-04-19--1922-11-29  64-65x42-43, 64-65x48   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1917-12-19--1919-09-20   
1919-09-24--1921-08-06   
1921-08-13--1922-11-29   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1917-12-15--1917-12-15  A.J. Lindgrens boktryckeri  Falköping   
1918-01-09--1919-12-13  Tidningsföreningen Landsbygdens tryckeri  Göteborg  Namnet är tidvis förkortat på olika sätt. F.d. Schéel & Sjögrens tryckeri, vilket inköptes av Tidningsföreningen Landsbygden u.p.a., T 1918-01-09 
1919-12-17--1922-04-12  Landsbygdens tryckeri  Göteborg   
1922-04-19--1922-11-29  Bondeförbundets tidnings tryckeri  Falköping   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1918-01-01--1918-12-31  10000      "...över 10 000..."; Avser dec 1918. T 1919-01-04 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1918-01-09--1922-11-29   

Utgivningsuppehåll

Period Kommentar
1919-07-27--1919-08-15   
1919-08-17--1919-08-29   


Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1918-01-09--1922-11-29  O    


Sidan skapad Thu May 23 02:11:52 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond