Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ARVIKAKURIREN (1905)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1905-05-01--1905-09-08  Nilsson, Lennart Olof  byggmästaren   Bibliograferad period

Period Kommentar
1905-05-29--1905-09-08   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  [omärkt]  Arvika         


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1905-05-29--1905-05-29  1/m        
1905-06-10--1905-06-23  2/m        
1905-07-07--1905-09-08  1/v   fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  ARVIKA-KURIREN / FRISINNAT NYKTERHETSORGAN FÖR VÄSTRA VÄRMLAND.   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1905-01-01--1905-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1905-05-29--1905-08-09   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  2702265  Libris ID tryck    
1905-05-29--1905-09-08  z9rh45bqwpljxd1h  Libris ID elektronisk    
1905-05-29--1905-08-09  99-2839292-7     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1905-01-01--1905-12-31  frisinnad  T 1905-05-29, s. 1, sp. 1. 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1905-01-01--1905-12-31  1.10    Pris för halvårsprenumeration fr.o.m. 1905-07-01. 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  Arvika   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  Nilsson, Lennart O.     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  47-48x36-37, 50-51x36-37   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1905-05-29--1905-09-08   

Språk

Period Språk Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1905-05-29--1905-08-11  J.M. Landers tryckeri  Arvika   
1905-08-18--1905-09-08  J.M. Landers boktryckeri  Arvika   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  nykterhetstidskrift  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1905-05-29--1905-09-08  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1905-01-01--1905-12-31  4000      T 1905-06-10, s. 4, sp. 2. Planerad upplaga för nr. 3, 1905-06-23. 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1905-05-29--1905-09-08   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1905-05-29--1905-08-09  R    


Sidan skapad Thu May 23 02:03:55 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond