Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1928-11-12--1935-06-05  Gottlieb, Björn  redaktören  Ursprunglig titel: "Officiellt organ för Lidingö stad", ändrat 1928-11-20. (JuD) Bibliograferad period

Period Kommentar
1928-11-17--1935-06-05   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1929-01-04--1935-01-04  1/v   fre      
1935-01-09--1935-06-05  1/v   on      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1928-11-17--1935-06-05  LIDINGÖ / KOMMUNALBLAD   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1928-01-01--1935-12-31  svart    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1929-01-04--1935-06-06   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1929-01-04--1935-06-06  99-2911481-5     
Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1929-01-01--1935-12-31  neutral  SVAT 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1929-01-01--1929-12-31    T 1929-01-04, s. 1. 
1930-01-01--1930-12-31     
1931-01-01--1932-12-31  4.50     
1933-01-01--1934-12-31  5.50     
1935-01-01--1935-12-31     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1928-11-17--1928-12-15   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1928-11-17--1935-06-05  Lidingö  Även Stockholm fr.o.m. 1930-07-18. 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1928-11-17--1935-06-05  Gottlieb, Björn     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1929-01-04--1930-09-26  49-50x36-37, 51-52x36-37, 50-51x42-43   
1930-10-03--1933-11-03  50-51x36-37, 55-57x42-43   
1933-11-10--1935-06-05  51-53x36-37, 56-57x42-43  Den större satsytan endast på sista numret. 

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1929-01-04--1933-11-03   
1933-11-10--1935-06-05  4-6  Enstaka nr. 8 s. Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1928-11-17--1929-05-24  Aktiebolaget Thelin & Beckman, Boktryckeri  Stockholm   
1929-05-31--1933-07-14  Aktiebolaget Thelin & Beckman  Stockholm   
1933-07-21--1935-06-05  Aktiebolaget Thelin & Beckman Boktryckeri  Stockholm   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1928-11-17--1935-06-05  dagstidning  Dagstidning   "Allmänt spridd, politiskt neutral lokaltidning för Lidingö. - Annonsorgan för Lidingö stads myndigheter." T 1933-07-14, s. 2. 

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1928-11-17--1935-06-05  ant    

Uppgår i

Period Uppgår i Kommentar
1935-06-12--1935-06-12  T 1935-06-05, s. 1, sp. 2. 

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1928-01-01--1928-12-31  3000      T 1928-11-17, provnummer som utdelades gratis. 
1930-01-01--1930-12-31  5000      5-årsjubileumsnr. 1930-11-17. 
1930-01-01--1930-12-31  1063      Postupplaga, T. 1930-01-03, s. 3, sp. 2. 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1929-01-04--1935-06-06   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1929-01-04--1935-06-06  R    


Sidan skapad Mon May 20 14:36:00 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond