Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

ARIEL (1938)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1938-08-18--1950-05-14  Larsson, Ernst Leonard     
1950-05-15--1962-01-04  Lindholm, Georg Hilding     
1962-01-05--1965-03-26  Ingelmo, Åke     Bibliograferad period

Period Kommentar
1938-10-01--1965-03-26   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1938-10-01--1950-05-08  [Omärkt]  Stockholm  1/v   to      
1950-05-15--1961-12-23  [Omärkt]  Borås  1/v   on      
1964-01-10--1965-03-26  [Omärkt]  Borås  2/m        

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1938-10-01--1965-03-26  Accent (1965) Tidskrift på KB. 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1938-10-01--1950-05-08  1/v   to      
1950-05-15--1961-12-23  1/v   on      
1964-01-10--1965-03-26  2/m        

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1938-10-01--1957-12-21  ARIEL / TIDNING FÖR IDEELLA OCH SOCIALA STRÄVANDEN   
1958-01-18--1963-12-20  ARIEL   
1964-01-10--1965-03-26  ARIEL / NTO:S TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1938-01-01--1957-12-31  svart    
1957-01-01--1965-12-31  svart + 1    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1938-10-01--1965-03-26   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1938-10-01--1956-12-27  Nationaltemplarordens förlagsaktiebolag  Stockholm   
1956-12-28--1957-12-21  Ekelunds & Vasatryck förlagsaktiebolag  Stockholm   
1958-01-18--1965-03-26  Nationaltemplarorden  Mölnlycke   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1938-10-01--1965-03-26   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1938-10-01--1965-03-26  99-2837128-8     


Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1938-01-01--1965-12-31  Nationaltemplarordens tidning   Pris

Period Pris Edition Kommentar
1938-01-01--1938-12-31  0.20    OBS pris per lösnummer 
1939-01-01--1940-12-31  6.65     
1941-01-01--1941-12-31  7.15     
1942-01-01--1942-12-31  7.65     
1943-01-01--1948-12-31  8.15     
1949-01-01--1950-12-31  9.15     
1951-01-01--1951-12-31  10.50     
1952-01-01--1955-12-31  11.50     
1956-01-01--1962-12-31  12.50     
1963-01-01--1963-12-31  15     
1964-01-01--1965-03-26  12     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1938-10-01--1957-12-21  Stockholm   
1958-01-18--1965-03-26  Borås   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1938-10-01--1957-12-21  Lindholm, Hilding     
1958-01-18--1965-03-26  Ingelmo, Åke     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1938-10-01--1939-09-23  38x24   
1939-09-30--1948-08-07  35x24   
1948-08-21--1953-12-19  31x21   
1954-01-02--1956-12-15  28x21   
1957-01-05--1957-12-21  28x21, 35x25   
1958-01-18--1965-03-26  33x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1938-10-01--1957-12-21  16   
1958-01-18--1963-12-13  12   
1963-12-20--1965-03-26  12-16   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1938-10-01--1957-12-21  Vasatryckeriet  Stockholm   
1958-01-18--1965-03-26  Sjuhäradsbygdens tryckeri  Borås   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1938-10-01--1965-03-26  nykterhetstidning  Dagstidning    Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1943-01-01--1943-12-31  9100    N   9100 B 
1944-01-01--1944-12-31  7645    N   8200 B 
1945-01-01--1946-12-31  8800    B    
1947-01-01--1947-12-31  8300    N   8700 B 
1948-01-01--1948-12-31  8800    N   9000 B 
1949-01-01--1949-12-31  8075    N   8500 B 
1950-01-01--1950-12-31  8800    N   9200 B 
1952-01-01--1952-12-31  8000    N   8400 B 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1938-10-01--1965-03-26   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1938-10-01--1965-03-26  R    


Sidan skapad Thu May 23 02:57:39 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond