Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1920-11-29--1923-10-16  Segerborg, Per Johan Persson (Pälle)  redaktören   
1923-10-17--1928-12-17  Segerborg, Per Johan Persson (Pälle)  redaktören  Nytt utg.bevis p.g.a. ändrad titel. 
1928-12-18--1930-03-16  Nylin, Karl Axel  redaktören   
1930-03-17--1933-01-11  Edvall, John Victor August  hamnkaptenen   
1933-01-12--1934-01-10  Wallström, John Hjalmar Kristoffer  redaktören   
1934-01-11--1945-11-28  Petersson, Joël Arnold Hildebard  faktorn   
1945-12-01--1950-03-27  Kumm, Evert   
1950-03-28--1950-11-27  Stav, Agne   
1950-11-22--1952-09-20  Hallehn, Gösta   
1952-09-22--1978-09-22  Person, Sven   
1978-09-23--1980-04-01  Engqvist, Lars   
1980-04-02--1980-04-02  Ahlqvist, Berndt   Bibliograferad period

Period Kommentar
1921-01-04--1984-05-30   


Edition till

Period Edition till Kommentar
1956-01-01--1984-05-30  Startdatum ej utrett 
1984-06-01--1985-11-30   
Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1921-01-04--1923-10-06  3/v   ti , to , lö   morg    
1923-10-08--1945-11-28  3/v   må , on , fre   e m   kl 14 
1945-12-01--1985-11-30  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1920-12-18--1923-10-06  OSKARSHAMNS NYHETER / TIDNING FÖR OSKARSHAMN OCH MELLERSTA KALMAR LÄN   
1923-10-08--1946-10-31  OSKARSHAMNS NYHETER / OSCARSHAMNS-POSTEN   
1946-11-01--1946-11-20  NYHETERNA / OSKARSHAMNS NYHETER   
1946-11-21--1985-11-30  OSKARSHAMNS / NYHETERNA   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1920-12-18--1950-03-27  svart    
1950-03-28--  svart + 1    ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1920-12-18--1978-12-30   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1920-12-18--1978-12-30  99-2637125-6     Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1979-01-02--1985-11-30     

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1920-12-18--1920-12-18  frisinnad  T: "Folkligt frisinnat, allmänideellt och framstegsvänligt sinnelag" 
1924-01-01--1926-12-31  liberal  datum osäkra 
1927-01-01--1933-12-31  frisinnad  datum osäkra 
1934-01-01--1985-11-30  socialdemokratisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1922-01-01--1922-12-31     
1923-01-01--1923-12-31  8.50     
1924-01-01--1931-12-31     
1932-01-01--1933-12-31     
1934-01-01--1937-12-31     
1938-01-01--1940-12-31     
1941-01-01--1941-12-31  10     
1942-01-01--1945-12-31  11     
1946-01-01--1947-12-31  16     
1948-01-01--1948-12-31  18     
1949-01-01--1950-12-31  20     
1951-01-01--1951-12-31  23     
1952-01-01--1953-12-31  32     
1955-01-01--1956-12-31  36     
1957-01-01--1957-12-31  44     
1958-01-01--1959-12-31  50     
1960-01-01--1961-12-31  56     
1962-01-01--1962-12-31  64     
1963-01-01--1964-12-31  74     
1965-01-01--1965-12-31  84     
1966-01-01--1966-12-31  98     
1967-01-01--1967-12-31  105     
1968-01-01--1968-12-31  115     
1969-01-01--1969-12-31  122     
1970-01-01--1970-12-31  130     
1971-01-01--1972-12-31  136     
1973-01-01--1973-12-31  146     
1974-01-01--1974-12-31  156     
1975-01-01--1975-12-31  170     
1976-01-01--1976-12-31  198     
1977-01-01--1977-12-31  268     
1978-01-01--1978-12-31  315     
1979-01-01--1979-12-31  365     
1980-01-01--1980-12-31  398     
1981-01-01--1981-12-31  442     
1982-01-01--1982-12-31  495     
1983-01-01--1983-12-31  535     
1984-01-01--1984-12-31  575     

Provnummer

Period Provnummer Kommentar
1920-12-18--1920-12-18   

Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1921-01-04--1984-05-30  Oskarshamn   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1920-12-18--1928-12-14  Segerborg, Pälle     
1928-12-17--1930-03-14  Nylin, Axel     
1930-05-09--1933-12-27  Wallström, John     
1934-01-03--1934-06-29  ingen uppgift     
1934-07-02--1938-05-18  Petersson, Arnold     
1938-05-20--1944-08-30  Landqvist, Olof     
1944-09-01--1944-11-22  ingen uppgift     
1944-11-24--1950-03-27  Kumm, Evert     
1950-03-28--1950-11-21  Staav, Agne     
1950-11-21--1953-11-17  Halléhn, Gösta     
1953-11-18--1978-09-22  Persson, Sven     
1978-09-23--1980-04-01  Engqvist, Lars     
1980-04-02--1980-04-02  Ahlqvist, Berndt     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1920-12-18--1922-12-30  51x36,5   
1923-01-04--1923-04-05  58x43, 59x49   
1923-04-07--1923-10-06  58x43   
1923-10-08--1923-12-30  55x37   
1924-01-04--1924-12-31  47,5x37, 53x37   
1925-01-03--1925-05-22  47x37   
1925-05-25--1927-04-08  47x37, 55x37   
1927-04-11--1927-12-31  47x37   
1928-01-02--1938-12-30  53x37,5   
1939-01-02--1950-03-22  53x36   
1950-03-28--1964-12-04  53x35   
1964-12-05--1985-11-30  43,5x29  Slutdatum ej kontrollerat 

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1920-12-18--1922-12-30   
1923-01-04--1923-10-06   
1923-10-08--1935-09-18   
1936-01-01--1936-12-31  8-12   
1940-01-01--1940-12-31  8-12   
1944-01-01--1944-12-31  8-12   
1945-01-01--1945-12-31   
1950-01-01--1950-12-31   
1951-01-01--1951-12-31  8-10   
1955-01-01--1955-12-31  10-12   
1960-01-01--1960-12-31  10-16   
1965-01-01--1965-12-31  20-24   
1970-01-01--1970-12-31  20-24   
1975-01-01--1975-12-31  20-32   
1979-01-01--1979-12-31  28-40   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1920-12-18--1920-12-18  ingen uppgift     
1921-01-04--1922-12-30  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar   
1923-01-04--1923-10-06  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik   
1923-10-08--1929-01-28  Aktiebolag Oskarshamns nyheters tryckeri  Oskarshamn   
1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. a-b  Oskarshamn   
1952-09-22--  Tidn. Östra småland tr. A.B.  Kalmar 

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1927-01-01--1927-12-31  5600      USTT 
1927-01-01--1927-12-31  1719    P   USTT 
1929-01-01--1929-12-31  5800      USTT 
1930-01-01--1930-12-31  5000      USTT; inkl. Mönsterås nyheter 
1931-01-01--1931-12-31  5000      USTT; inkl. Mönsterås nyheter 
1943-01-01--1943-12-31  4700    B   Upplage uppgifter från tidningar och tidskrifter 
1944-01-01--1944-12-31  4757    B   U.P.L.T.T. 
1945-01-01--1945-12-31  5268    B   U.P.L.T.T. 
1946-01-01--1946-12-31  3989    N   U.P.L.T.T. 
1947-01-01--1947-12-31  7299    N   U.P.L.T.T.; Inkl. Västerviksdemokraten 
1948-01-01--1948-12-31  8208    N   U.P.L.T.T; Inkl. Västerviksdemokraten 
1949-01-01--1949-12-31  8592    N   U.P.L.T.T; Inkl. Västerviksdemokraten 
1950-01-01--1950-12-31  8247    N   U.P.L.T.T; Inkl. Västerviksdemokraten 
1951-01-01--1951-12-31  7800    N   U.P.L.T.T; Inkl. Västerviksdemokraten 
1956-01-01--1956-12-31  4100      TS-Boken 
1957-01-01--1957-12-31  4400      TS-Boken 
1958-01-01--1958-12-31  4700      TS-Boken 
1959-01-01--1959-12-31  5000      TS-Boken 
1960-01-01--1960-12-31  5400      TS-Boken 
1961-01-01--1961-12-31  5900      TS-Boken 
1962-01-01--1962-12-31  6300      TS-Boken 
1963-01-01--1963-12-31  7500      TS-Boken 
1964-01-01--1964-12-31  7800      TS-Boken 
1965-01-01--1965-12-31  6700      TS-Boken 
1966-01-01--1966-12-31  6100      TS-Boken 
1967-01-01--1967-12-31  6100      TS-Boken 
1968-01-01--1968-12-31  5800      TS-Boken 
1969-01-01--1969-12-31  6100      TS-Boken 
1974-01-01--1974-12-31  5100      TS-Boken 
1975-01-01--1975-12-31  5100      TS-Boken 
1976-01-01--1976-12-31  4900      TS-Boken 
1977-01-01--1977-12-31  5100      TS-Boken 
1978-01-01--1978-12-31  5000      TS-Boken 
1979-01-01--1979-12-31  5800      TS-Boken 
1980-01-01--1980-12-31  9000      TS-Boken; inkl. Västerviksdemokraten 
1981-01-01--1981-12-31  6300      TS-Boken 
1982-01-01--1982-12-31  9300      TS-Boken; inkl. Västerviksemokraten 
1983-01-01--1983-12-31  6600      TS-Boken 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1920-12-18--1985-11-30   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1920-12-18--1971-01-01  O    
1971-01-02--1978-12-30  C    


Sidan skapad Thu May 23 02:50:50 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond