Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NYA SAMHÄLLET (1900)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1900-04-01--1906-06-19  Henricsson, Johan Aron     
1906-06-20--1908-11-01  Svensson, Olof  typografen   
1908-11-02--1910-08-30  Tärnlund, Carl Albert  redaktören   
1910-08-31--1916-12-21  Svensson, Karl Alfred  arbetaren   
1916-12-22--1919-01-08  Ingvarsson, Johan August  redaktören   
1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten   
1933-08-06--1947-01-12  Gustafsson, Oskar Gideon  redaktören   
1947-01-13--1954-12-31  Gillström, Anselm  chefredaktör   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-04-20--1954-12-31   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1900-04-15--1906-12-31  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-04-15--1906-12-31  [omärkt]  Sundsvall         

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1900-04-15--1954-12-31   

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1900-04-15--1900-12-31  1/m       Nr. 1-2 odaterade, skattad utgivning 15/4 och 30/4. Därefter utg. den 15:e varje månad. 
1901-01-04--1902-11-28  1/v   fre     Tid på dagen varierar: morg/kv 
1902-12-02--1903-12-30  2/v   ti , fre   kv    
1904-01-02--1906-12-03  3/v   ti , to , lö   kv    
1906-12-05--1908-12-31  4/v   må , on , to , lö   kv    
1909-01-02--1930-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   kv    
1931-01-02--1954-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-04-20--1915-04-01  NYA SAMHÄLLET / TIDNING FÖR NORRLANDS ARBETAREKLASS.   
1915-04-03--1921-02-08  NYA SAMHÄLLET / TIDNING FÖR NORRLANDS ARBETARKLASS.   
1921-02-09--1924-03-26  NYA SAMHÄLLET / TIDNING FÖR NORRLANDS ARBETARE   
1924-03-27--1950-05-09  NYA SAMHÄLLET   
1950-05-10--1954-12-31  DAGBLADET / NYA SAMHÄLLET / SUNDSVALL   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1933-12-31  svart    
1934-01-01--1954-12-31  svart + 1    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-04-20--1902-05-16  Sundsvalls arbetarekommun  Sundsvall 
1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1900-04-15--1954-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1900-04-15--1954-12-31  3258565  Libris ID tryck    
1900-04-15--1954-12-31  t5bphr0crvkltkz4  Libris ID elektronisk    
1900-04-15--1954-12-31  99-3413458-6     

Kommentar

Period Kommentar
1900-04-20--1954-12-31  Första numret är daterat endast april 1900. Startdatumet hämtat ur Säwén, Svante: Samhälle lever. Kortfattad historik över Dagbladet Nya samhället. - DNS 1997 09 15. 

Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1900-04-15--1954-12-31  Nya samhället 25 år. - Nya samhället 1925-05-09   
1900-04-15--1954-12-31  Sex pressar markerar Nya samhällets utveckling. - Nya samhället 1950-05-10   
1900-04-15--1954-12-31  Sävén, Svante: Samhälle lever. - Dagbladet Nya samhället 1997-09-15   
Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  Sundsvalls arbetarekommun  1900-04-20--1900-12-31. Jubileumsnummer 1925-05-09 
1901-01-01--1954-12-31  Socialdemokratiska partiet  Fr.o.m. 1901-01-04. Jubileumsnummer 1925-05-09 

Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1900-04-15--1906-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1944-01-02--1949-12-31  NYA SAMHÄLLETS / SÖNDAGSLÄSNING  allmän  1/v   lö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  1.20   
1901-01-01--1902-12-31  2.50     
1903-01-01--1903-12-31     
1904-01-01--1906-12-31     
1907-01-01--1908-12-31  4.60     
1909-01-01--1909-12-31     
1910-01-01--1916-12-31  7.20     
1917-01-01--1917-12-31  8.60     
1918-01-01--1918-12-31  10     
1919-01-01--1920-12-31  14     
1921-01-01--1921-12-31  18     
1922-01-01--1936-12-31  14     
1937-01-01--1939-12-31  16     
1940-01-01--1940-12-31  18     
1941-01-01--1942-12-31  20     
1943-01-01--1947-12-31  22     
1948-01-01--1948-12-31  24     
1949-01-01--1950-12-31  25     
1951-01-01--1951-12-31  29     
1952-01-01--1952-12-31  36     
1953-01-01--1953-12-31  42     
1954-01-01--1954-12-31  42     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-04-20--1954-12-31  Sundsvall   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-04-20--1900-07-30  ingen uppgift    "redigerad af förtroendemannen", T 
1900-08-01--1906-06-19  Henricsson, J. A.     
1906-06-21--1907-10-14  Davidsson, I. A.     
1907-10-16--1908-07-01  Dalkvist, O.    För redaktionen 
1908-07-02--1910-09-02  Tärnlund, C. A.     
1910-09-03--1913-08-26  Nerman, Ture    För redaktionen 
1913-08-27--1916-12-30  ingen uppgift     
1917-01-02--1918-12-27  Ingvarsson, J. A.     
1918-12-28--1919-06-04  ingen uppgift     
1919-06-05--1933-08-14  Västberg, Mauritz     
1933-08-15--1946-11-07  Gustafsson, Gideon     
1946-11-08--1954-12-31  Gillström, Anselm     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-04-20--1907-04-08  52x36, 55x36-37, 53x43, 58x42-43   
1907-04-10--1909-12-31  52x36, 55-56x42   
1910-01-03--1910-09-28  55-56x42-43   
1910-09-29--1911-08-11  55-56x42-43, 61-62x48-49   
1911-08-12--1914-09-19  62-63x48-49, 73x55   
1914-09-21--1914-12-31  58x46   
1915-01-02--1915-12-31  57-58x46-47, 67-68x46-47   
1916-01-03--1924-03-26  67-68x46-47   
1924-03-27--1933-11-24  53x36   
1933-11-25--1950-05-09  44x30   
1950-05-10--1954-12-31  52x36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-04-20--1924-03-26   
1924-03-27--1924-12-31  6-8   
1925-01-01--1925-12-31  6-8   
1930-01-01--1930-12-31  8-14   
1935-01-01--1935-12-31  16   
1940-01-01--1940-12-31  16   
1945-01-01--1945-12-31  16   
1950-01-01--1950-12-31  16   
1954-01-01--1954-12-31  10-16   

Språk

Period Språk Kommentar
1900-04-15--1954-12-31  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-04-20--1900-10-30  Leon. Hallens tryckeri  Sundsvall   
1900-11-01--1902-05-16  J. A. Henricssons tryckeri  Sundsvall   
1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  Enkelsnällpress  Jubileumsnummer 1925-05-09 
1908-01-01--1908-12-31  Dubbelsnällpress  T, 1924-03-27 
1924-01-01--1924-12-31  Flattrycksrotatinspress Duplex  T, 1924-03-27 
1933-01-01--1933-12-31  Stereotyprotationspress Voigtländer  T, 1950-05-10 
1950-01-01--1950-12-31  Crabtree-rotationspress   

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1900-04-20--1954-12-31  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1900-04-20--1954-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  3000     
1908-01-01--1908-12-31  6800      SKAT 
1910-01-01--1910-12-31  8000      SKAT 
1911-01-01--1911-12-31  6000      SKAT 
1912-01-01--1912-12-31  6000      SKAT 
1915-01-01--1915-12-31  8000      SKAT 
1916-01-01--1916-12-31  8000      SKAT 
1927-01-01--1927-12-31  9800    B   USTT 
1929-01-01--1929-12-31  10200    B   USTT 
1933-01-01--1933-12-31  8000      USTT 
1943-01-01--1943-12-31  10474      USTT 
1944-01-01--1944-12-31  11408      USTT 
1945-01-01--1945-12-31  10205      USTT 
1946-01-01--1946-12-31  10361      USTT 
1947-01-01--1947-12-31  10509      USTT 
1948-01-01--1948-12-31  11583      USTT 
1949-01-01--1949-12-31  11999      USTT 
1950-01-01--1950-12-31  12657      USTT 
1951-01-01--1951-12-31  12393      USTT 
1953-01-01--1953-12-31  11900       
1954-01-01--1954-12-31  12100       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1900-04-15--1954-12-31   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1900-04-15--1954-12-31  C    


Sidan skapad Thu May 23 01:39:43 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond