Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

NY DAG (1930)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1929-11-20--1932-03-11  Olsson, Knut Mauritz Gotthard  journalisten   
1932-03-12--1933-10-04  Johansson, Carl Gustav  journalisten   
1933-10-05--1937-01-10  Söderman, Nils Paul Vallentin  sekreteraren   
1937-01-11--1938-07-08  Björkman, Nils Rudolf Agaton  journalisten   
1938-07-09--1939-12-04  Lager, Karl Fritjof  redaktören   
1939-12-05--1939-12-14  Forslund, Rolf Gösta  journalisten   
1939-12-15--1940-01-11  Eriksson, Karl Evert  journalisten   
1940-01-12--1940-06-24  Håkansson, Bertil Ruben  journalisten   
1940-06-25--1942-06-02  Spångberg, Karl Einar  metallarbetaren  Slutdatum osäker 
1942-06-03--1959-01-31  Johansson, Gustav    Registreringsdatum osäker 
1959-02-01--1964-03-02  Hermansson, Carl-Henrik     
1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per     
1973-12-05--1974-09-27  Andersson, Ingemar     Bibliograferad period

Period Kommentar
1930-01-02--1974-10-01   
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1936-01-02--1939-12-31  [B. Landsortsuppl]  Stockholm  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1936-01-02--1940-12-31  [A. Stockholmsupplagan]  Stockholm  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1940-01-02--1940-03-23  [B. Landsortsuppl. för Götaland och Svealand]  Stockholm  6/v   må , on , ti , to , fre , lö      
1940-01-02--1940-12-31  [C. Landsortsuppl. för Norrland]  Stockholm  6/v   må , to , fre , lö , ti , on      
1944-03-24--1946-12-31  [B. Riksupplagan]  Stockholm  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1944-03-24--1964-12-31  [A. Stockholmsupplagan]  Stockholm  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1947-01-02--1949-12-31  [B. Riksupplagan]  Stockholm  6/v   sö , on , to , fre , lö , ti      
1950-01-02--1964-12-31  [B. Riksupplagan]  Stockholm  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1954-01-08--1964-12-21  [C. Veckoupplagan]  Stockholm  1/v   to      
1962-01-01--1962-09-30  Upplaga D  Stockholm  1/v       1.)Särtryck Stockholms län. 2) Utkommer med 35 nr/år. 

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1930-01-02--1974-10-01   

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1930-01-02--1932-12-08  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m    
1932-12-09--1940-04-01  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    
1940-04-02--1943-10-30  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m    
1943-11-01--1950-12-30  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    
1951-01-02--1956-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   mid    
1957-01-02--1964-12-31  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   morg    
1965-01-08--1968-05-03  1/v   fre      
1968-05-09--1969-10-02  1/v   to      
1969-10-08--1974-09-27  2/v   on , fre   morg    

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1929-12-22--1934-05-09  NY DAG / HUVUDORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI / (SEKTION AV KOMMUNISTISKA INTERNATIONALEN)   
1934-05-11--1943-05-22  NY DAG / HUVUDORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI / (SEKTION AV KOMINTERN.)   
1943-05-24--1943-10-30  NY DAG / HUVUDORGAN FÖR SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI.   
1943-10-21--1974-10-01  NY DAG   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1930-01-02--1974-10-01  svart   Dekorelement i en färg 1950-01-02--1974-10-01 


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1930-01-02--1974-10-01  Tidningsföreningen Ny dag u.p.a.  Stockholm  Startdatum osäker. 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1930-01-02--1974-10-01   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1930-01-02--1974-10-01  99-0425436-2     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1939-12-04--1939-12-04  Hälsinglands Folkblad  Kvarstad på Ny Dag." 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1943-01-02--1943-12-31  förmodligen med luckor   
1945-01-02--1945-12-31  förmodligen med luckor   
1948-01-02--1959-12-31  förmodligen med luckor   
1964-01-02--1964-12-31  förmodligen med luckor   
1969-01-02--1969-12-31  förmodligen med luckor   
1973-01-02--1974-10-01  förmodligen med luckor   
Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1949-01-08--1949-11-26  KVINNAN / I HEM OCH SAMHÄLLE  kvinnor  1/v   lö      

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1929-01-01--1974-12-31  kommunistisk   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1931-01-01--1935-12-31  18     
1936-01-01--1937-12-31  23     
1936-01-01--1937-12-31  18   
1938-01-01--1940-12-31  29     
1938-01-01--1940-12-31  21   
1941-01-01--1941-12-31  29     
1942-01-01--1948-12-31  32     
1944-01-01--1946-12-31  32   
1947-01-01--1947-12-31  22   
1948-01-01--1948-12-31  24   
1949-01-01--1950-12-31  38     
1949-01-01--1950-12-31  27   
1951-01-01--1951-12-31  48     
1951-01-01--1951-12-31  38   
1952-01-01--1954-12-31  56     
1952-01-01--1954-12-31  44   
1954-01-01--1954-12-31  12   
1955-01-01--1957-12-31  58     
1955-01-01--1957-12-31  47   
1955-01-01--1956-12-31  13.50   
1957-01-01--1957-12-31  15   
1958-01-01--1959-12-31  61     
1958-01-01--1958-12-31  52   
1959-01-01--1959-12-31  14.50   
1959-01-01--1959-12-31  56   
1960-01-01--1961-12-31  60     
1960-01-01--1961-12-31  55   
1960-01-01--1961-12-31  15   
1962-01-01--1963-12-31  62     
1962-01-01--1963-12-31  60   
1962-01-01--1963-12-31  17   
1964-01-01--1964-12-31  65     
1964-01-01--1964-12-31  63   
1964-01-01--1964-12-31  20   
1965-01-01--1966-12-31  20     
1967-01-01--1968-12-31  30     
1969-01-01--1969-12-31  40     
1970-01-01--1970-12-31  60     
1971-01-01--1971-12-31  64     
1972-01-01--1973-12-31  72     
1974-01-01--1974-12-31  80     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1929-12-22--1974-09-27  Stockholm   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1929-12-22--1934-06-30  Sillén, Hugo    Uppgift om exakt datum när Sillén slutar saknas. Endast årtal har fastställts. 
1934-07-01--1959-01-31  Johansson, Gustav    Uppgift om exakt datum när Johansson tillträder som huvudred. saknas. Endast årtal har fastställts. 
1959-02-01--1964-02-29  Hermansson, C.H.     
1964-03-02--1964-03-02  ingen uppgift     
1964-03-03--1973-11-30  Francke, Per     
1973-12-05--1974-09-27  Andersson, Ingemar     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1929-12-22--1930-10-11  46x30   
1930-10-13--1932-12-08  44-45x30   
1933-12-09--1938-06-27  52x35   
1938-06-28--1950-12-30  54-55x35   
1951-01-02--1958-09-23  35x25   
1958-09-24--1964-12-31  41-42x27   
1965-01-08--1979-09-27  36x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1930-01-01--1930-12-31   
1935-01-01--1935-12-31   
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31  10-12   
1950-01-01--1950-12-31  10-12   
1955-01-01--1955-12-31  12   
1960-01-01--1960-12-31  10-12   
1965-01-01--1965-12-31  16   
1970-01-01--1970-12-31  16   
1974-01-01--1974-12-31  16   


Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1969-11-12--1971-08-04  Enoc Nilsson Repro aktiebolag  Stockholm   
1971-08-11--1974-10-01  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm   

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1929-12-22--1930-10-11  Gustaf Lindeströms boktryckeri  Stockholm   
1930-10-13--1930-12-31  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm   
1931-01-02--1938-01-10  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm   
1938-01-11--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm   
1967-01-05--1968-10-24  Aktiebolaget tidningsoffset  Stockholm   
1968-10-31--1974-10-01  Norrtälje tidnings boktryckeriaktiebolag  Norrtälje   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1930-01-01--1930-12-31  15400      USTT 
1931-01-01--1931-12-31  16867      USTT, tryckt upplaga juli-aug. 
1933-01-01--1933-12-31  19900      USTT 
1943-01-01--1943-12-31  29725      USTT 
1944-01-01--1944-12-31  30700       
1945-01-01--1945-12-31  29700       
1946-01-01--1946-12-31  28500       
1947-01-01--1947-12-31  33200       
1948-01-01--1948-12-31  35900       
1949-01-01--1949-12-31  30100       
1950-01-01--1950-12-31  29200       
1951-01-01--1951-12-31  33600       
1952-01-01--1952-12-31  29200       
1953-01-01--1953-12-31  26900       
1954-01-01--1954-12-31  24000       
1955-01-01--1955-12-31  25000       
1956-01-01--1956-12-31  15100       
1957-01-01--1957-12-31  15000       
1958-01-01--1958-12-31  15000       
1971-01-01--1971-12-31  8300       
1972-01-01--1972-12-31  8400       
1973-01-01--1973-12-31  9400       
1974-01-01--1974-12-31  10500       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1930-01-02--1974-10-01  Från och med 1939-12-02 till och med 1943-07-15 beslagtogs 30 st. tidningsnummer. Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1930-01-02--1974-10-01  C   MFT 61 
1943-05-12--1969-07-30  R   LÖP; 1943 05 12--12 31, 1945, 1948--1959, 1964, 1969. Ofullständigt. 


Sidan skapad Mon May 20 14:43:40 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond