Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1890-12-08--1893-06-25  Sellman, Johan Elof Julius  redaktören   
1893-06-26--1895-05-13  Malm, Ernst Otto Ludvig  redaktören   
1895-05-14--1897-09-28  Cederborg, Carl August     
1897-09-29--1906-02-01  Ericson, Gustaf Eric     
1906-02-02--1906-11-11  Jönsson, Hjalmar Nils     
1906-11-12--1909-09-01  Christensén, John Gustaf    Ibland saknas accenten på "e" i tidningen 
1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm     
1931-04-10--1948-09-28  Areskoug, Karl Gustaf Holger Magnus    Areskoug avled 1948-09-29 
1948-09-29--1948-11-22  ingen uppgift     
1948-11-23--1951-05-21  Nilsson, Henry  ansv. utg. Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-02--1951-05-21   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1890-12-13--1906-12-31  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-12-13--1919-11-12  [omärkt; stadsuppl]  Helsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 18 
1893-03-15--1910-07-13  Landsorts / upplaga.  Helsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   f m    
1900-01-05--1900-12-29  Vecko- / upplaga  Hälsingborg  1/v   lö     Veckoupplagan ersätts med halvveckoupplagan 
1900-12-14--1912-11-27  Halfvecko - / upplaga.  Hälsingborg  2/v   on , lö     Under en period 1912 förekommer ingen bindestreck efter "Halfvecko". Osäkert vilken dag i december 1900 som halvveckoupplagan börjar utges. 
1910-07-14--1919-11-12  Postupplaga.  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   midd, 12    
1919-11-13--1932-02-09  Kvällsupplaga / (Uppl. A.) [stadsuppl]  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 
1919-11-14--1928-12-31  Postupplaga. / (Uppl. B.)  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   midd, 12    
1928-01-02--1930-12-31  Middagsupplaga / (Upplaga B.)  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   midd, 12    
1930-04-03--1936-12-31  Upplaga B.  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö      
1932-02-10--1932-04-05  Kvällsupplaga [stadsuppl]  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 
1932-04-06--1932-04-26  Kvällsupplaga / (Uppl. A.) [stadsuppl]  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 
1932-04-27--1950-02-10  Kvällsupplaga [stadsuppl]  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 
1950-02-11--1951-05-21  [omärkt; stadsuppl]  Hälsingborg  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1951-02-05--   

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-12-13--1891-09-30  3/v   ti , to , lö      
1891-10-01--1916-10-23  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 18 
1916-10-24--1951-05-21  6/v   må , ti , on , to , fre , lö   e m   kl 17 

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-02--1907-10-18  HELSINGBORGS - POSTEN / - SKÅNE - HALLAND. -   
1907-10-19--1908-06-02  HELSINGBORGS - POSTEN / SKÅNE - HALLAND.   
1908-06-03--1950-12-30  HELSINGBORGS - POSTEN / - SKÅNE - HALLAND. -   
1951-01-02--1951-05-21  HELSINGBORGS - POSTEN / KVÄLLSNYTT   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1924-01-01--1951-05-21  svart + 1    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1890-12-13--1951-05-21   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1900-01-02--1906-08-06  Tidningsaktiebolaget Skåne-Halland  Hälsingborg   
1906-08-06--1908-12-31  Schmidts boktryckeri aktiebolag  Hälsingborg   
1909-01-02--1909-03-16  Schmidts boktryckeri  Hälsingborg   
1909-03-17--1951-05-21  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Hälsingborg   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1890-12-13--1951-05-21   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1890-12-13--1951-05-21  99-2860615-3     
1890-12-13--1951-05-21  2723330  Libris ID tryck    
1890-12-13--1951-05-29  gwzxsr4vdvvpl6xt  Libris ID elektronisk    

Kommentar

Period Kommentar
1900-01-06--1951-05-21  Helsingborgsposten och Skånes annonsblad (1893) hade samma ägare. 


Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1890-12-13--1906-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1890-12-13--1906-12-31    oregelbunden   varierande   allmän    
1890-12-13--1906-12-31  EXTRABLAD    oregelbunden   varierande   allmän    
1905-12-02--1908-03-14  STAD OCH LAND / LÄSNING FÖR HEMMET OCH FAMILJEN  allmän, jordbruk  1/v   lö     Placerad som tidskrift på KB 1907-01-06--1908-03-14. Fr.o.m 1908-03-21 ersätts bilagan av B-nr utan egen titel. I såväl bilagan som B-numret finns spalter under rubriken Landtmannatidning. B-numret upphörde 1912-11-23.  

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig" 
1932-01-01--1940-12-31  moderat  Tollin 
1941-01-01--1951-05-21  höger  Tollin 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  4.80  alla helveckorsupplagor   
1900-01-05--1900-12-29  0.05  veckoupplaga  gäller lösnummerpris 
1901-01-01--1905-12-31  1.00  halvveckoupplaga   
1901-01-01--1904-12-31  6.00  alla helveckorsupplagor   
1905-01-01--1907-12-31  6.70  alla helveckorsupplagor   
1906-01-01--1908-12-31  1.50  halvveckoupplaga   
1908-01-01--1908-12-31  6.85  alla helveckorsupplagor   
1909-01-01--1912-12-31  7.50  alla helveckorsupplagor   
1909-01-01--1912-11-27  1.75  halvveckoupplaga   
1913-01-01--1915-12-31  8.00  alla helveckorsupplagor   
1916-01-01--1917-12-31  9.00  alla helveckorsupplagor   
1918-01-01--1918-12-31  12.00  alla helveckorsupplagor   
1919-01-01--1919-12-31  15.00  alla helveckorsupplagor   
1920-01-01--1920-12-31  16.00  alla helveckorsupplagor   
1921-01-01--1921-12-31  22.00  alla helveckorsupplagor   
1922-01-01--1939-12-31  18.00  alla helveckorsupplagor   
1940-01-01--1940-12-31  10.00  alla helveckorsupplagor  gäller två kvartal 
1941-01-01--1947-12-31  20.00  alla helveckorsupplagor   
1948-01-01--1951-12-31  23.00  alla helveckorsupplagor   


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-02--1951-05-21  Helsingborg   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-02--1901-10-01  Ericsson, Gustaf E.     
1901-10-02--1903-04-11  Seldener, Herman    "Redaktörer:" 
1901-10-02--1903-04-11  Ericsson, Gustaf E.    "Redaktörer:" 
1903-04-14--1905-10-30  Seldener, Herman     
1905-10-31--1906-11-16  Jönsson, Hjalmar     
1906-11-17--1909-09-03  Christensén, John Gustaf     
1909-09-06--1931-04-14  Åkerberg, Sven     
1931-04-15--1948-09-28  Areskoug, Gustaf     
1948-09-29--1948-11-22  ingen uppgift     
1948-11-23--1948-12-31  Nilsson, Henry  ansv. utg.   
1949-01-03--1951-05-21  Palm, Boris     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-02--1906-12-31  63-66x36-37, 63-65x42-43, 66-68x42-43, 67-68x48-49   
1907-01-01--1912-11-26  67-68x42-43, 67-68x48-49   
1912-11-27--1940-02-16  57-58x35-37, 57-58-41-42   
1940-02-19--1951-05-21  50-51x35-36   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-02--1900-12-31   
1905-01-01--1905-12-31   
1910-01-01--1910-12-31  4 - 6   
1915-01-01--1915-01-31  6 - 8   
1920-01-01--1920-12-31  6 - 8   
1925-01-01--1925-12-31  8 - 12   
1930-01-01--1930-12-31  8 - 16   
1935-01-01--1935-12-31  8 - 16   
1940-01-01--1940-12-31  10 - 16   
1945-01-01--1945-12-31  10 - 16   
1950-01-01--1950-12-31  8 - 12   

Språk

Period Språk Kommentar
1890-12-13--1951-05-21  svenska    


Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-02--1905-12-31  Tidningsaktiebolaget Skåne-Hallands boktryckeri  Helsingborg   
1906-01-02--1908-12-31  Schmidts boktryckeri aktiebolag  Helsingborg   
1909-01-01--1909-08-24  Schmidts boktryckeri  Helsingborg  oklart om företaget fortfarande är ett aktiebolag 
1909-08-25--1909-09-03  Nya tryckeri-aktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg  enl uppg i tidningen 
1909-09-06--1909-12-31  Schmidts boktryckeri  Helsingborg   
1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1890-12-13--1951-05-21  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1908-01-01--1908-12-31  8000      SVAT 
1910-01-01--1910-12-31  8000      SVAT 
1911-01-01--1911-12-31  8000      SVAT 
1912-01-01--1912-12-31  8000      Gumaelii ann.byrå 
1928-01-01--1928-12-31  8000    B   USTT 
1930-01-01--1930-12-31  9414    B   SKAT 
1942-01-01--1942-12-31  7300    N    
1943-01-01--1943-12-31  7600    N    
1944-01-01--1944-12-31  7800    N    
1945-01-01--1945-12-31  8300    N    
1946-01-01--1946-12-31  8700    N    
1947-01-01--1947-12-31  9456    B   USTT 
1948-01-01--1948-12-31  8615    B   USTT 
1949-01-01--1949-12-31  7800    N    
1950-01-01--1950-12-31  7500    N    

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1890-12-13--1951-05-21   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1890-12-13--1900-01-01  O    
1900-01-02--1930-12-31  C    
1931-01-01--1951-05-21  O    


Sidan skapad Thu May 23 01:50:32 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond