Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

FOLKBLADET (1930)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1930-07-14--1932-09-25  Hansson, Per Albin  redaktören   
1932-09-26--1935-12-31  Thylin, Karl Julius Henning  redaktören   Bibliograferad period

Period Kommentar
1930-08-09--1935-12-31   

Efterföljare

Period Efterföljare Kommentar
1930-08-09--1935-12-15  SAP-Information "den nya publikation som i politiskt hänseende blir Folkbladets efterträdare [. . .] SAP-Information" T: 1935-12-31 

Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1930-08-09--1930-09-20  1/v   lö      
1930-10-05--1935-12-31  1/v   sö      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1930-08-09--1935-12-15  FOLKBLADET / TIDNING FÖR SVERGES ARBETANDE FOLK   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  svart    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1930-08-09--1935-12-31  Sverges socialdemokratiska parti  Stockholm  "utgives av" T: 1930-08-09 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1930-08-09--1935-12-15   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1930-08-09--1935-12-15  99-2716691-5     


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1930-08-09--1935-12-15  Nordlund, B., Folkbladets historia 1930-35 och dess litteraturpolitik. - Litteratur och samhälle 2(1966) , nr 21, s. 839   
1952-11-07--1952-11-07  Örebro Dagblad  Chefredaktör Henning Thylin avliden 
Organisationsanknytning

Period Organisationsanknytning Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  Sverges socialdemokratiska parti  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09 


Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1930-01-01--1935-12-31  socialdemokratisk  "utgives av Sverges socialdemokratiska parti" T: 1930-08-09 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1930-01-01--1933-12-31    de 7 första nr. delades ut gratis. 
1934-01-01--1935-12-31     


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1930-08-09--1935-12-31  Stockholm  Barnhusgatan 16, fr. 1930-12-14: Sveavägen 68. 

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1930-08-09--1932-10-02  Hansson, P. Albin     
1932-10-09--1935-12-31  Thylin, Henning     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1930-08-09--1933-12-24  51-52x36   
1934-01-06--1935-12-31  44-45x30   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1930-08-09--1933-12-24   
1934-01-06--1935-12-31  12   Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1930-08-09--1931-12-27  Akttiebolag Arbetarnes tryckeri  Stockholm   
1932-01-03--1933-12-24  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg   
1934-01-06--1935-12-31  Tryckeriföreningen Nya Samhället  Sundsvall   


Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1930-08-09--1935-12-31  politisk veckotidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1930-08-09--1935-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1930-01-01--1930-12-31  175000      de sju första numren delades ut gratis enl. Nordlund 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1930-08-09--1935-12-15   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1930-08-09--1935-12-15  C   MFT 63 


Sidan skapad Mon May 20 13:27:32 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond