Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

HELSOVÄNNEN (1886)

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1887-12-01--1906-12-16  oregelbunden   oregelbunden    Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1885-12-16--1906-12-16  [omärkt]  Stockholm  2/m        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1885-12-16--1886-12-16  2/m   varierande     Odaterat. Skattade utgivningsdagar 1:a och 16:e var månad 
1887-01-01--1906-12-16  2/m   varierande     Utgivningsdagar, 1:a och 16: var månad, om inte annat anges 


ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1886-01-01--1961-12-31  827947  Libris ID tryck    
1886-01-01--1961-12-31  9qbkk0v87ztnwl3s  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1886-01-01--1906-12-16  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1891-01-02--1894-12-01  ANNONSBILAGA    2/m   varierande   annonser   Bunden före varje huvudnummer 
1897-01-01--1903-12-16  ANNONSBILAGA    2/m   varierande   annonser   Bunden före varje huvudnummer 
1904-01-01--1904-12-16  HÄLSOVÄNNEN MED BILAGA    2/m   varierande   annonser   Annonsbilaga, bunden före varje huvudnummer Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1885-12-16--1906-12-16  23X15   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1886-01-01--1906-12-16  16-32   

Språk

Period Språk Kommentar
1885-12-16--1961-12-31  svenska    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1885-12-16--1961-12-31  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1885-12-16--1961-12-31   

Sidan skapad Thu May 23 02:44:49 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond