Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SVENSK KEMISK TIDSKRIFT (1889)
Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1889-01-15--1968-12-31  [omärkt]  Stockholm         


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1889-01-15--1892-12-15  4-8/år   varierande     Odaterade nummer. Skattade utgivningsdatum. 
1893-03-18--1917-12-15  8/år   varierande     Vanligvis utgivning 15:e eller 16:e var månad med utgivningsuppehåll under maj-augusti 
1918-01-16--1920-06-16  1/m   varierande     Mestadels utgivning den 15:e eller 16:e i varje månad 
1920-07-15--1954-12-15  1/m   varierande     Odaterade nummer. Utgivning skattad till den 15:e varje månad 
1955-01-15--  12/år   varierande     Odaterade nummer. Utgivning skattad till den 15:e varje månad . Ingen utgivning under juli månad 


ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1889-01-15--1968-12-31  3706509  Libris ID tryck    
1889-01-15--1968-12-31  5jrvxm0x3b41xx7n  Libris ID elektronisk    Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1918-01-16--1942-12-15  MEDDELANDEN FRÅN SVERIGES KEMISKA INDUSTRIKONTOR    1/m   varierande   allmän    
1943-01-15--1946-12-15  MEDDELANDEN FRÅN SVERIGES KEMISKA INDUSTRIKONTOR    6-8/år   varierande   allmän    
1947-01-15--1950-03-15  MEDDELANDEN FRÅN SVERIGES KEMISKA INDUSTRIKONTOR    oregelbunden   varierande   allmän    Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1889-01-15--1967-12-15  23,5x16   
1968-01-15--1968-12-15  30x21   


Språk

Period Språk Kommentar
1889-01-15--1968-12-31  svenska    
1889-10-15--1968-12-31  tyska   Artiklar på Tyska vanliga 
1934-01-15--  engelska    
Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1887-04-15--1888-12-15    Tidskrift    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1889-01-15--1968-12-31  ant    Utgivningsperiod

Period Kommentar
1889-01-15--1968-12-31   

Sidan skapad Thu May 23 02:05:14 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond