Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BORÅS NYHETER (1990)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1990-01-25--1990-11-15  Sjödin, Jerker     
1990-11-22--1991-08-08  Seppälä, Jyrki    Kolla startdatum 
1991-08-15--1991-12-05  Eriksen, Alexander     
1991-12-12--1992-11-19  Sennerteg, Niclas     Bibliograferad period

Period Kommentar
1990-01-25--1992-11-19   


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  1/v   to      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  BN / BORÅS NYHETER   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  svart + 3    

Föregångare

Period Föregångare Kommentar
1990-01-25--1992-11-19   

Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  AB Borås nyheter  Borås   

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1990-01-25--1992-11-19   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  99-2798123-6     Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1990-01-25--1990-09-13  TV / HELA VECKAN!    1/v   to      
1990-10-11--1990-11-08  KULTUR / JOURNALEN / MEDLEMSTIDNING UTGIVEN AV IDEELLA FÖRENINGAR I BORÅS OCH SJUHÄRADSBYGDEN MED STÖD AV BORÅS SPARBANK OCH MUSIK I VÄST.  Kultur  1/m       Medföljde möjligen längre. Enl LIBRIS webbsök är titeln: Kulturjournalen : medlemstidning utgiven för ideella föreningar i Borås och Sjuhäradsbygden i samarbete med Borås nyheter, med stöd av Borås sparbank och Musik i väst 
1991-10-03--1992-02-29  BORÅS / INSIDE    1/m        
1992-03-05--1992-11-19  BN / BORÅS / INSIDE    1/m        

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  partipolitiskt oberoende   

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1990-01-25--1990-12-31  170    T 1990-01-25 


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  Borås   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1990-01-25--1990-11-15  Sjödin, Jerker     
1990-11-22--1991-08-08  Seppälä, Jyrki     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  37,5x25   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1990-01-01--1990-12-31  32-36   
1992-01-01--1992-12-31  32   


Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1990-01-25--1991-02-07  Länssätteri AB  Borås   
1991-02-14--1992-11-19  BN Desktop, Idényckeln AB  Borås  Kolla I T! 

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1990-01-25--1991-02-07  Kreativ tryck AB  Jönköping   
1991-02-14--1991-10-03  Tryckerigården  Bollebygd   
1991-10-10--1992-08-27  Markbladets tryckeri  Skene   
1992-09-03--1992-10-30  Tryckerigården  Bollebygd   
1992-11-05--1992-11-19  AB Smålänningen  Ljungby   

Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1990-01-01--1990-12-31  5567       
1991-01-01--1991-12-31  5326       
1992-01-01--1992-12-31  3484       

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1990-01-25--1992-11-19   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1990-01-25--1992-11-19  L    


Sidan skapad Mon May 20 14:34:55 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond