Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

SVERIGES KOMMUNIKATIONER (1867)








Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1867-03-15--1906-12-29  [omärkt]  Uppsala  1/v   lö      
1921-01-01--1936-12-01  [omärkt]  Stockholm  1/m        


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1867-04-20--1906-12-29  1/v   lö      
1921-01-01--1936-12-01  1/m   varierande     Utkommer den 1:a i varje månad 






ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1867-03-15--1981-02-01  288429  Libris ID tryck  
1867-03-15--1981-02-01  22550258  Libris ID elektronisk    







Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1867-03-15--1906-12-29  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1921-01-01--1936-12-01  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1927-01-01--1931-12-01  BILAGA MED KARTA OCH REKLAM    1/m   varierande   annonser    









Språk

Period Språk Kommentar
1867-03-15--1981-02-01  svenska    





Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1867-03-15--1981-02-01  ant    



Utgivningsperiod

Period Kommentar
1867-03-15--1981-02-01  Skattade datum 









Sidan skapad Mon May 20 14:04:42 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond