Sökformulär | Färdiga frågor


Svenska dagstidningar 1900--2024

BÄRGSLAGSBLADET (1890)

Ansvarig utgivare

Period Ansvarig utgivare Titel Kommentar
1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn   
1932-10-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl Manfred  redaktören   
1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl     
1995-01-01--1997-08-30  Karlsson, Kent   
1997-08-31--2000-12-29  Friberg, Annemo   
2001-01-02--2009-06-01  Lundberg, Göran   
2009-06-02--2012-08-31  Larsson, Bengt   
2012-09-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma     
2016-02-01--2016-02-01  Nilsson, Andreas   
2016-02-02--2019-11-20  Nordström, Daniel   
2019-11-22--  Tell, Helena   Bibliograferad period

Period Kommentar
1900-01-01--   

Deltitel/Delar

Period Deltitel/Delar Frekvens Dag Kommentar
1890-11-19--1907-12-31  oregelbunden   oregelbunden    
1977-01-03--1977-12-30  ARBOGA TIDNING  oregelbunden   oregelbunden    
2007-01-12--2008-02-15  två delar  1/v   fre    


Edition/Editionstitlar

Period Edition/Editionstitlar Kommentar
1970-10-30--   

Editionsbeteckningar

Period Editionsbeteckningar Tryckort Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-11-19--1907-12-31  [omärkt]  Sala         
1977-01-03--1977-12-31  [omärkt]  Köping  5/v   må , ti , on , to , fre      
2014-01-01--2016-12-31  [omärkt]  Västerås  5/v   ti , on , to , fre , må     T har endast en edition, som registreras fr.o.m. 2014-01-01 i enlighet med nya regler.  
2017-01-02--2019-12-31  [omärkt]  Västerås  3/v   fre , må , on      
2020-01-01--2020-01-31  [omärkt]  Kista  3/v   må , on , fre      
2020-02-01--  [omärkt]  Falun  3/v   fre , må , on      


Frekvens

Period Frekvens Dag Tid Kommentar
1890-11-19--1896-12-29  2/v   on , lö      
1897-01-02--1926-12-31  3/v   må , on , fre   e m    
1927-01-01--1968-12-31  3/v   on , må , fre      
1969-01-02--2016-12-30  5/v   må , ti , on , to , fre      
2017-01-02--  3/v   må , on , fre      

Fullständig titel

Period Fullständig titel Kommentar
1900-01-03--1900-11-05  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPINGSORTEN OCH VÄSTMANLANDS BÄRGSLAGER.   
1900-11-07--1906-05-28  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPINGSORTEN OCH VÄSTMANLANDS BÄRGSLAGER   
1906-05-30--1912-02-05  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPINGSORTEN OCH VÄSTMANLANDS BÄRGSLAGER.   
1912-02-07--1932-09-21  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPINGSORTEN OCH VÄSTMANLANDS BÄRGSLAGER   
1932-09-23--1947-09-17  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPINGSORTEN OCH VÄSTMANLANDS BERGSLAGER   
1947-09-19--1970-10-31  BÄRGSLAGSBLADET / TIDNING FÖR KÖPING MED OMNEJD OCH BERGSLAGEN   
1970-11-02--2007-12-31  BÄRGSLAGSBLADET   
2008-01-02--2021-10-18  BÄRGSLAGSBLADET / VÄSTRA MÄLARDALENS NYHETSTIDNING   
2021-10-20--  BÄRGSLAGSBLADET / ARBOGA TIDNING   

Färg

Period Färgmöjligheter Kommentar
1900-01-01--1963-05-29  svart    
1963-05-31--1971-06-30  svart + 1    
1971-07-01--  svart + 3    


Förlagsnamn/Förlag

Period Förlagsnamn/Förlag Ort Kommentar
1890-11-03--1890-11-03  Bärgslagsbladets tryckeri  Köping  slutdatum osäkert 
1896-10-02--1927-08-31  Tidningsaktiebolaget Västmanland  Köping   
1927-09-01--1995-09-30  Bärgslagsbladets tryckeri aktiebolag  Köping   
1995-10-02--2010-12-31  Ingress Media aktiebolag  Sala   
2011-01-03--2016-12-08  Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige  Västerås   
2019-12-09--2020-12-31  Mittmedia  Gävle   
2021-01-01--  Bonnier News local AB  Gävle  osäkert startdatum 

ID-titel (ID-år)

Period Kommentar
1890-11-19--1907-12-31   

ISSN/ONR

Period ISSN/ONR ID-typ Kommentar
1890-11-19--  1103-9140  ISSN tryck    
1890-11-19--  4112691  Libris ID tryck    
1890-11-19--  15761323  Libris ID elektronisk    


Litteratur

Period Litteratur Kommentar
1900-01-01--1990-01-01  Ny tryckpress, tidningshistoria   T 1963-05-31 
1922-10-05--1922-10-05  Örebro Dagblad  Notis om att redaktören för Bärslagsbladet Emil Säfberg har avlidit. 

Löpsedlar

Period Löpsedlar Kommentar
1979-05-02--1995-05-31  en eller flera per utgivningsdag   
1995-06-01--1995-12-30  flera per utgivningsdag   
1996-01-02--2014-12-31  flera per utgivningsdag  Förmodligen tidigare slutdatum. Rentav fr.o.m. 1996-01-02? 
2015-01-02--2019-11-29  en per utgivningsdag  Förmodligen så även tidigare 
Periodisk bilaga

Period Periodisk bilaga Typ av bilaga Frekvens Dag Typ av bilaga Kommentar
1890-11-19--1907-12-31  BILAGA    oregelbunden   varierande   allmän    
1899-01-01--1909-12-31  VÄSTMANLAND / I / ORD / OCH / BILD          Start- och slutdatum okontrollerade. Placerad som tidskrift på KB. (Även titeln: VÅRA BYGDER / I / ORD / OCH / BILD. förekommer) 
1990-03-02--1991-04-30  BBL / AT / FREDAG    1/v   fre      
1991-05-02--1993-01-15  BBL / AT / FREDAG / BÄRGSLAGSBLADET ARBOGA TIDNING    1/v   fre      
1993-01-22--1994-03-04  FREDAG    1/v   fre      
1994-03-11--1994-11-30  FREDAG / MED HELA VECKANS / TV    1/v   fre      
2001-03-08--2002-01-15  TIDNINGEN / MER  kultur, TV  2/m   ti     varannan ti 
2001-07-03--2002-01-08  TV / GUIDEN  TV  1/v   ti      
2002-02-14--2002-02-14  TIDNINGEN / MER  kultur, TV  1/m        
2002-03-07--2002-12-31  TIDNINGEN / MER  kultur  2/m   to      
2003-01-16--2003-12-31  MER  kultur, nöje  1/m   varierande      
2004-01-21--2007-02-14  MER / LÄSNING  nöje, kultur  1/m        
2010-02-24--2015-11-18  100% VÄSTRA / MÄLARDALEN    10/år     allmän   Titel 2014-05-21 och kanske tidigare: 100% / MÄLARDALEN 

Politisk tendens

Period Politisk tendens Kommentar
1900-01-03--1900-12-31  frisinnad  "För upplysning och framåtskridande, mot samhällsorättvisor och folkförtryck" T 1900-01-03 
1911-01-01--1913-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913 
1924-01-01--1924-12-31  liberal   
1925-01-01--1937-12-31  frisinnad   
1938-01-01--1970-12-31  folkpartistisk   
1971-01-01--2014-12-31  liberal  Förmodligen tidigare slutdatum 
2015-01-01--2017-12-31  politiskt obunden  TS Mediefakta 2015-02-20; förmodligen även tidigare 
2018-01-01--  Obunden Liberal  osäkert startdatum 

Pris

Period Pris Edition Kommentar
1900-01-01--1904-12-31     
1905-01-01--1908-12-31  4.25     
1909-01-01--1916-12-31  4.50     
1917-01-01--1917-12-31     
1918-01-01--1918-12-31  6.50     
1919-01-01--1920-12-31     
1921-01-01--1921-12-31  12     
1922-01-01--1925-12-31  10     
1926-01-01--1937-12-31     
1938-01-01--1938-12-31  8.50     
1939-01-01--1939-12-31  10     
1941-01-01--1947-12-31  12     
1948-01-01--1948-12-31  14     
1949-01-01--1950-12-31  16     
1951-01-01--1951-12-31  18     
1952-01-01--1954-12-31  22     
1955-01-01--1955-12-31  25     
1956-01-01--1956-12-31  28     
1957-01-01--1957-12-31  30     
1958-01-01--1959-12-31  33     
1960-01-01--1961-12-31  37     
1962-01-01--1962-12-31  42     
1963-01-01--1963-12-31  45     
1964-01-01--1964-12-31  48     
1965-01-01--1965-12-31  52     
1966-01-01--1966-12-31  56     
1967-01-01--1938-12-31  66     
1969-01-01--1971-12-31  98     
1972-01-01--1972-12-31  111     
1973-01-01--1973-12-31  131     
1974-01-01--1974-12-31  151     
1975-01-01--1975-12-31  186     
1976-01-01--1976-12-31  198     
1977-01-01--1977-12-31  275     
1978-01-01--1978-12-31  290     
1979-01-01--1979-12-31  305     
1980-01-01--1980-12-31  340     
1981-01-01--1981-12-31  392     
1982-01-01--1982-12-31  430     
1983-01-01--1983-12-31  470     
1984-01-01--1984-12-31  505     
1985-01-01--1985-12-31  540     
1986-01-01--1986-12-31  590     
1987-01-01--1987-12-31  640     
1988-01-01--1988-12-31  665     
1989-01-01--1989-12-31  708     
1990-01-01--1990-12-31  758     
1991-01-01--1991-12-31  825     
1992-01-01--1992-12-31  955     
1993-01-01--1993-12-31  1000     
1994-01-01--1994-12-31  1045     
1995-01-01--1995-12-31  1080     
1996-01-01--1996-12-31  1115     
1997-01-01--1997-12-31  1148     
1998-01-01--1998-12-31  1177     
1999-01-01--1999-12-31  1224     
2000-01-01--2000-12-31  1255     
2001-01-01--2001-12-31  1295     
2002-01-01--2002-12-31  1375     
2003-01-02--2003-12-31  1477     
2004-01-01--2004-12-31  1595     
2005-01-01--2005-12-31  1717     
2006-01-01--2006-12-31  1848     
2007-01-01--2007-12-31  2057     
2008-01-01--2008-12-31  2182     
2009-01-01--2009-12-31  2277     
2010-01-01--2010-12-31  2370     
2011-01-01--2011-12-31  2420     
2012-01-01--2012-12-31  2493     
2013-01-01--2013-12-31  2595     
2014-01-01--2014-12-31  2670     
2015-01-01--2015-12-31  2750     
2016-01-01--2016-12-31  2890    T 2016-01-02 
2017-01-01--2017-12-31  2890     
2018-01-01--2018-12-31  3036    inklusiva e-tidning 
2019-01-01--2019-12-31  3240    Inklusive allt elektroniskt material 
2020-01-01--2020-12-31  3240    Inklusive allt elektroniskt material  
2021-01-01--2021-12-31  3240    Inklusive allt elektroniskt material  
2022-01-01--2022-12-31  3576    Inklusive allt digitalt material  
2023-01-01--2023-12-31  3912    Inklusive allt digitalt material  
2024-01-01--2024-12-31  4380    Inklusive allt elektroniskt material  


Redaktionsort

Period Redaktionsort Kommentar
1900-01-03--  Köping   

Redaktör

Period Redaktör Titel Kommentar
1900-01-03--1932-11-17  uppgift saknas     
1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl     
1970-03-03--1994-12-31  Östgren, Karl     
1995-01-02--1997-08-31  Karlsson, Kent     
1997-08-01--2000-12-29  Friberg, Annemo     
2001-01-02--2006-01-13  Lystedt, Ann     
2006-01-14--2013-01-31  Edström, Anders     
2012-02-01--2016-01-29  Kimsjö, Thelma     
2016-02-01--2019-08-30  Nordström, Daniel     
2019-09-02--  Tell, Helena     


Satsyta

Period Satsyta Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  58x44, 65x44, 65x50   
1901-01-01--1901-12-31  58x44, 65x50   
1902-01-01--1905-12-31  58x44, 65x44, 65x50   
1906-01-01--1925-12-31  58x45, 66x51, 71x51   
1926-01-01--1926-12-31  66x50, 71x50   
1927-01-01--1932-02-24  58x44, 66x50, 71x50   
1932-02-26--1932-12-31  49x30, 49x35   
1933-01-01--1934-12-31  50x36   
1935-01-01--1947-09-17  52x36   
1947-09-19--1963-05-17  53x36   
1963-05-19--1970-10-31  52x35   
1970-11-02--1979-01-12  45x29   
1979-01-15--1995-05-31  38x25   
1995-06-01--1995-12-29  37x25   
1996-01-02--  36x24   

Sidantal

Period Sidantal Kommentar
1900-01-03--1932-02-24   
1932-02-26--1932-12-31   
1935-01-01--1935-12-31   
1940-01-01--1940-12-31   
1945-01-01--1945-12-31   
1950-01-01--1950-12-31   
1955-01-01--1955-12-31  8-12   
1960-01-01--1960-12-31  8-12   
1965-01-01--1965-12-31  10-12   
1970-01-01--1970-12-31  10-12   
1975-01-01--1975-12-31  16-28   
1980-01-01--1980-12-31  24-48   
1985-01-01--1985-12-31  28-48   
1990-01-01--1990-12-31  28-44   
1995-01-01--1995-12-31  28-44   
1996-01-01--1996-12-31  24-48   
1997-01-01--1997-12-31  28-44   
1998-01-01--1998-12-31  24-44   
1999-01-01--1999-12-31  24-44   
2000-01-01--2000-12-31  24-40   
2001-01-01--2001-12-31  24-40   
2002-01-01--2002-12-31  24-42   
2003-01-01--2003-12-31  20-44   
2004-01-01--2004-12-31  24-40   
2005-01-01--2005-12-31  24-48   
2006-01-01--2006-12-31  28-48   
2007-01-01--2007-12-31  28-56   
2008-01-01--2008-12-31  28-56   
2009-01-01--2009-12-31  24-56   
2010-01-01--2010-12-31  24-48   
2011-01-01--2011-12-31  24-56   
2012-01-01--2012-12-31  28-56   
2013-01-01--2013-12-31  28-48   
2014-01-01--2014-12-31  24-48   
2015-01-01--2015-12-31  24-28   
2016-01-01--2016-12-31  24-48   
2017-01-01--2017-12-31  32-56   
2018-01-01--2018-12-31  32-48   
2019-01-01--2019-12-31  32-48   
2020-01-01--2020-12-31  32-48   
2021-01-01--2021-12-31  28-44   
2022-01-01--2022-12-31  32-44   
2023-01-01--2023-12-31  32-40   
2024-01-01--2024-12-31  28-36   

Språk

Period Språk Kommentar
1890-01-01--  svenska    

Sätteri

Period Sätteri Ort Kommentar
1984-01-02--1986-06-30  Bärgslagsbladets tryckeri AB  Köping   

Tryckeri

Period Tryckeri Ort Kommentar
1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping   
1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping   
1979-01-15--1986-10-14  Vestmanlands tidnings tryckeri AB  Västerås   
1988-09-01--2006-04-30  VLT press aktiebolag  Västerås   
2006-05-02--2019-12-09  V-TAB  Västerås   
2019-12-11--2020-02-25  Bold printing  Kista   
2020-02-26--  Mittmedia print  Falun   

Tryckeriutrustning

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1900-01-01--1990-12-31  Offsettpress  T 1970-11-02 
1900-01-03--1990-12-31  Ny tryckpress  T 1963-05-31 

Typ

Period Typ Publikationstyp Kommentar
1995-01-01--  dagstidning  Dagstidning    

Typsnitt

Period Typsnitt Kommentar
1890-11-19--1914-12-31  ant    


Upplaga

Period Upplaga Edition Typ (om ej netto) Kommentar
1900-01-01--1900-12-31  5300    B   T 1900-11-07 
1903-01-12--1903-01-12  3200    P   T 1903-01-13 
1904-01-01--1904-12-31  6000      SKAT 1904 
1906-01-01--1906-12-31  5800      SKAT 1906 
1908-01-01--1908-12-31  5000      SKAT 1908 
1910-01-01--1911-12-31  5000      SKAT 1910 svat 1911 
1912-01-01--1912-12-31  4800      SVAT 1912 
1932-01-01--1932-12-31  3000    B   USTT 1932 
1933-01-01--1933-12-31  3100    B   USTT 1933 
1943-01-01--1943-12-31  3455    N    
1944-01-01--1944-12-31  3700    N    
1945-01-01--1945-12-31  3875    N    
1946-01-01--1946-12-31  3634    N    
1947-01-01--1947-12-31  3752    N    
1948-01-01--1948-12-31  4119    N    
1949-01-01--1949-12-31  4404    N    
1950-01-01--1950-12-31  4502    N    
1951-01-01--1951-12-31  4530    N    
1954-01-01--1954-12-31  4900    N    
1957-01-01--1957-12-31  5500    N    
1958-01-01--1958-12-31  5600    N    
1959-01-01--1959-12-31  5800    N    
1960-01-01--1960-12-31  6000    N    
1961-01-01--1961-12-31  6100    N    
1962-01-01--1962-12-31  6400    N    
1963-01-01--1963-12-31  6500    N    
1964-01-01--1964-12-31  6800    N    
1965-01-01--1965-12-31  8500    N    
1966-01-01--1966-12-31  8600    N    
1967-01-01--1967-12-31  8800    N    
1968-01-01--1968-12-31  9100    N    
1969-01-01--1969-12-31  9300    N    
1973-01-01--1973-06-30  9482    N    
1974-01-01--1974-06-30  9808    N    
1975-01-01--1975-06-30  10082    N    
1976-01-01--1976-06-30  10293    N    
1977-01-01--1977-06-30  10549    N    
1978-01-01--1978-06-30  10624    N    
1979-01-01--1979-06-30  10948       
1980-01-01--1980-06-30  10962       
1981-01-01--1981-06-30  11155       
1982-01-01--1982-06-30  11273       
1983-01-01--1983-06-30  11273       
1984-01-01--1984-12-31  11410       
1985-01-01--1985-06-30  11481       
1986-01-01--1986-06-30  11410       
1988-01-01--1988-06-30  11531       
1989-01-01--1989-06-30  11573       
1990-01-01--1990-06-30  11691       
1991-01-01--1991-06-30  11427       
1992-01-01--1992-06-30  11385       
1993-01-01--1993-06-30  10900       
1994-01-01--1994-06-30  11000       
1995-01-01--1995-12-31  10300       
1996-01-01--1996-12-31  10100       
1997-01-01--1997-12-31  9900       
1998-01-01--1998-12-31  9900       
1999-01-01--1999-12-31  9900       
2000-01-01--2000-12-31  9800       
2001-01-01--2002-12-31  9500       
2002-01-01--2002-12-31  9500       
2003-01-01--2003-12-31  9500       
2004-01-01--2004-12-31  9300       
2005-01-01--2005-12-31  9000       
2006-01-01--2006-12-31  8900       
2007-01-01--2007-12-31  8500       
2008-01-01--2008-12-31  8200       
2009-01-01--2009-12-31  7700       
2010-01-01--2010-12-31  7300       
2011-01-01--2011-12-31  7100       
2012-01-01--2012-12-31  6900       
2013-01-01--2013-12-31  6500       
2014-01-01--2014-12-31  6200       
2015-01-01--2015-12-31  5900       
2016-01-01--2016-12-31  5300       
2017-01-01--2017-12-31  4100       
2018-01-01--2018-12-31  3700       
2019-01-01--2019-12-31  3400       
2020-01-01--2020-12-31  3200       
2021-01-01--2021-12-31  3200      räckvidd 14000 enligt ORVESTO konsument 
2022-01-01--2022-12-31  3200      Räckvidd 12 000 enligt ORVESTO konsument  
2023-01-01--2023-12-31  3600      Räckvidd enligt ORVESTO Konsument 2023.3, 14 000 

Utgivningsperiod

Period Kommentar
1890-11-19--   Filmtyp

Period Filmtyper Kommentar
1890-11-19--1907-12-31  C    
1908-01-01--1978-12-31  O    
1979-01-02--  L    

Annonsomfattning %

Period Annonsomfattning % Kommentar
2015-03-02--2015-03-06  53,4   
2016-03-01--2016-03-03  45,1   
2016-03-01--2016-03-04  45,6   
2018-03-05--2018-03-09  40,8   
2019-03-04--2019-03-08  35,9   
2020-03-02--2020-03-06  38,8   
2021-03-01--2021-03-05     
2022-03-07--2022-03-11  42,9   
2023-03-06--2023-03-20  42,0   
2024-03-04--2024-03-08  35,5   

Sidan skapad Mon May 20 13:51:27 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond